Expertisepunt Open Overheid

Accountability Hack: aan de slag met verantwoordingsdata

Data, ontwikkelaars en vraagstukken. Deze drie ingrediënten waren de basis van Accountability Hack op 9 juni in het gebouw van de Tweede Kamer. 150 ontwikkelaars gingen tijdens deze hackaton met open verantwoordingsdata aan de slag. Paul Suijkerbuijk van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid was erbij en doet verslag van een geslaagde hackathon op een bijzondere locatie, met veel ontwikkelaars en goed beschreven data.

Accountability Hack?
Wat is dat eigenlijk, Accountability Hack? Accountability Hack is een initiatief van de Algemene Rekenkamer samen met het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën en Infrastructuur en Milieu. De Tweede Kamer was gastvrouw van de tweede editie. De hackathon werd georganiseerd in samenwerking met Open State Foundation.
Onderstaande video van de NOS laat zien wat er zoal gebeurde tijdens Accountability Hack:

Hoe gebruik ik open data?
In aanloop naar Accountability Hack verschenen diverse datablogs over open data op de website van Accountability Hack. In deze datablogs wordt omschreven hoe bepaalde data in elkaar zit en hoe deze data eventueel gebruikt kan worden. Zo is bijvoorbeeld de begrotingsdata van het ministerie van financiën uitgewerkt in deze datablog (of eigenlijk: hoe bewindslieden hun geld toewijzen en aan welke ontvangers). De datablogs hadden het volgende effect: de blogs maken de data duidelijker voor developers en de uitleg helpt om goed na te denken over de duiding van open data. De datablogs dragen er op die manier aan bij dat de beschikbare open data beter benut kan worden. Meer lezen over de datablogs? Dat kan op de website van Accountability Hack.

Vraagstukken
Tijdens Accountability Hack ging het uiteindelijk om deze vragen: welk vraagstuk ga je bij de kop pakken? Wat ga je oplossen en voor wie? En kan dat met de beschikbare data? Een van de grootste uitdagingen – voor sommigen ware een worsteling – was het bedenken van een vraagstuk. Als er verantwoordingsdata beschikbaar is, dan maak je bijvoorbeeld een verantwoordingsapp. De verschillende teams bedachten ieder op hun eigen manier een vraagstuk. Het team Bedden Hack had het vraagstuk al van te voren bedacht en won een aanmoedigingsprijs.

Nieuwe toepassingen
De deelnemers maakten diverse nieuwe toepassingen met de beschikbare data. De prijswinnaar, team Delight, laat met de GemeenteDeler zien of er door het leggen van relaties tussen gemeenten besparingspotentieel te vinden is. De GemeenteDeler geeft inzichten waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen om hun eigen situatie nog eens te bekijken en andere gemeenten te benaderen om tot oplossingen te komen.

De tweede prijs ging niet naar een eindproduct en is ook geen toepassing waar iedereen snel iets mee kan. De bruikbaarheid voor andere developers is echter erg groot.

Een toepassing die ik zelf erg charmant vond was het policy model canvas. Een alternatief voor het business model canvas, specifiek gericht op het maken van beleid. Bekijk hier een demo van deze toepassing.

Over de developers
Een interessante ontwikkeling is dat de samenstelling van de deelnemende developers iets lijkt te veranderen. Er doen steeds meer developers uit bedrijven mee die met collega’s – bekenden dus – een team vormen. Als we naar de winnaars kijken, dan lijkt dat best goed te werken. Dit jaar wonnen collega’s van Deloitte de eerste prijs met hun team Delight en in 2016 won het team van Argu de eerste  prijs. Het was goed om te zien dat er ook volop plaats is voor de individuele developer: de tweede plaats ging naar Roland Bouman.

Side-event: ook als je geen developer bent
Ook voor niet-developers was Accountability Hack erg interessant. Tijdens het side-event werden inspirerende presentaties gegeven over data en daaraan gerelateerde onderwerpen. Dus ben je geen developer, maar wil je wel een keer naar een hackaton? Kom de volgende keer dan zeker naar Accountability Hack!

SODA2017 van start
Voor sommige aanwezigen was het hoogtepunt van de hackathon de lancering van de nieuwe editie van de Stuiveling Open Data Award (SODA). Prins Contantijn van Oranje gaf via een videoboodschap het startsein voor SODA2017.

 

Je kunt nu jouw open data toepassing insturen als kanshebber voor SODA2017. Meer weten en aanmelden? Bezoek dan de website van SODA2017.

SODA2017 van start, doe mee!

“Het wordt vaak gezegd: data is het nieuwe goud. En vanaf vandaag heeft u een gouden kans, als u iets met open data doet”. Met deze woorden opende Prins Constantijn van Oranje op vrijdag 9 juni de nieuwe editie van de Stuiveling Open Data Award (SODA). Als ’Special Envoy’ bij Startup Delta riep hij in een videoboodschap tijdens de Accountability Hack mensen op hun toepassingen met open data in te zenden voor SODA2017.

Economische, maatschappelijke en democratische waarde
De Stuiveling Open Data Award, vernoemd naar de onlangs overleden voormalig president van de Algemene Rekenkamer Saskia J. Stuiveling, is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2015. Het kabinet stimuleert het gebruik van open data. De award onderstreept het belang van het gebruik van open data, bijvoorbeeld vanwege de economische, maatschappelijke en democratische waarde.

Saskia J. Stuiveling bij de uitreiking van de eerste SODA op 12 december 2016

Nieuwe toepassingen
Als mensen informatie eenvoudig kunnen hergebruiken, kunnen ze nuttige nieuwe toepassingen ontwikkelen. Zo geeft de winnaar van vorig jaar, startup Bleeve, met de HuisScan woningeigenaren snel en eenvoudig inzicht in de beste energiebesparende maatregelen voor hun specifieke woning, op basis van open data. Los van de voordelen die een duurzame woning biedt voor het individu heeft dit ook een positieve maatschappelijke impact.

Doe mee
Van 9 juni tot en met 15 september kunnen deelnemers hun inzending voor SODA2017 doen via het deelnameformulier op www.soda2017.nl. Deelname staat open voor iedereen die een toepassing heeft gemaakt waarbij open data van publieke organisaties gebruikt wordt, zoals een website, app of visualisatie. De winnaar ontvangt een geldbedrag van €20.000 voor de verdere investering in en doorontwikkeling van de toepassing.

Jury
De jury voor de Stuiveling Open Data Award bestaat uit Arno Visser (Algemene Rekenkamer), Chris Sigaloff (Kennisland), Marianne Linde (Geodan) en Erik Huizer (SURFnet, voorzitter). Ook de winnaar van vorig jaar maakt deel uit van de jury: Paul Geurts van Kessel treedt namens Bleeve op als jurylid. De jury selecteert de beste inzendingen die zich vervolgens presenteren op 16 november 2017 tijdens het Jaarcongres ECP in de Fokker Terminal in Den Haag. Daar wordt vervolgens de winnaar gekozen.

Start wedstrijd SODA tijdens Accountability Hack

De Algemene Rekenkamer, Open State Foundation en Tweede Kamer der Staten-Generaal organiseren samen de tweede editie van Accountability Hack op 9 juni in het gebouw van de Tweede Kamer. Tijdens deze hackathon is de uitdaging voor ontwikkelaars van apps om met gebruik van open data geldstromen en prestaties van de overheid op nieuwe en innovatieve manieren in beeld te brengen.

Accountability Hack is een initiatief van de Algemene Rekenkamer samen met het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën en Infrastructuur en Milieu. De Tweede Kamer is gastvrouw. De hackathon wordt georganiseerd in samenwerking met Open State Foundation.

Stuiveling Open Data Award
Tijdens Accountability Hack is er ook aandacht voor de Stuiveling Open Data Award. Tot ons verdriet hoorden we dat Saskia J. Stuiveling, voormalig president van de Algemene Rekenkamer op 20 april onverwacht is overleden. Saskia was warm pleitbezorger van open data en naamgever van de Stuiveling Open Data Award (SODA). De jury en organisatie van de SODA zetten het werk onverminderd voort om de doelen die Saskia voor ogen had te bereiken. Inmiddels is bekend dat de aanmeldingen voor SODA2017 van start gaan op 9 juni tijdens de Accountability Hack in de Tweede Kamer. Nog een goede reden om naar de Accountability Hack te gaan!

Lees meer over Accountability Hack en meld je aan.

 

Tijd voor de netwerkende en responsieve overheid?

Wat voor overheid willen wij zijn? Is het al tijd voor de netwerkende en responsieve overheid? In gesprekken merk ik dat iedere ambtenaar anders op deze vraag reageert. Met elkaar maken al die verschillende ambtenaren ‘de overheid’. Gandhi zei het al: “Wij mensen zijn het product van ons denken. Wat we denken, dat worden we.” Mij valt op dat ambtenaren steeds denken en praten over de vier overheidsrollen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB): de rechtmatige overheid, de presterende overheid, de netwerkende overheid en de responsieve overheid. En als het gaat om Open Overheid, dan hoor ik ook steeds vaker verwijzingen naar de vier aanvliegroutes: Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open Verantwoording. Dat roept de vraag op: hoe verhouden de vier overheidsrollen en de vier open aanvliegroutes zich tot elkaar?

De vier overheidsrollen
Onderstaat figuur vat de vier overheidsrollen van de overheid krachtig samen. Deze figuur kreeg ik van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en die baseerde zich op verschillende NSOB publicaties zoals Sedimentatie in sturing.


Bij verschillende departementen, provincies en gemeenten zie ik regelmatig variaties op de vier overheidsrollen: de rechtmatige overheid, de presterende overheid, de netwerkende overheid en de responsieve overheid. Mieke Visch van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zei recent in een interview:

“We weten heel goed wat het betekent om een presterende overheid of rechtmatige overheid te zijn. Maar de ambtenaar in de energieke samenleving gaat veel meer richting de netwerkende en de responsieve overheid. Ik zou het mooi vinden als er met een bepaalde vanzelfsprekendheid wordt geschakeld tussen de verschillende kwadranten. En dat de responsieve overheid gewoon als onderdeel van het werk wordt gezien. Wees nieuwsgierig en open. Rondom wetgeving kun je ook – zoals bij de omgevingswet – veel stakeholders betrekken. Als je het hebt over openheid, dan kan dat zeker in alle kwadranten.”

Wat is dan de samenhang tussen de vier overheidsrollen en de vier open aanvliegroutes? 

De vier aanvliegroutes Open Overheid
Het figuur hieronder vat de vier aanvliegroutes voor Open Overheid goed samen.  Deze figuur is gebaseerd op drie jaar werken met Open Overheid vanuit het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO).

Alle soorten van Open Overheid zijn nodig. Zonder Open Contact en Open Aanpak blijft de beweging te technisch en inhoudelijk, vaak ook zonder werkelijke samenwerking. En zonder Open Data en Open Verantwoording is er te weinig inhoudelijke basis. De tip van het LEOO is: start bij één van de aanvliegroutes, de aanvliegroute die bij jouw eigen organisatie het beste past. Dat geeft focus en kans op snel succes.

De vier verschillende aanvliegroutes vormen samen – als ze elkaar raken – het geheel van Open Overheid. Het burgerpanel Open Overheid sprak de wens uit voor een overheid die ‘samenwerkt en samen leert’. Dit past bijvoorbeeld onder Open Aanpak en Open Contact. Andere adviezen van het burgerpanel richten zich juist meer op Open Data en Open Verantwoording. Uiteindelijk zijn alle soorten van Open Overheid nodig.

Good practice: budgetmonitoring
Een voorbeeld van verschillende aanvliegroutes die ‘samenwerking,  is budgetmonitoring: een good practice uit Amsterdam-Oost waarbij inwoners en overheid samenwerken en in gesprek gaan over financiële keuzes. Dit bestaat voor een deel uit het ter beschikking stellen van begrotingsgegevens in de vorm van Open Data. Maar deze data op zichzelf doen nog niets. Inwoners kunnen er pas mee aan de slag als ze de procedures rond begrotingen kennen (Open Verantwoording). Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden als een inwoner invloed wil uitoefenen? Die mogelijkheden verschillen sterk per moment in het jaar. Bovendien is informatie nodig om de haalbaarheid van alternatieven in te schatten. Budgetmonitoring in Amsterdam werkt sterk vanuit interactie en rol (Open Aanpak): inwoners en overheid praten o.a. over wat de overheid doet en welke taken inwoners kunnen overnemen. Zonder vertrouwen en zonder het gevoel dat de deur bij zowel de inwoners als de overheid altijd openstaat, is dit niet mogelijk. Zonder Open Contact en het daaruit voortvloeiende vertrouwen is er niet veel mogelijk. Daarom is het voor overheden altijd zinvol om te investeren in goede contacten met inwoners en open te werken via de sociale media en Community Building. Lees meer over de vier aanvliegroutes.


Passen de vier aanvliegroutes en de vier overheidsrollen bij elkaar?
De afgelopen maanden heb ik veel gesproken met verschillende mensen over hoe de vier aanvliegroutes en de vier overheidsrollen met elkaar samenhangen. Gaan beide indelingen over iets anders? Of is er een gemeenschappelijke noemer? Ik denk dat laatste: beide indelingen gaan over de overheid en Open Openheid is een aspect van diezelfde overheid. De figuur hieronder toont de samenhang die ik zie.

Toelichting per kwadrant:

 1. Open Verantwoording past bij het eerste kwadrant: de rechtmatige overheid. Van een rechtmatige overheid willen mensen weten wat de overheid doet. Bijvoorbeeld wat er met hun belastinggeld gebeurt en hoe ze dit kunnen veranderen. Als overheidsorganisaties de inkomsten en uitgaven actief openbaar maken, zien burgers waaraan hun geld wordt besteed en kunnen ze meedenken over alternatieven. In het voorbeeld van watdoetHengelo is ook heel helder benoemd wat de gemeente anders kan doen.

 

 1. Open Verantwoording past ook bij het tweede kwadrant, de presterende overheid, maar Open Data past hier nog beter bij. Steeds meer overheidsorganisaties kiezen ervoor om gegevens kosteloos, rechtenvrij, openbaar, machine leesbaar en volgens open standaarden beschikbaar te stellen. Omdat een gemeente, provincie of waterschap simpelweg transparant wil zijn. Overheidsdata zijn immers op kosten van de burger verzameld en moeten dus ook voor hún doelen beschikbaar zijn. Overheden stellen ook hun gegevens beschikbaar om maatschappelijke en economische activiteit te stimuleren. Eén van de vele voorbeelden hiervan is OmgevingsAlert: een toepassing die inwoners vertelt waar in hun omgeving een verbouwing of een wegopbreking is.

 

 1. Voor de netwerkende overheid uit het derde kwandrant vormen transparantie, Open Data en Open Verantwoording een belangrijk fundament voor de aanvliegroute Open Aanpak. Een Open Aanpak zorgt voor beleid dat beter aansluit op de wensen uit de samenleving. Met een Open Aanpak werken overheden aan een goed resultaat voor alle partijen. Een voorbeeld is Right to Challenge, het recht van buurtgebonden (sociale) ondernemers en bewonersgroepen om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen of in samenwerking met de overheid te te coproduceren, wanneer zij denken dat het beter of anders kan. Dit kan verschillende voordelen opleveren, zoals:
  1. Inwoners kunnen soms taken beter of efficiënter uitvoeren dan de gemeente.
  2. Nieuwe spelers vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van stad of dorp.
  3. Het verbinden van kennis van bewoners en ambtenaren draagt bij aan een betere buurt.

 

 1. Een responsieve, participerende overheid (vierde kwadrant) voegt Open Contact als aanvliegroute toe, omdat deze overheid dichtbij, laagdrempelig, bereikbaar en betrouwbaar wil zijn. Publieke professionals kunnen zo beter inspelen op de behoeftes van mensen. Door op de sociale media te laten zien wat ze doen, maken zij de overheid toegankelijker en komt de overheid zelf in contact met ideeën en vragen uit de samenleving. Een vaak gehoord voorbeeld van Open Contact is de informele aanpak, zoals van het programma Prettig Contact met de Overheid. Dat betekent dat ambtenaren vaker bellen vóór ze een juridisch doorwrochte brief schrijven. Als een ambtenaar belt met een eerlijke houding en actief luistert en doorvraagt, dan wordt veel sneller duidelijk wat er precies aan de hand is. Zo kunnen ambtenaren dure en tijdrovende juridische procedures voorkomen.

 

Ik vertel op 10 mei tijdens de lunchlezing ‘Ambtelijk vakmanschap en Open Overheid in de energieke samenleving’ meer over bovenstaande en ga dan graag met iedereen in gesprek. Dat is trouwens mijn laatste ‘optreden’ voor het Leer- en Expertisepunt. Dus komt allen!

 

Is transparant hetzelfde als open?

Betekent het begrip transparant hetzelfde als open? De afgelopen drie jaar hoorde ik veel verschillende antwoorden op deze vraag. Eén van de antwoorden sprak me erg aan, namelijk een antwoord dat gebruik maakte van een metafoor: een vergelijking met een huiskamer. Het is transparant als je geen gordijnen hebt hangen, want dan kunnen buren door de ramen bij je naar binnen kijken. Je bent open als je je ramen open zet, zodat iedereen bij je binnen kan stappen of door het open raam met je in gesprek kan gaan. Het grootste verschil tussen open en transparant? Bij transparant kun je jezelf nog verstoppen op plekken die je door het raam niet kunt zien, als je geen bezoek of gesprek wilt.

Transparantie en openheid bij de overheid
Wat betekent dit dan voor de overheid? Zijn openbaar gemaakte onderzoeksrapporten open of transparant? Transparant! De Rijksoverheid verstrekt de onderzoeksrapporten actief, maar gaat niet het gesprek aan. De rapporten zijn voor iedereen ‘door het raam’ te bekijken. En als er persoonsgegevens in staan, bijvoorbeeld van geïnterviewden, dan maakt de overheid die vaak niet zichtbaar. Die worden dan bij wijze van spreken ‘achter de bank’ verstopt. En dat mag wettelijk gezien ook.

Vallen burgerparticipatie en overheidsparticipatie dan onder transparantie of openheid? Participatie gaat over open. Over het gesprek aangaan. De kern van burgerparticipatie en overheidsparticipatie is samenwerking. En daarvoor moet de deur van de overheid open. Bij overheidsparticipatie doet de overheid mee aan processen van burgers, bijvoorbeeld als burgers hun eigen buurtbudget willen besteden aan een nieuw plein. Bij burgerparticipatie doen burgers mee aan processen van de overheid, bijvoorbeeld een inspraakavond over een bouwplan van de gemeente.

En is Open Data dan transparant? Gaat openheid dan alleen over houding en gedrag? Als jouw gemeente data vrijgeeft – alleen omwille van transparantie – dan zeg ik ‘ja’ als antwoord op deze vraag. Het antwoord is ook ‘ja’ als een open houding en gedrag  zonder transparantie in data en informatie kunnen. Maar in de praktijk lopen openheid en transparantie dwars door elkaar heen. Zo was één van de belangrijkste tips over het onderwerp Right to Challenge: leg een basis met transparantie over data, documenten en informatie. Right to Challenge gaat over een samenwerkende overheid. Een Open Aanpak noemen we dat, waarbij open samenwerken centraal staat. Bij Open Data wemelt het vaak van tips als: betrek hergebruikers bij de keuze over welke dataset je als eerste vrij geeft.

Transparantie en openheid voor een goed functionerende overheid
Is transparant dan een onderdeel van open? Of is open een onderdeel van transparant? Daarover verschillen de meningen. En dat verklaart ook waarom er vaak misverstanden ontstaan als we beide begrippen door elkaar gebruiken. Het burgerpanel Open Overheid stelde voor om de grootste prioriteit aan een opener houding en gedrag van de overheid te geven. De redenen die zij hiervoor noemen zijn de wens voor een betere bejegening, een beter luisterende overheid en een overheid die inbreng en signalen van burgers serieus neemt. Bij dergelijke signalen is transparant een onderdeel van open. Anderen vinden dat open een onderdeel van transparant is. Zelf zie ik dat niet zo, maar ik ben dan ook van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid en daar is ‘open’ het centrale begrip.

Waarom het nuttig  is om de begrippen open en transparant van elkaar te onderscheiden? Dat zit hem in het onderscheiden van wat we bij het LEOO de vier aanvliegroutes noemen: Open Contact en Open Aanpak gaan vaak over openheid. En de andere twee aanvliegroutes, Open Data en Open Verantwoording, gaan vooral over transparantie. Uiteindelijk zijn alle soorten van Open Overheid nodig. Transparantie kan niet zonder openheid en andersom. Zonder Open Contact en Open Aanpak komt een organisatie vaak te technisch en inhoudelijk over en komt er geen samenwerking tot stand. En zonder Open Data en Open Verantwoording is er te weinig inhoudelijke basis.

Wat mij betreft is de gouden tip: start bij openheid of transparantie. Het liefst met één van de bijbehorende aanvliegroutes, de route die het best bij jouw organisatie past. Bij die keuze is het heel handig als je de verschillende begrippen van elkaar kunt onderscheiden. Dat onderscheid én die keuze geven focus en kans op snel succes!

Als je wilt lezen hoe dat ook al weer werkt met de vier aanvliegroutes, lees dan de blog Daarom Open Overheid.

 

Data in de openbare ruimte

Bijeenkomst bij GeoNovum

Op 31 maart organiseerde GeoNovum een klankbordgroepbijeenkomst over data in de openbare ruimte. De belangrijkste vraag was: hoe gaan we om met het verzamelen van data in de openbare ruimte? Data wordt volop verzameld in de openbare ruimte: via WiFi scanners, Bluetooth scanners, maar ook via vaste of mobiele camera’s.

In publieke ruimte verzamelde data openbaar?
De gemeente Eindhoven schreef eind 2015 in een raadsinformatie brief dat alle in de openbare ruimte verzamelde data ook weer ter beschikking van het publiek gesteld moet worden. Dat wil zeggen, na anonimiseren als Open Data.

Maar wat betekent dit besluit voor innovatie en hoe moet een overheid hiermee omgaan in regelgeving? GeoNovum werkt aan het opstellen van een aantal tools om overheden hiermee te helpen, maar eerst moet vastgesteld worden om welke belangen het gaat.

Inventariseren
Een inventarisatieronde onder de deelnemers van de klankbordgroep levert inzichten op over privacy. Maar ook over de belangenafweging tussen het individu en de maatschappij en over hoe die afweging dan zou moeten worden gemaakt. Het belang van innovatie en open data kwam ook nadrukkelijk naar voren.

Deze input is verzameld met dank aan de gemeenten Zwolle, Nijmegen en Eindhoven. Ook werkten het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid hieraan mee.

Vanuit GeoNovum houdt Marc de Vries zich de komende tijd bezig met het inventariseren en ontwikkelen van tools. Mocht je voorbeelden hebben waarin het verzamelen van data in de openbare ruimte en het maken van een belangenafweging plaats vindt, stuur dan even een bericht naar m.devries@geonovum.nl of naar paul@open-overheid.nl.

 

Vraagbaak Open Data: API

API
Een API is een Application Programming Interface. Een API is een verzamelnaam voor het koppelen van systemen via een programmeer interface. Er zijn veel standaarden die daarbij gebruikt kunnen worden, voor een verdere toelichting op API’s en standaarden verwijs ik naar het forum standaardisatie https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/application-programming-interfaces-api

API en Open Data
Een API kan worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van Open Data. Een hergebruiker krijgt via deze API Open Data direct toegang tot de Open Data van de verstrekker.

Waarmee moet je rekening houden bij het beschikbaar stellen van Open Data via een API:

 1. Een API biedt directe toegang tot de meest actuele data
 2. Een hergebruiker hoeft zelf geen database in te richten om zijn toepassing te kunnen laten werken
 3. Via een API is Open Data eenvoudiger herbruikbaar
 4. Er moet een open toegang tot systemen zijn wat vraagt om een specifieke inrichting van de beveiliging
 5. Bij veel bevraging van de API kan de performance van het systeem van de verstrekker van de data vertraging oplopen
 6. Een API vraagt altijd programmeerkennis van de hergebruiker
 7. Een API levert alleen datgene wat door de verstrekker van de data is aangegeven
 8. Een hergebruiker heeft een API-Key nodig om te kunnen werken met de API (afhankelijk van de API inrichting)

Webservice
Een Webservice is een API vorm waarin gebruik gemaakt wordt van webstandaarden zoals HTTP en HTTPS. (https://www.w3.org/TR/ws-gloss/)

Afweging
Een API geeft een hergebruiker dus een eenvoudige vorm van toegang tot Open Data. Er moet wel rekening gehouden worden met de beperkingen van een API. Via een API kan de hergebruiker alleen data krijgen op een manier zoals die bedacht is door de verstrekker van de data. Als de hergebruiker de data op een andere (innovatieve?) manier in wil zetten kan het zijn dat de vorm waarin de data beschikbaar komt net anders is dan de hergebruiker wil. Het is daarom altijd van belang om naast de API ook een directe download mogelijkheid van de Open Data beschikbaar te hebben.

Vraagbaak Open Data: Metadata

Metadata is de beschrijving van de data. Metadata geeft antwoord op vragen als: Van wie is de data? Wat is de geldigheidsduur van de data? Onder welke voorwaarde is de data beschikbaar? En in welk formaat is de data beschikbaar?

 1. Metadata op orde brengen betekent dat je een goede beschrijving van de data maakt. Vaak is deze informatie al bekend en hoef je deze alleen maar bij elkaar te brengen. Metadata is erg belangrijk voor Open Data. Het zorgt ervoor dat de data goed wordt begrepen door hergebruikers en verkleint de kans op “verkeerde” manieren van hergebruik van de data. Ook voor het vindbaar maken van de Open Data op data.overheid.nl is metadata belangrijk. Op data.overheid.nl kun je een goede beschrijving vinden van de benodigde metadata in het stappenplan publiceren van Open Data.
 2. Een belangrijk onderdeel van de metadata is de omschrijving. Door het geven van een goede omschrijving kunnen eventuele aansprakelijkheidsrisico’s worden ingeperkt. Een onderzoek naar Open Data en aansprakelijkheidsrisico’s is hier terug te vinden.

Vraagbaak Open Data: Internationale rankings

EU Dataportaal
Door de Europese Commissie wordt het Europees Open Data portaal ontwikkeld. Dit portaal is de Europese vindplaats voor Open Data. Landen met een Open Data portaal kunnen koppelen met het Europees Data portaal. Hiermee wordt de Open Data van landen op Europees niveau vindbaar. Ook data.overheid.nl is gekoppeld aan het EU dataportaal, hierdoor zijn alle datasets in data.overheid.nl ook vindbaar op Europees niveau.

Door het EU dataportaal wordt ook de Open Data “volwassenheid” vastgesteld. Nederland staat hierin op een 4 plaats na Spanje, Frankrijk en Ierland.

Detail informatie is op te vragen via het EU dataportaal

World Wide Web foundation
Ook door de de webfoundation wordt een ranking gemaakt. In deze ranking bekleedt Nederland een 7 plaats.

Opendatabarometer

Open Knowledge Foundation
Door Open Knowledge International wordt de Global Open Data Index gemaakt. In deze index staat Nederland op een 8e plaats.

Global Open Data Index

Vraagbaak Open Data: Strategieën voor Open Data