Expertisepunt Open Overheid

Zo kun je Paul, Marieke, Ilse en Mikis bereiken


paul-suijkerbuijk

Paul Suijkerbuijk
06 20 49 06 28
paul.suijkerbuijk@minbzk.nl
Twitter: @Palinuro
Linkedin: View Marieke Schenk's LinkedIn profileView Paul Suijkerbuijk’s profile

Sinds 2010 houd ik me bezig met het beschikbaar krijgen van overheidsdata als Open Data. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om een andere houding en ander gedrag van publieke professionals. Ik werk graag samen met hen aan de waarde van Open Data bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Waarom Open Overheid belangrijk is? Het beschikbaar stellen van Open Data levert een bijdrage aan een gelijke informatiepositie. Het handelen van de overheid wordt duidelijker en dat biedt mogelijkheden voor een open gesprek tussen de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid.


marieke-schenk

Marieke Schenk
06 52 48 09 71
marieke.schenk@minbzk.nl
Twitter: LinkedIn: View Marieke Schenk's LinkedIn profileView Marieke Schenk’s profile

Met drie masters op zak (sociologie, politicologie en Public Information Management) heb ik een breed profiel. Binnen het Leer- en Expertisepunt Open Overheid deed ik eerst vooral de communicatie, sinds Ilse er is ben ik voornamelijk bezig met actieve openbaarheid, Open Data en de Stuiveling Open Data Award (SODA).

Waarom Open Overheid belangrijk is? Voor mij is een Open Overheid belangrijk omdat de overheid in dienst zou moeten staan van de samenleving. Als overheid laten zien wat er gebeurt, uit kunnen leggen wat je doet en verantwoording afleggen over wat er met belastinggeld gebeurt vind ik dan ook belangrijke waarden binnen een democratie.


ilse-ambachtsheer

Ilse Ambachtsheer
ilse.ambachtsheer@minbzk.nl
Twitter: LinkedIn: View Ilse Ambachtsheer's LinkedIn profileView Ilse Ambachtsheer’s profile

Ik houd me bezig met de content op deze website en ondersteun Marieke, Paul en Mikis op het gebied van communicatie. Wil jij iets kwijt op onze website? Organiseer je een leuk evenement? Laat het me weten: ik plaats het graag! Met elkaar zorgen we dat Nederland niet meer om Open Overheid heen kan!

Waarom Open Overheid belangrijk is? Openheid en eerlijkheid zijn voor mij als persoon belangrijke waarden. Omdat de overheid zich bezig houdt met zaken die ons persoonlijk aangaan, vind ik het een vereiste dat de overheid open is voor iedereen.


mikis-de-winter

Mikis de Winter
06 29 02 28 03
mikis.winter@rijksoverheid.nl
Twitter: @mikisdewinter
LinkedIn: View Mikis de Winter's LinkedIn profileView Mikis de Winter’s profile
Open Overheid op Pinterest

Ik leg graag de link tussen transparantie vanuit de systeemwereld (Open Data en Open Verantwoording) en openheid vanuit de leefwereld (Open Aanpak en Open Contact). Ook breng ik graag goede praktijkvoorbeelden en geleerde lessen van de ene organisatie naar de andere.

Waarom Open Overheid belangrijk is? Ik werk graag mee aan een beter presterend Nederland. Open Overheid is daarbij een middel dat veel moois kan opleveren: meer begrip tussen overheden en inwoners, betere economische kansen voor bedrijven en beter inspelen op de denk- en doekracht in de maatschappij.

Over het Expertisepunt

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is onderdeel van ICTU, en werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de directie Democratie en Burgerschap. Het Leer- en Expertisepunt brengt de vraagstukken in kaart die leven rond Open Overheid. We organiseren kennis- en ervaringsdeling en zijn betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten en leerkringen. Wij zijn als punt verbonden met andere organisaties en we kennen een grote groep (ervarings)deskundigen op het gebied van Open Data, Open Verantwoording, Open Contact en Open Aanpak. Bij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid kun je terecht met al je vragen en opmerkingen over Open Overheid. Ook staan wij blijvend open voor opmerkingen en suggesties om het Leer- en Expertisepunt Open Overheid te verbeteren.

Wij zijn in mei 2014 gestart en werken samen met het team Open Overheid van BZK. Het Expertisepunt werkt vraaggestuurd, met als doelgroep medewerkers van publieke organisaties die meer willen weten over en meer willen doen met het thema Open Overheid. Onze plannen en strategie zijn gebaseerd op gesprekken en bijeenkomsten met vele betrokkenen van buiten en binnen de overheid. Lees hier meer over de historie van Open Overheid en het Leer- en Expertisepunt.

 

Wat gebeurt waar?

Ben je benieuwd welke initiatieven er al zijn rond de verschillende thema’s van Open Overheid? Je vindt een overzicht hiervan op de kaart, met een korte omschrijving en een verwijzing naar meer informatie. Zet via deze link ook jouw initiatief op de kaart, of een initiatief dat je waardeert!

Kaart van Nederland met initiatieven rond Open Overheid

Bekijk de volledige kaart

Open Overheid op Twitter

twitter_OOBlauw

Open Data op Twitter

twitterOpenDataNL

Ga in gesprek op LinkedIn

linkedinOOBlauw

Bekijk ons YouTube-kanaal

YouTube button