Expertisepunt Open Overheid

Tip 7. Werk toe naar volwaardig partnerschap
Omdat er maar weinig challenges zijn waarbij bijvoorbeeld bewoners een bestaande dienst één-op-één overnemen, zal er in de aanloop naar de uitvoering en bij de uitvoering zelf, meestal intensief worden samengewerkt. Werk daarom niet alleen toe naar een tijdelijke praktische samenwerking maar naar een volwaardig (zakelijk) partnerschap. Ga er vanuit dat de challenger oprechte bedoelingen heeft en zorg dat die oprechtheid behouden blijft. RtC is feitelijk participatie voor gevorderden. Steek de gesprekken dus in op een hoger niveau dan je zou doen met iemand die voor het eerst een klein bewonersinitiatief start. Mensen die een challenge starten, werken professioneel; of het nu bewoners zijn of ondernemers. Ga er dus vanuit dat je met professionals onder elkaar bent.

Geef ruimte, luister goed, regel niet dicht, beweeg mee in het tempo van de ander en wees transparant. Wees als gemeente transparant over het proces, afwegingen en dilemma’s. Erken dat zaken niet altijd lopen zoals van te voren bedacht of dat zaken moeilijker te regelen zijn wanneer ze niet prangend zijn. Denk ook aan de basisregels van goede een samenwerking, zoals: gebruikmaken van elkaars sterke kanten, afspraken nakomen, stereotype beelden over de ander doorbreken, luisteren om informatie in te winnen (niet alleen om iemand van repliek te kunnen dienen), je kwetsbaar opstellen, denken vanuit ‘ja, tenzij’ en je inleven in de ander in. Voorzie daarbij alle spelers van dezelfde informatie. En spreek met je partners ook af op tijden en plaatsen die zij uitkiezen. Onze tip: werk op deze wijze toe naar volwaardig partnerschap.

#7 werk toe naar een volwaardig partnerschap

Meer weten over de 10 tips

Tip 1. Kies er bewust voor
Tip 2. Bepaal samen de definitie
Tip 3. Leg een basis met transparantie
Tip 4. Experimenteer, leer en reflecteer!
Tip 5. Houd een breed perspectief
Tip 6. Denk en werk procesmatig
Tip 7. Werk toe naar volwaardig partnerschap
Tip 8. Zoek ruimte in de regels
Tip 9. Werk met een vaste contactpersoon
Tip 10. Laat je inspireren

Download hier het boekje met de 10 tips voor inwoners en gemeenten over Right to Challenge.