Expertisepunt Open Overheid

Actieplan Open Overheid 2020-2022

De voorbereidingen voor alweer het vierde Nederlandse Actieplan Open Overheid zijn in volle gang. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de stand van zaken van het nieuwe actieplan van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In het vierde Actieplan Open Overheid ligt de focus op de thema’s Open Democratie en Open Organisatie. Het ministerie van BZK werkt momenteel aan de uitwerking van de daarbij aansluitende actiepunten.

Daarom een Actieplan Open Overheid
Met het Actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. Waarom dit belangrijk is? Een opener overheid is een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Om daarbij ook internationale kennis, ervaring en instrumenten te benutten – en beschikbaar te stellen – is Nederland lid van het Open Government Partnership (OGP). OGP is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waar meer dan 75 landen bij zijn aangesloten. Deze landen stellen in het kader van hun OGP lidmaatschap eens in de twee jaar een nieuw Actieplan Open Overheid op.

Planning
Vanwege COVID-19 verplaatst het OGP de deadline voor het nieuwe actieplan van 1 juli naar 31 december 2020.

Meer informatie over de inhoud van het nieuwe Actieplan Open Overheid volgt binnenkort. Heb jij nu al goede ideeën voor het nieuwe actieplan? Laat het ons dan gerust weten!

Stand van zaken Actieplan Open Overheid 2018-2020


In oktober 2018 ging het derde Actieplan Open Overheid van start. De acties uit dit plan zijn soms nog in volle gang en soms al (bijna) afgerond. Volgens de planning van het huidige actieplan worden de actiepunten voor 1 juli 2020 afgerond.

Meer weten over het Actieplan Open Overheid 2018-2020?

Aftrap Actieplan Open Overheid 2018-2020 in beeld

Meer weten of zelf aan de slag?
Wil jij meer weten over het Actieplan Open Overheid? Zie jij kansen voor samenwerking met een van de huidige actiehouders of wil jij binnen jouw organisatie met een van de actiepunten aan de slag? Laat het ons weten, we vertellen je graag meer over het actieplan en brengen je graag in contact met de juiste personen.