Expertisepunt Open Overheid

Actieplan Open Overheid 2020-2022

Op deze pagina lees je alles over het vierde Nederlandse Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

Samen doen we open!

“Open organisaties voor een open democratie” staat centraal in dit vierde Actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van BZK. Democratie is namelijk niet vanzelfsprekend. We moeten eraan blijven werken. Openheid is een van de manieren waarmee we dat doen. En we bereiken een open democratie alleen als er openheid is binnen overheidsorganisaties én naar buiten toe.

BZK werkt samen met overheden en partijen binnen en buiten de overheid aan de 13 actiepunten van het Actieplan. Deze 13 acties verdeelden we over 7 thema’s:

I Open Democratie

 1. Transparantie in de Wet op de politieke partijen
 2. Transparantie verkiezingsproces
 3. Digitale Democratie

II Open Informatie

 1. Vervolg Open Wob
 2. Actieve openbaarmaking Rijk

III Open Communicatie

 1. Direct Duidelijk Brigade

IV Open Organisatie

 1. De toekomst van ‘Beleidsintimiteit’
 2. Investeren in vakmanschap

V Open Inkoop

 1. Contract Register

VI Open Technologie

 1. Open Data Communities
 2. Open Source
 3. Open Algoritmen

VII Open Recht

 1. Open Klachten

Meer weten over de actiepunten uit het nieuwe Actieplan Open Overheid?

 1. Bekijk de Nederlandstalige publieksversie van Actieplan Open Overheid 2020-2022.
 2. Bekijk de Engelstalige versie van Actieplan Open Overheid 2020-2022.

 

Over het Actieplan Open Overheid

Met het Actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. Waarom dit belangrijk is? Een opener overheid is een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

OGPOpen Government Partnership
Om daarbij ook internationale kennis, ervaring en instrumenten te benutten – en beschikbaar te stellen – is Nederland lid van het Open Government Partnership (OGP). OGP is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waar meer dan 75 landen bij zijn aangesloten. Deze landen stellen in het kader van hun OGP lidmaatschap eens in de twee jaar een nieuw Actieplan Open Overheid op.

 

Op weg naar het 4e Actieplan Open Overheid
In aanloop naar het nieuwe actieplan organiseerden we diverse consultatiebijeenkomsten. Hieronder tref je een overzicht en alle verslagen:

Bekijk onderstaande infographic voor een weergave van de ‘route’ naar het vierde actieplan:

 

Meer weten en meedenken?

Wil jij meer weten over het Actieplan Open Overheid? Zie jij kansen voor samenwerking? Laat het ons weten, we vertellen je graag meer over het actieplan en brengen je graag in contact met de juiste personen. Ook nodigen we jou van harte uit om lid te worden van de Alliantie Open Overheid.

Hieronder tref je meer informatie én meer mogelijkheden om mee te denken over het Actieplan Open Overheid:

Nederland & OGP

Bekijk hier de Nederlandse pagina op de website van het Open Government Partnership (OGP) voor meer informatie over het huidige en het vorige Actieplan Open Overheid.

Verslaglegging actieplan

Volg de voortgang van het Actieplan Open Overheid. Bekijk hier een overzicht van de verslaglegging over bijeenkomsten en documenten over het Actieplan Open Overheid.

Stakeholderforum

Het stakeholderforum denkt mee over de invulling en uitvoering van het Actieplan Open Overheid. Lees meer over de rol en de activiteiten van het stakeholderforum.