Expertisepunt Open Overheid
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Aftrap Actieplan Open Overheid 2018-2020 | Open moet het zijn!

18 oktober 2018 | 13:30 - 18:00

| Gratis

Ben jij benieuwd naar de actiepunten van het nieuwe actieplan Open Overheid? Kom dan naar de aftrap van het actieplan Open Overheid 2018-2020: Open moet het zijn! Op 18 oktober is er een feestelijke bijeenkomst waar de actiepunten worden gepresenteerd. Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opent deze feestelijke dag. Daarna worden de nieuwe actiepunten gepresenteerd en zijn er vier interessante workshops. Een perfect moment om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij het nieuwe actieplan waar we afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. Jij bent van harte welkom om erbij te zijn, meld je wel even aan.

Voorlopig programma
13.30 uur – 14.00 uur | Inloop
14.00 uur – 14.20 uur | Plenaire opening door Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14.20 uur – 14.30 uur | Introductie actiepunten
14.30 uur – 15.15 uur | Workshop ronde 1
15.30 uur – 16.15 uur | Workshop ronde 2
16.15 uur – 16.30 uur | Plenaire afsluiting
16.30 uur – 18.00 uur | Borrel

Locatie: Glazen zaal | Prinsessegracht 26 2514 AP Den Haag

 

Workshops

Workshop 1  – Actieve openbaarheid en open by design – Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie)
Steeds meer overheden werken aan actieve openbaarheid. Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties verwachten transparantie van de overheid en ook de Wet open overheid (Woo) wijst in deze richting. Daarbij biedt ‘Open by design’ interessante mogelijkheden. Openbaarheid moet eigenlijk ingeregeld worden in de ‘machinekamer’ van het bestuur, aan de voorkant, in het primair proces. Dit leidt o.a. tot minder kosten bij Wob-verzoeken. Deelnemers krijgen zicht op de mogelijkheden en dilemma’s bij actieve openbaarheid en ‘Open by design’. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van deelname aan pilots, waarbij overheden stapsgewijs ervaring opdoen met enkele categorieën informatie.
Workshop 2  – Dilemma Logica: leg het probleem op tafel – Guido Rijnja (Ministerie van Algemene Zaken)
Waarom focussen we bij beleidsvoornemens, besluiten en de uitvoering zoveel op beoogde opbrengsten en gedroomde resultaten? Meer dan wat we willen bereiken raakt mensen vaak waarom je ergens mee aan de slag gaat en wat er nu toe doet, waar het schuurt. Onder de vlag ‘Dilemmalogica’ doen diverse ministeries ervaring op met vroegtijdige openheid over problemen. Alles begint bij erkenning van zorgen, om vervolgens eerste hulp bij ordening te bieden: welke doelen, belangen en onderliggende drijfveren doen er toe? Lukt het om op basis gedeelde inzichten common ground te vinden en betrokkenen te helpen om nieuwe wegen in te slaan? In deze workshop oefenen we met recente dilemma’s – en wie weet kluiven die terplekke opkomen.
Workshop 3 – Open besluitvorming: hoe dan? – Maarten Vellema (Provincie Noord-Holland) en Tom Kunzler (Open State Foundation)
In het nieuwe Actieplan Open Overheid gaan gemeenten en provincies samenwerken om hun Raads- en Stateninformatie als open data te ontsluiten. Momenteel is raadsinformatie van 108 gemeenten beschikbaar en Stateninformatie van 5 provincies. Wat kan er nu al met deze data gedaan worden? En wat zijn voorbeelden voor hergebruik van deze data? Tot slot zal er ingegaan worden op de ontwikkelingen rondom Open Besluitvorming – zoals standaardisatie, opschaling en bevordering hergebruik – vanuit het Actieplan Open Overheid.
Workshop 4 – Doe je mee met Open Wob? – Eveline Stapel-van Dijck (Provincie Noord-Holland) en Tom Kunzler (Open State Foundation)
Eenieder  heeft het recht om met behulp van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie op te vragen. Maar lang niet altijd worden de verzoeken en de daardoor beschikbaar gestelde informatie ook daadwerkelijk gepubliceerd of zijn de stukken goed doorzoekbaar. Samen met de gemeente Utrecht heeft Open State Foundation daarom OpenWob.nl/Utrecht gemaakt.Voor het Actiepunt Open Wob gaan diverse overheden hun Wob-documenten actief openbaar maken via een standaard, als open data ontsluiten en doorzoekbaar maken via Openwob.nl. Ook interesse om Wob-documenten beter toegankelijk te maken en hiermee ook mogelijke herhaalverzoeken te voorkomen? Kom dan naar deze workshop!

 

Meld je snel aan!

Gegevens

Datum:
18 oktober 2018
Tijd:
13:30 - 18:00
Kosten:
Gratis
Evenement Categorie: