Expertisepunt Open Overheid
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Congres Archiefinnovatie Decentrale Overheden

7 april 2016

Digitalisering is een trend met verstrekkende gevolgen voor het informatiebeheer. Waar papier eeuwen lang meegaat, is digitale informatie door een korte levenscyclus al snel niet meer toegankelijk. Organisaties vragen om nauwere verbindingen tussen de werelden van archief- en informatiemanagement. Ook stelt digitalisering nieuwe uitdagingen en eisen aan de archiefinstellingen.

Doel van het congres

Het congres Archiefinformatie Decentrale Overheden wil bestuurders en ambtenaren van decentrale overheden informeren over de stand van zaken van archiefinnovatie en de kansen die archiefinnovatie biedt voor transparant bestuur.

In het op bestuurders gerichte ochtendprogramma komt het WAT en WAAROM aan bod. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke eisen gesteld moeten worden op een e-depotvoorziening en wat u moet doen om de informatie op orde te brengen. Er is ruimte om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.

In de middag wordt in workshops de verdieping opgezocht. In dit onderdeel staat het HOE centraal. Deelnemers kunnen onder meer informatie krijgen over het rapport van KING en de handreiking KIDO door de opstellers.

Het congres wordt afgesloten met een paneldiscussie over de vraag HOE het WAT kan worden bereikt. Daarbij komen ook de plannen van Archief2020 en AIDO aan bod.

Voor wie?

Bestuurders (alleen in de ochtend)
Archivarissen
Archiefinspecteurs
Hoofden DIV
Informatiemanagers
Provinciale adviseurs DIV
Waterschap adviseurs DIV

Meer informatie

In het kader van het Archiefconvenant 2012-2016 werken de overheden samen aan de duurzame digitale toegankelijkheid van informatie. De innovatieagenda wordt door het programma Archief 2020 in opdracht van de algemene rijksarchivaris uitgevoerd en ondersteund. De UvW, het IPO en de VNG werken specifiek samen aan de vergroting van het bestuurlijke draagvlak en ondersteuning van het veld in het kader van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO).

KING voert in opdracht van AIDO een onderzoek uit naar de eisen die aan e-depotvoorzieningen worden gesteld. Hiernaast is door een werkgroep van experts uit alle decentrale overheden een Handreiking Kwaliteit Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) opgesteld, dat in de praktijk is beproefd. Beide handreikingen worden gepresenteerd.

Voor het meer informatie en het volledige programma verwijzen we je graag naar de website van het congres Archiefinnovatie Decentrale Overheden.

Locatie

NBC
Nieuwegein, Nederland + Google Maps