Expertisepunt Open Overheid
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Seminar ‘Zorgvuldig hergebruik van data’

8 november 2018 | 12:00 - 18:30

Overheidsorganisaties produceren en beheren veel waardevolle data. Door de maatschappelijke vraag wordt deze overheidsinformatie in toenemende mate aangeboden als open data. Die maken het handelen van de overheid transparanter en bieden ondernemers en bedrijven commerciële waarde, wat leidt tot economische groei. Maar open data zijn ook van groot belang voor kennisdeling en nieuwe toepassingen binnen de overheid.

Belangrijke voorwaarde voor hergebruik van vaak privacygevoelige overheidsdata is dat overheidsinformatie bij nieuwe toepassingen niet herleidbaar is tot personen en bedrijven.

‘Hoe kunt u als overheidsorganisatie aan deze voorwaarde voldoen en toch maximaal gebruik maken van data voor effectiever beleid?’

Tijdens deze inspiratiemiddag vertellen ervaringsdeskundigen u over hergebruik van data in de praktijk. Zij lichten toe wat hun aanpak is, wat ‘lessons learned’ zijn en wat hergebruik hen heeft opgeleverd. Tevens presenteert het WODC haar onderzoek naar privacytools voor het kunnen openen en delen van data.

Programma
12.00 – 12.45 | Inloop met Lunch
12:45 – 13.00 | Opening met Sunil Choenni (WODC) en introductie dagvoorzitter Brenno de Winter
13.00 – 13.25 | Snel kunnen starten met publiceren van open data (Tim Charlott Green, Senior adviseur DG migratie)
13.25 – 13.50 WODC onderzoek beschermingstechnologieen voor persoonsgegevens (Mortaza S. Bargh, onderzoeker WODC)
13.50 – 14.15 | Data gedreven beleid van de gemeente Den Haag (Hedwig Miessen Programma manager Urban Data Center (UDC), gemeente Den Haag)
14.15 – 14.40 | Living Lab ‘Woonoverlast Gouda’ (Erna Ruijer Onderzoeker Bestuurs- en organisatiewetenschap, UU en Hester van Dijk beleidsadviseur Veiligheid en Wijken gemeente Gouda)
14.40 – 15.10 | Pauze
15.10 – 15.40 | 1e workshop ronde
15.50 – 16.20 | 2e workshop ronde
16.20 – 16.50 | Pauze
16.50 – 17.20 | Plenair debat hergebruik overheidsdata versus privacy (met o.a Bits of Freedom(David Korteweg), Open State Foundation (Tom Kunzler) en J&V
17.20 – 17.30 | Afsluitend woord dagvoorzitter
17.30 – 18.30 | Borrel

Workshops
1. Tools voor Statistical Disclosure Control
(Susan van den Braak, WODC)
Introductie & demonstratie van de ‘Statistical Disclosure Control’ (SDC) tool Getoond wordt hoe de SDC tool in de praktijk kan worden ingezet. Aansluitend discussie over de mate waarin er daadwerkelijk bescherming tegen de risico’s van herleiding naar personen wordt geboden
2. Hergebruik Data t.b.v. effectiever gemeentebeleid (Hedwig Miessen, Den haag)
Ervaringen van de gemeente Den Haag met dat gedreven beleid
3. Living Lab Woonoverlast (Erna Ruijer (UU) & Hester van Dijk (gemeente Gouda)
Toelichting over de aanpak van het gezamenlijk initiatief van de UU, gemeente Gouda, CBS & JenV
4. Beschikbaar stellen van data (Paul Suijkerbuijk, BZK project leider Open Data)
Welke stappen moet je hiervoor zetten en hoe verhouden de Wob, Who & open data zich tot elkaar?

Informatiemarkt
Gedurende de middag wordt een informatiemarkt gehouden met organisaties die actief zijn op het terrein van hergebruik en open data. Heeft de middag u geïnspireerd, dan kunt u uw suggesties voor nieuwe data-initiatieven deponeren in de ideeënbus van de informatiemarkt!

 

Locatie
Babylon Den Haag
Bezuidenhoutseweg 53
2594 AC Den Haag

 

Belangstellenden voor het seminar kunnen zich aanmelden bij: Fanny Wallebroek, ministerie JenV/BD DI&I, f.wallebroek@minvenj.nl.

 

Gegevens

Datum:
8 november 2018
Tijd:
12:00 - 18:30