Expertisepunt Open Overheid
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Summer Schools Lokale Digitale Democratie

21 juni 2019 - 29 augustus 2019

Digitalisering biedt kansen én belemmeringen voor de lokale democratie. Op 21 juni, 5 juli en 19 juli onderzoeken de Summer Schools Lokale Digitale Democratie beide kanten en zoomen in op de impact die digitalisering heeft op de verschillende rollen in het lokaal bestuur. Raadsleden, bestuurders, griffiers, ambtenaren, inwoners en journalisten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

21 juni: Digitaal bruggen slaan
Digitalisering biedt volop kansen voor nieuwe vormen van democratische besluitvorming. Online meebeslissen over de inrichting van een park of het digitaal verdelen van een deel van de gemeentebegroting tussen verschillende dorpsinitiatieven. Wat kunnen we van de huidige experimenten leren en hoe sluiten representatieve en participatieve democratie op elkaar aan? Lees hier verder

5 juli: Waarheid, invloed en mediawijsheid
Waarheidsvinding, beeldvorming en oordeelsvorming over politieke kwesties vindt door de opkomst van sociale media meer online, in grotere openheid en in interactie met anderen plaats. Desinformatie, online bedreigingen en vergroten van tegenstellingen lijken hiervan de keerzijde te zijn. Hoe kunnen raadsleden, bestuurders, ambtenaren, inwoners en journalisten omgaan met de digitalisering van de politieke arena? Lees hier verder

19 juli: Informatie is macht
Wie is de eigenaar van informatie in de lokale democratie? Een fundamentele vraag ten grondslag ligt aan onze democratie. Transparantie, toegankelijkheid en eigenaarschap van informatie gaat immers over macht. Digitalisering biedt enerzijds volop kansen voor openbaarheid en controlemogelijkheden. Anderzijds biedt digitalisering de mogelijkheid om grootschalig informatie te verzamelen over inwoners. Hoe ga je hiermee om? Lees hier verder

Op 29 augustus vindt een Summer School Lokale Digitale Democratie plaats voor wethouders en burgemeesters tijdens de Summer School Democratie in Nijmegen met nog veel meer workshops en masterclasses over het versterken en vernieuwen van de lokale democratie. Meer informatie volgt zodra het programma bekend is. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Kennisnetwerk
De digitalisering gaat steeds sneller en brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor de lokale democratie. Op 16 november 2018, de Dag van de Lokale Democratie, is een kennisnetwerk van start gegaan met als doel de kansen en belemmeringen van digitalisering in kaart te brengen. Het ministerie van BZK, VNG, de beroeps- en belangenverenigingen werken samen in dit netwerk. Meedoen kan door aan te melden voor de Summer Schools.

Het kennisnetwerk opereert volgens de principes van co-design: dankzij de verschillende perspectieven en ervaringen van de deelnemers, leren en ontwerpen we samen handelingsperspectieven voor de lokale digitale democratie.

Voor vragen of aanvullende informatie, neem contact op met annajorien.prins@minbzk.nl

Actieplan Open Overheid
Lokale Digitale Democratie is een van de actiepunten uit het Actieplan Open Overheid 2018-2020. Meer weten over dit actiepunt? Lees het interview met actiehouders Koos Steenbergen van het ministerie van BZK.

Gegevens

Begin:
21 juni 2019
Einde:
29 augustus 2019
Evenement Categorie:
Site:
https://www.lokale-democratie.nl/aanmelden-bijeenkomsten