Expertisepunt Open Overheid

Alliantie Open Overheid

Samen voor een opener overheid

De Alliantie Open Overheid is een netwerk voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en dilemma’s over Open Overheid. Hieronder lees je meer over het doel en de plannen van de Alliantie Open Overheid. Direct aanmelden? Dat kan ook: meld je aan voor de Alliantie Open Overheid.

Netwerk

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontstond het plan om met partners een Alliantie Open Overheid te starten. Met het vierde Actieplan Open Overheid in de maak blijkt wederom hoe belangrijk het is om samen te werken met partners binnen en buiten de overheid. Alleen op die manier komen de beste ideeën voor een meer open overheid samen.

Wat is de Alliantie Open Overheid?
Op basis van gesprekken met het Stakeholderforum Open Overheid en de input die we verzamelden met de online consultatie voor het Actieplan Open Overheid, formuleren we hieronder het idee achter de alliantie. Jouw aanvullingen hierop zijn van harte welkom!

 1. Een netwerk waarin kennis en ervaring over Open Overheid worden gedeeld.
 2. Een netwerk waar je aansluiting vindt met personen, van beleidsmakers tot inwoners, waarmee je kunt brainstormen, samenwerken en waarbij je terecht kunt met jouw vragen over Open Overheid.
 3. Een netwerk zonder verplichtend karakter. Iedereen doet mee vanuit zijn of haar eigen passie voor een Open Overheid. Op die manier creëren we een waardevolle uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Voor wie?
De Alliantie Open Overheid is voor overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners, journalisten en andere geïnteresseerden. Kortom, voor iedereen die wil bijdragen aan een meer open overheid.

Vooronderzoek

Zou jij je aansluiten bij de Alliantie Open Overheid? Die vraag stelden we tijdens de online consultatie voor het Actieplan Open Overheid 2020-2022 aan iedereen die mee deed. Het grootste deel (75%) van degenen die reageerden zou dat zeker doen.

“Door in contact te komen met diverse disciplines die allemaal met hetzelfde doel bezig zijn komen we verder; het verruimt mijn visie.”

De positieve reacties maken de toegevoegde waarde van de Alliantie Open Overheid duidelijk. We willen tenslotte geen alliantie starten waar geen behoefte aan is. Er kwamen veel goede tips en aanbevelingen binnen voor de alliantie, waar we als vanzelfsprekend gehoor aan zullen geven. Bijvoorbeeld dat niet alle activiteiten voor alle leden van de alliantie hoeven te zijn. Binnen de alliantie kunnen juist ook kleinere groepjes met elkaar aan de slag gaan.

Bekijk de uitkomsten van de online consultatie.

Toekomstplannen

De Alliantie Open Overheid werd op 1 december officieel gelanceerd tijdens de sneak preview van het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Dit was slechts een startschot. In het kader van practise what you preach krijgt de alliantie in samenwerking met haar leden de komende tijd steeds meer vorm. Deze webpagina en omschrijving van de alliantie is een eerste voorzet door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). Aan de verdere invulling werken we graag samen met jou. Acties die wij in ieder geval voor ons zien zijn:

 1. Lancering van het Actieplan Open Overheid 2020-2022 begin 2021.
 2. Jaarlijks twee inhoudelijke themabijeenkomsten over Open Overheid.
 3. Een beeldmerk (‘logo’) voor de alliantie.
  Dit logo gebruiken we bij de communicatie over de alliantie.
 4. Een aanspreekpunt voor jouw vragen over Open Overheid. Dit is nu nog het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Wil jij aanspreekpunt zijn of heb je een ander voorstel? Laat het gerust weten!
 5. Graag bieden we een platform waar jullie elkaar (online) kunnen ontmoeten. Binnen de online community op Pleio kun je jouw vragen stellen en ervaringen delen. Ook hiervoor geldt: andere suggesties zijn welkom.
  Praat mee in de online community van de Alliantie Open Overheid.
 6. Open Overheid nieuwsbrieven. Jouw input voor deze nieuwsbrief is als lid van de alliantie van harte welkom.
  Schrijf je in de voor de Open Overheid nieuwsbrief.

Sluit je aan bij de Alliantie Open Overheid

Werk jij aan een opener overheid? Of wil je dat juist gaan doen? Meld je dan aan voor de Alliantie Open Overheid:

Aanmelden Alliantie Open Overheid

 

Afbeelding van Omar Flores.