Expertisepunt Open Overheid

Inkoopinformatie van het Rijk: waar hebben gebruikers behoefte aan?

Op 25 maart vond de eerste meedenksessie plaats over het actiepunt Contract Register uit het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Open State Foundation (OSF) nam de afgelopen tijd interviews af om te inventariseren waar gebruikers van inkoopinformatie van de Rijksoverheid tegenaan lopen en behoefte aan hebben. Tijdens de meedenksessie kwamen externe stakeholders en betrokkenen van de Rijksoverheid bij elkaar om de resultaten te bespreken. Klopt het beeld dat wordt geschetst in de interviews? Welke informatie ontbreekt nog?

Serv Wiemers (directeur OSF) en Peter Specker (manager Inkoopinformatie Rijksoverheid) openden de sessie. Daarbij benadrukten ze het belang van openbare inkoopinformatie en vertelden zij wat een contract register kan bieden. Jesse Renema (senior projectleider OSF) presenteerde de informatie die hij ophaalde tijdens interviews met verschillende stakeholders.

“Fragmentatie en slechte kwaliteit”
Uit deze interviews kwamen onder andere de volgende resultaten:

Waar lopen gebruikers van inkoopinformatie tegenaan?

 • Slechte datakwaliteit;
 • Onvolledige data;
 • Slechte en beperkte toegang tot data;
 • Fragmentatie van data over diverse plaforms;
 • Data niet en slecht doorzoekbaar (toegankelijkheid).

Welke data mist voor hergebruik?

 • Vooral procesinformatie;
 • Welke criteria worden gehanteerd met betrekking tot de gunning;
 • Er zijn vaak aanvullende bronnen nodig, zoals UBO.

Bekijk de presentatie voor meer resultaten en informatie.

Denk mee over het contract register op 30 maart
Op 30 maart vindt de tweede meedenksessie over het contract register plaats. Tijdens die sessie staat de bouw van het contract register centraal.
Aanmelden kan nog: meld je snel aan en denk mee!

Contract Register is een actiepunt van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Open State Foundation.

Van Wob naar Woo

Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan. Als ook de Eerste Kamer instemt met de Woo, vervangt deze nieuwe wet de Wob: Wet openbaarheid van bestuur. Wat betekent dat precies? En hoe kunnen overheden zich alvast voorbereiden op de komst van de Woo?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte samen met Pels Rijcken een handreiking voor gemeenten: ‘Van Wob naar Woo. Een juridische handreiking voor gemeenten over de Wet open overheid’.

Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay.

Terugblik workshop Direct Duidelijk

Door de Direct Duidelijk Brigade

De Direct Duidelijk Brigade mocht een workshop geven tijdens de lancering van het Actieplan Open Overheid 2020 – 2022. Wat een eer! Het was een informatieve en interactieve sessie met 9 deelnemers. De grootte van de groep maakte deze digitale sessie persoonlijker en interactiever. Zo startten we met een voorstelronde van alle deelnemers. En we gingen langer door zodat we alle vragen en opmerkingen konden bespreken. We stonden bijvoorbeeld stil bij het gebruik van B1. Op 1 april bespreken we dit onderwerp tijdens de aflevering ‘De zin en onzin van B1’ van de Direct Duidelijk Tour. Via deze link meld je je aan voor deze aflevering, kijk je eerdere afleveringen terug en vind je het programma voor de komende afleveringen.

Wil je meer weten over Direct Duidelijk en de Brigade? Neem een kijkje op www.directduidelijk.nl. Heb je vragen, opmerkingen en/of heb je bijvoorbeeld interesse in een workshop Direct Duidelijk voor jouw organisatie? Neem dan contact op via info@directduidelijk.nl.

Meer weten over de workshop?

Bekijk de presentatie van de Direct Duidelijk Brigade.

“Het Actieplan Open Overheid is hoognodig”

Op 16 februari gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) het officiële startschot voor het vierde nationale Actieplan Open Overheid. Tijdens de online lancering van het actieplan kwamen diverse sprekers aan het woord over het belang van meer open overheid. En zo bleek: openheid is hoognodig! Ook presenteerden de actiehouders hun actiepunten en waren er twee workshops: ‘Investeren in vakmanschap’ en ‘Duidelijke communicatie’. Hieronder blikken we terug op de lancering. Liever terugkijken? Dat kan natuurlijk ook:

Grote belangstelling

Ellen van Doorne (Directeur Democratie & Bestuur, ministerie van BZK) gaf het startschot voor de lancering van het Actieplan Open Overheid. Ze benadrukte dat het onderwerp open overheid actueler is dan ooit: met de recente ontwikkelingen rondom de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)de Wet open overheid die eraan zit te komen en aandacht voor beleidsintimiteit. Het is ook daarom fijn om te zien dat er grote belangstelling is voor de start van het nieuwe actieplan. 

“Pak voortrekkersrol”

We nodigden drie sprekers uit om vanuit hun expertise een blik te werpen op het nieuwe actieplan en open overheid. Een van hen was Paul Maassen van het Open Government Partnership (OGP). Vanuit het OGP heeft hij een goed overzicht van wat er wereldwijd gebeurt op het gebied van open overheid. Hij ziet dat Nederland koploper is op een aantal vlakken:

 1. De co-creatie bij de totstandkoming van het actieplan;
 2. Transparantie over de financiering van politieke partijen;
 3. Het actiepunt over duidelijke taal is uniek;
 4. Openheid over algoritmen.

Wat hem betreft mag Nederland juist daarom wel wat meer een voortrekkersrol pakken. “Er is absoluut behoefte aan een voortrekkersrol van Nederland. Als voortrekker kun je anderen inspireren. Deel meer wat je doet, zeker over de nieuwe thema’s: daar willen meer landen van weten.” Paul gaf Nederland ook een aantal tips:

 1. Doe meer met ‘klassieke’ thema’s zoals lobby transparantie en financiële transparantie, zeker met alle COVID-gelden;
 2. Maak je implementatie compleet, verzeker je van politiek draagvlak en zet de dialoog en samenwerking voort met OGP.

Tot slot nodigde Paul iedereen van harte uit om in mei aan Open Gov Week deel te nemen.

De tweede spreker was Lousewies van der Laan. Als directeur van Transparency International Nederland was ze blij om bij de lancering van het actieplan te zijn en ziet zij veel mogelijkheden voor samenwerking. Bijvoorbeeld als het gaat om de werkgroep over algoritmen waar zij binnenkort mee starten. “We moeten duidelijk maken wat door mensen is gedaan en wat door computers.” Ook had ze een paar duidelijke boodschappen, waaronder:

 • Ga aan de slag met Beneficial Ownership, “dit is een ongelofelijk belangrijk onderwerp.”
 • Doe iets met de onduidelijke namen van actiepunten, zoals ‘de toekomst van beleidsintimiteit’.

“Actieplan Open Overheid hoognodig”

Serv Wiemers (Open State Foundation) was als een van de leden van het Stakeholderforum Open Overheid aanwezig om het eerste exemplaar van het actieplan in ontvangst te nemen. Hij schreef namens het stakeholderforum ook het voorwoord. Tijdens de lancering deelde hij zijn indruk van het plan: “Ik ben blij dat het er is, maar het is ook hoognodig!” Hij refereerde hiermee naar een ranking waarop Nederland niet zo hoog scoort: de Right to Information Index. Die index kijkt naar hoe landen omgaan met informatieverzoeken. “Nederland gaat slecht om met Wob-verzoeken. Het duurt heel lang en veel documenten zijn dan helemaal zwart gelakt.”

Het actieplan kan wat Serv betreft een wake-up call zijn. Hij vindt het mooi om te zien dat dit actieplan aan de slag gaat met de mentaliteit van medewerkers van overheden – bijvoorbeeld hun angst om open te zijn – en concreet dingen laat zien.

Lees ook het bericht van Open State Foundation over het nieuwe actieplan.

Proeverij actiepunten & workshops

Deelnemers konden tijdens de lancering op verschillende manieren kennismaken met de actiepunten. Er was een proeverij van de actiepunten, hierin gaven actiehouders een korte pitch over hun actiepunt. Tijdens deze proeverij maakten deelnemers kennis met onder andere Digitale Democratie, Open Algoritmen, Open Source, Actieve openbaarmaking Rijk, Open Inkoop, Open Klachten, etc. Ook was er de mogelijkheid om live vragen te stellen.

Meer weten over de proeverij? Kijk de lancering van het actieplan terug, de pitches beginnen na 50 minuten.

Workshops
Twee actiehouders organiseerden een korte workshop over hun actiepunten. Namelijk:

 1. Workshop ‘Investeren in vakmanschap’, door Guido Rijna (Rijksvoorlichtingsdienst). Bekijk de terugblik en presentatie van deze workshop.
 2. Workshop ‘Duidelijke communicatie’, door Talissa Oude Bennink (Direct Duidelijk Brigade). Bekijk de terugblik en presentatie van deze workshop.

Vraag en antwoord
Tijdens de lancering stelden deelnemers vragen in de chat over het actieplan. Omdat we niet alle vragen live konden beantwoorden maakten we een overzicht van alle vragen en antwoorden.
Bekijk het overzicht.

Het actieplan: samen doen we open

“Open organisaties voor een open democratie” staat centraal in dit vierde Actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van BZK. Democratie is namelijk niet vanzelfsprekend. We moeten eraan blijven werken. Openheid is een van de manieren waarmee we dat doen. We bereiken een open democratie alleen als er openheid is binnen overheidsorganisaties én naar buiten toe. BZK werkt daarom samen met overheden en partijen binnen en buiten de overheid aan de 13 actiepunten van het nieuwe actieplan.

 1. Bekijk het Actieplan Open Overheid 2020-2022.
 2. Bestel een gedrukte versie van het Actieplan Open Overheid 2020-2022.
 3. Lees meer over het actieplan en de totstandkoming ervan.

De tekst van het nieuwe actieplan werd geredigeerd door een van de actiehouders: de Direct Duidelijk Brigade.

Blik op de toekomst

“Als we aan alle actiepunten werken komen we echt een stap verder.” Zo stelde Serv Wiemers tijdens de lancering. De actiehouders zijn inmiddels al volop aan de slag om aan hun actiepunten te werken. Hoe dit de komende tijd gaat vertellen we op open-overheid.nl en in onze nieuwsbrief.

Wil jij hiervan op de hoogte blijven of wil je zelf meewerken aan meer open overheid?

 

Terugblik workshop Investeren in vakmanschap

Door actiehouder Guido Rijnja (Rijksvoorlichtingsdienst)

“Heb ik als ambtenaar de vrijheid om te brainstormen, zonder dat alles meteen naar buiten moet?” En: “Hoe ga ik om met openbaarheid, als ik niet weet wat mensen met die informatie doen?” Deze en andere vragen kwamen op tijdens de workshop ‘Investeren in vakmanschap’ tijdens de startbijeenkomst van het Actieplan Open Overheid 2020-2022.

Tijdens de workshop werden ervaringen en visies gedeeld die collega’s bij ministeries, uitvoeringsdiensten en gemeenten opdoen. Op vele plaatsen zijn lessen te trekken over manieren waarop je, gevraagd en ongevraagd, om kunt gaan met informatieverstrekking. De ervaren veiligheid bij het vrijgeven van gegevens leeft duidelijk als thema, evenals de behoefte aan een handreiking met voorbeelden van aansprekende manieren om openheid op de agenda te krijgen en te houden.

Op zoek naar hulpmiddelen

In de sessie ontstond het plan om samen lastige situaties en handige hulpmiddelen te inventariseren. Wil je daarbij aansluiten? Neem contact op met Guido Rijnja van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Meer weten over de workshop?

Bekijk de presentatie van de workshop ‘Investeren in vakmanschap’.

Vraag en antwoord lancering Actieplan Open Overheid

Op 16 februari lanceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Tijdens de lancering konden deelnemers vragen stellen in de chat. Omdat we niet alle vragen tijdens de online bijeenkomst konden beantwoorden volgt hieronder een vraag en antwoord (Q&A) over de vragen uit de chat. Ook lees je onderaan enkele tips die binnenkwamen in de chat.  

Onderstaande Q&A gaat over vragen met betrekking tot het Actieplan Open Overheid. De Q&A kwam – net als het actieplan – in co-creatie tot stand. De vragen zijn beantwoord door deelnemers en sprekers van de lancering, actiehouders en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. 

Vragen en antwoorden:

Vraag
Waarom is de lancering voor het Actieplan Open Overheid 2020-2022 pas in 2021?

Antwoord
De lancering is in februari 2021 omdat het Open Government Partnership de deadline van het Actieplan Open Overheid in verband met COVID-19 naar eind december 2020 heeft verschoven.


Vraag
Welke lastige verschillen zijn er met andere landen in het kader van Open Overheid? En hoe kan hier uniformiteit aan worden gegeven?

Antwoord
Door Paul Maassen van het Open Government Partnership:
Er zijn absoluut verschillen tussen landen en regio’s. Hoeveel ruimte, noodzaak en animo er voor open overheid is hangt af van heel veel factoren. Politieke wil en bijvoorbeeld regeringsvorm. Kracht van civil society. Hoeveel basisvoorwaarden al zijn ingevuld (bijvoorbeeld wetgeving en beleid rond financiële transparantie of toegang tot informatie). De kracht en bereidheid van de bureaucratie. Maar ook, welke problemen wil en moet je aanpakken. Met al deze verschillende ingrediënten ziet het ideale recept er per land anders uit. Tegelijkertijd weten we dat veel landen met vergelijkbare problemen worstelen en dat er thema’s zijn die per definitie grensoverschrijdend zijn. Dan is leren van elkaar en samenwerken heel slim. Veel landen worstelen bijvoorbeeld nu met dalend vertrouwen in de overheid, of toezicht op sociale media, of grensoverschrijdende corruptie en illegale geldstromen, of hoe burgers slim te betrekken bij beleid. Vanuit OGP willen we landen niet opleggen wat ze moeten doen, maar we willen wel faciliteren dat moeilijke problemen samen opgelost worden en dat het wiel niet steeds opnieuw moet worden uitgevonden. En we stimuleren ook een gezonde competitie tussen landen om meer en beter te willen doen.


Vraag
Co-creatie en democratie zijn zeker belangrijk, maar de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet open overheid (Woo) gaan toch vooral om het delen van informatie en daar transparant in zijn?

Antwoord
Door Paul Maassen van het Open Government Partnership:
Dat klopt. Transparantie kan je zien als een eerste stap. Je begint met transparantie en probeert als overheid zo proactief mogelijk te zijn hierin. Daarmee kan je uiteindelijk rekenschap geven en verantwoording afleggen.


Vraag
Hoe wordt bepaald aan welke open informatie behoefte is in de samenleving en hoe wordt gemeten of de samenleving tevreden is?

Antwoord
Door een van de deelnemers van de lancering van het Actieplan Open Overheid:
Vervlechten van co-creatie en implementatie werkt goed: samen stapsgewijs veranderen. Co-creatie, met alle stakeholders, geeft duidelijk zicht op waar de vraag naar transparantie zit.

Door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid:
Met de komst van het nieuwe actieplan hebben we via de consultatieronde geïnventariseerd waar behoefte aan is. Gedurende de looptijd van het Actieplan Open Overheid zullen we de groep die hieraan heeft deelgenomen vragen om hun bevindingen.


Vraag
Gaat Open Justice ook over rechtspraak?

Antwoord
Door Serv Wiemers van Open State Foundation:
Het actiepunt dat onder Open Justice (Open Recht) valt is voorlopig vooral gericht op klachten. Daarbij gaat het om klachten die bij de nationale en lokale ombudsman binnenkomen. Als je alle klachten bij elkaar legt kun je patronen herkennen in de klachten en de beantwoording. Pijnpunten worden zo duidelijk. Op dit moment dus alleen klachten, maar wat Open State Foundation betreft valt er op de rest van rechtspraak ook veel te doen op het gebied van transparantie.


Vraag
Welk begrip van algoritme hanteren we?

Antwoord
Naar aanleiding van een vraag over algoritmen ontstond een levendige discussie over dit onderwerp in de chat. Enkele reacties waren:

 • In de algoritmeregister-discussie wordt algoritme vrij breed gebruikt: ook modellen en data science scripts worden eronder geschaard;
 • De vraag zou niet moeten zijn “is het een algoritme” maar “willen we er zicht op?”

Het actiepunt Open Algoritmen gaat over hoe overheden verantwoord met algoritmen om kunnen gaan.


Vraag
Bij de val van het kabinet kondigde Mark Rutte aan dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren niet langer als uitzonderingsgrond van de Wob zullen gelden. Hoe verhoudt zich dat tot het actieplan?

Antwoord
Op het gebied van persoonlijke beleidsopvattingen is onlangs veel gebeurt. Hier lees je meer over in ons bericht op open-overheid.nl. In het actieplan staat het actiepunt ‘beleidsintimiteit’. Dit actiepunt richt zich op het onderzoeken van wat een goede balans is voor dit onderwerp. Bekijk het Actieplan Open Overheid voor meer informatie.


Vraag
Wat zijn de consequenties als een nieuw project niet open is?

Antwoord
Door de actiehouder van het actiepunt open source:
De vrijblijvendheid van open tenzij is wel een gegeven. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel goede redenen zijn om het te moeten willen en daar ook stappen in te zetten. Laten we ervoor zorgen dat we die weg met elkaar inslaan.


Vraag
Veel initiatieven richten op overheden die zelf moeten verzinnen hoe ze de transitie moeten/kunnen maken naar open. Zijn er ideeën over hoe er een innovatieklimaat kan ontstaan waarin bedrijven kunnen helpen bij de transitie naar een meer open overheid?

Antwoord
Door Serv Wiemers van Open State Foundation:
Het is goed om als bedrijf, organisatie of inwoner na te denken over waar het nog niet open is en daar dan werk van te maken. Open State Foundation doet dit continu, aldus Serv Wiemers tijdens de lancering van het actieplan. “We zijn jaren geleden begonnen met waarismijnstemlokaal.nl. Er bleek nog geen website te zijn met informatie daarover. Dus zijn wij daarmee van start gegaan, in samenwerking met VNG en gemeenten. Het ministerie van BZK neemt de website nu over.”


Vraag
Hoe worden de verschillende actiepunten, gezien de overlap, in elkaar gehaakt?

Antwoord
Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid zorgt voor verbinding tussen de actiehouders. Bijvoorbeeld door twee keer per jaar actiehoudersbijeenkomsten te organiseren. Hier kan kennisuitwisseling en kruisbestuiving plaatsvinden. En natuurlijk stimuleren we onderling contact tussen de actiehouders buiten de actiehoudersbijeenkomsten om.


Tips

Tijdens de lancering van het Actieplan Open Overheid kwamen ook nog enkele tips binnen voor overheden: 

 1. Openheid over welke data verzameld wordt, van wie en waarom blijft van belang. De AVG heeft het hier bij het juiste eind door transparantie te eisen van wie en waarom persoonsgegevens worden verzameld. Overheden doen er goed aan om het proces achter de verwerking goed inzichtelijk te maken.  
 2. Suggesties voor een andere term voor ‘beleidsintimiteit’:
  1. beleidsontwikkeling binnen de benodigde geborgen sfeer. 
  2. geborgen beleidsontwikkeling. 
 3. Communiceer als overheid ook via open communicatiekanalen, niet alleen via facebook, twitter, etc. 

Heb je vragen of aanvullingen? Laat het ons weten!

Nieuw: Actieplan Open Overheid 2020-2022

Op 16 februari gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) het officiële startschot voor het vierde nationale Actieplan Open Overheid. Tijdens de lancering van het actieplan kwamen diverse sprekers aan het woord over het belang van meer open overheid. Ook presenteerden de actiehouders hun actiepunten. Wil jij hier meer over weten?

 1. Bekijk het Actieplan Open Overheid 2020-2022.
 2. Kijk de lancering van het Actieplan Open Overheid terug.
 3. Bestel een geprinte versie van het Actieplan Open Overheid 2020-2022.

Samen doen we open
“Open organisaties voor een open democratie” staat centraal in dit vierde Actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van BZK. Democratie is namelijk niet vanzelfsprekend. We moeten eraan blijven werken. Openheid is een van de manieren waarmee we dat doen. En we bereiken een open democratie alleen als er openheid is binnen overheidsorganisaties én naar buiten toe. BZK werkt samen met overheden en partijen binnen en buiten de overheid aan de 13 actiepunten van het nieuwe actieplan.

Lees meer over het actieplan en de totstandkoming ervan.

De tekst van het nieuwe actieplan werd geredigeerd door een van de actiehouders: de Direct Duidelijk Brigade.

Open Inkoop: denk mee!

In het kader van practice what you preach publiceren de actiehouders van het actiepunt dat onder Open Inkoop valt hun projectplan. Ook nodigen zij jou van harte uit om mee te denken tijdens een van de meedenksessies.

Open Inkoop
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt samen met de Chief Procurement Officer Rijk en Open State Foundation aan een contract register. Het is belangrijk om te laten zien waar de overheid haar geld aan uitgeeft. Dit is omdat openheid over overheidsopdrachten:

 1. leidt tot efficiëntere overheidsuitgaven;
 2. corruptie voorkomt;
 3. elk bedrijf een eerlijke kans geeft om een overheidscontract binnen te halen.

Openheid over overheidsopdrachten werkt alleen goed als de overheid, bedrijven, journalisten en het maatschappelijk middenveld data opnieuw gebruiken. Op dit moment gebruiken we deze data nog niet optimaal.

Het ministerie van BZK zorgt er met dit actiepunt voor dat inkoopdata optimaal wordt benut. En we verbeteren de toegankelijkheid van Nederlandse inkoopdata. Samen met verschillende partijen ontwikkelen we een contract register waarin alle openbare data staan.

Meer weten? Bekijk het projectplan van Open Inkoop (ODT).

Denk mee
Welke informatie heb jij nodig om samen te werken met de Rijksoverheid als opdrachtgever van aanbestedingen? Wat wil je minimaal weten van de Rijkscontracten en overheidsuitgaven? Welke informatie geeft de Rijksoverheid je daar nu al over?

Geef en ontvang antwoorden op deze vragen en bouw zo mee aan het openbare platform voor Openbare Inkoopinformatie Rijk. Meld je aan voor een van de meedenksessies op 25 en/of 30 maart.

Meer informatie & aanmelden.

Programma lancering Actieplan Open Overheid

Op dinsdagochtend 16 februari vindt tussen 09:45 en 11:30 uur de online lancering plaats van het nieuwe Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hieronder lees je wat er op het programma staat.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Maak kennis met de actiepunten

Het officiële programma begint om 10:00 uur. We nodigen je van harte uit om al eerder naar de online bijeenkomst te komen zodat je zeker weet dat je niets mist. Na aanmelding ontvang je uiterlijk 15 februari een link om deel te nemen.

Moderator Nikki van den Hoek (Leer- en Expertisepunt Open Overheid) neemt je tijdens de lancering mee langs alle programmaonderdelen. In de chat staan we klaar voor jouw inhoudelijke en technische vragen.

09:45 – 10:00 uur| Digitale inloop
10:00 uur | Officiële opening met Ellen van Doorne (Directeur Democratie & Bestuur, ministerie van BZK)
10:05 – 10:50 uur | Het belang van Open Overheid en het Actieplan Open Overheid. Deze sprekers schijnen hun licht op open overheid:

 1. Paul Maassen (Open Government Partnership)
 2. Lousewies van der Laan (Transparency International Nederland)
 3. Serv Wiemers (Open State Foundation)
 4. Nikki van den Hoek (Leer- en Expertisepunt Open Overheid)

10:50 – 11:25 uur | Maak kennis met de actiepunten van het Actieplan Open Overheid
Het nieuwe Actieplan Open Overheid bestaat uit 13 actiepunten. Je kunt op verschillende manieren kennismaken met de actiepunten. Blijf in de plenaire sessie voor een proeverij van de actiepunten of volg een van onderstaande workshops. Er is voor ieder wat wils:

Proeverij van actiepunten (als vervolg op bovenstaand programma)

Actiehouders geven een korte pitch over hun actiepunt. Tijdens deze proeverij maak je kennis met onder andere Digitale Democratie, Open Algoritmen, Open Source, Actieve openbaarmaking Rijk, Open Inkoop, Open Klachten, etc.

Voor deze proeverij hoef je je niet apart aan te melden. De pitches vinden plaats in dezelfde online omgeving als het voorgaande programma. In de chat kun je vragen stellen over de actiepunten.

Workshop Duidelijke communicatie (Direct Duidelijk Brigade): meld je vooraf aan

De overheid wil duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met de lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. Zodat inwoners overheidscommunicatie (van brieven, tot mails, websiteteksten en online formulieren) begrijpen en weten wat van ze wordt verwacht. Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties hierbij op weg met als doel: begrijpelijke communicatie voor iedereen. Feit is namelijk dat veel overheidsteksten nu nog vaak te moeilijk zijn wat kan leiden tot negatieve gevolgen voor inwoners.

In onze workshop nemen we je mee in het verhaal van Direct Duidelijk. De workshop is informatief en interactief. Deelnemers krijgen antwoorden op de volgende vragen:
– Wat is Direct Duidelijk?
– Waarom is Direct Duidelijk belangrijk?
– Voor wie is Direct Duidelijk?
– Wat maakt een tekst direct duidelijk?

Ook dagen we de deelnemers uit tijdens een taalquiz. En we laten zien hoe Direct Duidelijk Brigade overheidsorganisaties kan helpen bij duidelijk en begrijpelijk communiceren.

Helaas is inschrijven niet meer mogelijk. Als je je hebt ingeschreven voor de workshop, sta je automatisch ook ingeschreven voor de lancering. Je ontvangt een aparte deelnamelink voor deze workshop.

Workshop Investeren in vakmanschap (Guido Rijnja): meld je vooraf aan

Het actiepunt Investeren in vakmanschap wil het ‘ambtelijk vakmanschap’ versterken op het gebied van actieve openbaarmaking. Dat betekent dat ambtenaren van elkaar leren hoe zij (beter) om kunnen gaan met het actief openbaar maken van informatie.

Hoe pakken we dat aan? Wat zijn goede momenten en manieren om hier aandacht voor te hebben? En welke best practices bestaan er? Daar gaat het over tijdens de workshop Investeren in vakmanschap. Praat je mee? Jouw ideeën en ervaringen zijn van harte welkom. De workshop is onder leiding van Guido Rijnja (ministerie van Algemene Zaken).

Helaas is inschrijven niet meer mogelijk. Als je je hebt ingeschreven voor de workshop, sta je automatisch ook ingeschreven voor de lancering. Je ontvangt een aparte deelnamelink voor deze workshop.

11:25 uur |Afsluiting van de online bijeenkomst

De lancering van het Actieplan Open Overheid is na afloop terug te kijken via open-overheid.nl.

Eerste sprekers lancering Actieplan Open Overheid bekend

Nieuws over lancering Actieplan Open Overheid 2020-2022

Op 16 februari lanceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het nieuwe Actieplan Open Overheid. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de Nederlandse publieksversie van het actieplan en aan het programma van de lancering.

Blik op het programma

Het programma van de lancering van het actieplan is bijna rond. Tijdens de lancering kan iedereen die daarin geïnteresseerd is kennismaken met de verschillende thema’s van het nieuwe actieplan. Van open organisatie tot open communicatie en van open democratie tot open technologie. De actiepunten die bij deze thema’s horen dragen allemaal op hun eigen manier bij aan een meer open overheid.

Het programma bestaat uit in ieder geval de volgende sprekers:

De lancering vindt plaats van 09:45 tot 11:30 uur. Goed om te weten: de digitale inloop is van 09:45 – 10:00 uur. Om 10 uur gaat de lancering van start.

Meer weten & aanmelden

Volgende week versturen we een Open Overheid nieuwsbrief met meer informatie over het programma van de lancering. Wil jij de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.

Wil jij bij de lancering van het Actieplan Open Overheid zijn? Meld dan nu aan!