Expertisepunt Open Overheid

Van een hand vol naar een land vol (deel 6)

Met enige regelmaat krijgt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid de vraag: “Wat is een goed voorbeeld van Open Overheid?” Het is vrij gemakkelijk om voorbeelden te noemen. Er gebeurt namelijk al heel veel op het gebied van Open Overheid. Omdat we veel kunnen leren van bestaande Open Overheid initiatieven, zetten we ze in de serie ‘Van een hand vol naar een land vol’ in de spotlight.

In dit zesde deel deelt Kevin Bakker vijf Open Overheid voorbeelden: “Als stagiair bij Leer- en Expertisepunt Open Overheid zoek ik naar Open Overheid initiatieven en voeg ik ze toe aan de Open Overheid kaart. Hoe meer initiatieven ik toevoeg, hoe meer ik er tegenkom en hoe langer mijn to do lijst wordt. Daarom doe ik nu een stapje terug en geef ik mijn top 5 van initiatieven. Ik noem één initiatief per Open Overheid aanvliegroute en sluit af met mijn persoonlijke favoriet.

1. Create your own SPACE-S – Open Aanpak
Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk Create your own SPACE-S worden alle beslissingen over samenleven, de publieke ruimte, stedenbouw, architectuur, budgetverdeling en beheervraagstukken gemaakt door de toekomstige bewoners. Dit gebeurt in overleg met de woningbouwcorporatie en de gemeente. Alle beslissingen voor de nieuwe wijk werden gemaakt tijdens collectieve bijeenkomsten. In de periode 2016 – maart 2017 worden de woningen opgeleverd en dan is het ontwerp-, ontwikkel- en bouwproces afgerond. Voor de daaropvolgende woonfase zoeken de bewoners naar een werkvorm voor het verder doorzetten van deze manier van samenwerken.

2. Where Does My Money Go – Open Verantwoording
Het project Where Does My Money Go heeft als doel om transparantie en burgerbetrokkenheid te bevorderen met het zichtbaar maken van de besteding van belastinggeld. Met Where Does My Money Go zien inwoners hoeveel belastinggeld aan welk doel wordt uitgegeven. Het project is ontwikkeld door de Open Knowledge Foundation. In november 2008 was het project de prijswinnaar van de competitie ‘Show us a better way’. Vanuit hier kreeg het project geld om een prototype te ontwikkelen en in 2010 kreeg Where Does My Money Go financiering van Channel 4 voor verdere ontwikkeling.

3. MEET@CITYHALL – Open Contact
Het Stadhuis van Eindhoven is sinds woensdag 25 mei 2016 vrij toegankelijk voor inwoners, studenten, ondernemers en ambtenaren om gratis een werkplek te benutten, een potje tafeltennis te spelen en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Om het Stadhuis meer van de stad te laten worden, werd het pand opgesteld als flexwerkplek voor iedereen.

4. Waarstaatjegemeente.nl – Open Data
Op deze website kunnen gegevens over gemeentelijke onderwerpen (15 verschillende thema’s) worden vergeleken. De gegevens van de website zijn afkomstig uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. De gegevens worden in cijfers en grafieken weergeven en maken de verhoudingen en onderlinge verschillen tussen gemeenten mooi zichtbaar. De website is ontwikkeld door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten).

5. Yooforce – mijn #1
Yooforce is een spreekbuis voor jongeren om hun ideeën en meningen over de maatschappij te delen. Door ideeën uit te wisselen en met elkaar te bedenken, ontstaan nieuwe oplossingen. De fanzone van Yooforce bestaat uit mensen van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de pers, politieke partijen, Kamerleden, bestuurders van gemeenten en provincies. Zij kunnen niet actief meedoen, maar mogen de jongeren wel brandende vragen stellen. En het zou zomaar kunnen dat zij door de jongeren worden geïnspireerd en samen met de jongeren ideeën realiseren.

Tot slot: er zijn zoveel initiatieven en er komen er zoveel bij, dat een kijkje op de kaart zeker de moeite waard is. Laat je inspireren!

Lees ook:
‘Van een hand vol naar een hand vol’ deel 1
‘Van een hand vol naar een land vol’ deel 2
‘Van een hand vol naar een land vol’ deel 3 (internationale voorbeelden)
‘Van een hand vol naar een land vol’ deel 4 (Open Data voorbeelden)
‘Van een hand vol naar een land vol’ deel 5 (Open Verantwoording voorbeelden)

 


Een land vol voorbeelden

Oproep: zet zelf een initiatief op de Open Overheid kaart
Op onze initiatievenkaart verzamelen we Open Overheid initiatieven uit het hele land. Inmiddels staan er al meer dan 200 initiatieven op de kaart. Bekijk de kaart voor inspiratie en zet er zelf een eigen initiatief of een initiatief dat je waardeert op!

Kaart van Nederland met initiatieven rond Open Overheid