Expertisepunt Open Overheid

Community of practice Right to Challenge “focus op aanbesteding”

Op 3 september is alweer de vierde in een rij van zes bijeenkomsten over Right to Challenge. Na een algemene bijeenkomst en twee verdiepingen op het thema samenwerking, willen we de focus op 3 september leggen op wat er mogelijk en nodig is binnen de aanbestedingsregels om Right to Challenge mogelijk te maken.

Allereerst nemen we jullie op 3 september mee in het juridische kader voor het aanbesteden van (bestaande en nieuwe) contracten en of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een voorkeurspositie te verlenen. Daarnaast kijken we naar andere methodes om geld en/of capaciteit beschikbaar te stellen. Daarna gaan we aan de hand van het praktijkvoorbeeld het Klooster Oude Noorden samen met jullie diverse scenario’s doorlopen om te kijken waar je (binnen de aanbestedingsregels) tegen aanloopt. Ter afsluiting kunnen eigen casussen ingebracht worden.

Praktisch
Datum: 3 september 2015
Start: 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Einde: 13.00 uur
Locatie: Rotterdam, Klooster Oude Noorden, Ruivenstraat 81, 3036 DD  Rotterdam Noord
Doelgroep: Ambtenaren en betrokken inwoners van gemeenten die praktijkervaring hebben met Right to Challenge
Organisatie: o.a. de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, ministerie van BZK, Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Nadere informatie en inschrijven
Graag aanmelden voor 3 september door een mail te sturen aan mikis@open-overheid.nl. Dat helpt ons bij de voorbereidingen en dan kunnen we je voorafgaand aan de bijeenkomst eventueel nog  informatie toesturen.

ICTU Café ‘Een slimme overheid vraagt om een Open Overheid’

ICTU Café ‘Een slimme overheid vraagt om een Open Overheid’

Burgers verwachten meer openheid van de overheid. En overheden willen beter aansluiten op de doe- en denkkracht van de samenleving. Nederland heeft zich aangesloten bij het Open Government Partnership (OGP). Een wereldwijde samenwerking van landen die de dienstverlening van de overheid willen verbeteren en burgers meer kansen willen geven om mee te denken over overheidsbeleid. Bijvoorbeeld door stimulering van het gebruik van open data; uitbreiding van de mogelijkheden om via internet burgers te betrekken bij de ontwikkeling van overheidsbeleid, en het makkelijker maken voor burgers om overheidsinformatie te vinden en in te zien.

In het eerstvolgende ICTU Café op 8 september staan de vraagstukken en dilemma’s rond het thema Open Overheid centraal. Waar lopen organisaties tegen aan bij het vormgeven van een Open Overheid? Wat werkt wel en wat werkt niet, waar liggen kansen? Welke lessen kunnen we leren internationaal?

Experts praten deelnemers bij over dit onderwerp. Dit ICTU Café wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisepunt Open Overheid.

Sprekers zijn onder andere Mieke van Heesewijk, programmamanager bij het SIDN fonds en Dinand Tinholt, vice president Global EU Lead bij Capgemini. Pascale Georgopoulou, raadsgriffier van Amstelveen, zal daarnaast plaatsnemen in het discussiepanel. Ook Paul Suijkerbuijk en Marieke Schenk, verbonden aan het Expertisepunt Open Overheid, dragen bij aan het programma.

Het SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het fonds investeert in projecten die het internet versterken of internet op een vernieuwende manier inzetten. Van Heesewijk gaat in op wat internet kan betekenen voor de relatie burger-overheid, welke interessante voorbeelden of projecten we zien, en wat de ontwikkelingen richting de toekomst zijn.

Dinand Tinholt is betrokken bij diverse projecten en initiatieven die bijdragen aan het stimuleren van digitale ontwikkelingen in Europa over grenzen heen. Tinholt was ook betrokken bij de recent verschenen eGovernment benchmarkstudie die in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. Tinholt zal onder andere ingaan op Europese prioriteiten in relatie tot het thema Open Overheid.

Over het ICTU Café

Het ICTU Café is een maandelijks terugkerende bijeenkomst van, voor en door medewerkers en relaties van ICTU. Iedere maand staat een inhoudelijk interessant, relevant of actueel thema centraal. Het ICTUCafé start met een korte presentatie of lezing, gevolgd door een paneldiscussie. De bijeenkomsten worden afgesloten met een netwerkborrel.

Datum, tijdstip en locatie

Het ICTU Café vindt elke 2e dinsdag van de maand plaats van 16.30 tot 18.00 uur bij ICTU in Den Haag.

De bijeenkomst is in principe vrij toegankelijk voor relaties. Met de opmerking dat een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Bezoekers moeten voor aanvang worden aangemeld. Let op: bij een bezoek aan het ICTU-pand is een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) nodig om toegang te krijgen.

Informatie of aanmelden?

Stuur een e-mail naar ictucafe@ictu.nl, onder vermelding van naam, organisatie en vermelding ‘ICTUCafé’.

 

Open RaadsCafé

Op 16 april vond de aftrap van Openraadsinformatie plaats: vijf gemeenten gaan de komende tijd met de Open State Foundation en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de slag om raadsinformatie als Open Data aan te bieden. Westland, Amstelveen, Heerde, Den Helder en Oude IJsselstreek zijn de vijf gemeenten die als eersten deze stap hebben gezet.

Wil je meer te weten komen over Openraadsinformatie? Op 18 mei organiseren we tijdens het Doe Open! Festival een OpenraadsCafé. In een interactieve sessie gaan we aan de slag met de kansen die raadsinformatie als Open Data biedt. Het OpenraadsCafé begint om 20.00 uur.

Praktisch

Wanneer: 18 mei 2015
Hoe laat: vanaf 20.00 uur
Waar: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

[vfb id=1]

 

Kick-off Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid

Een Kennis- én Doe Netwerk Actieve Openbaarheid, dat initiëren het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Het netwerk biedt een plek waar kennis en kunde op het gebied van actieve openbaarheid samenkomen. De nadruk ligt op doen: het netwerk wordt gekoppeld aan concrete pilots en projecten die passen bij de ambities van de deelnemers. Het initiatief komt voort uit het Archief Atelier Actieve Openbaarheid. ‘Zoek de samenwerking en ga het gewoon doen!’, was hier het motto. Doe jij mee? Op donderdag 21 mei vindt de kick-off plaats.

Tijdens de kick-off bekijken we met elkaar welke onderwerpen in de volgende bijeenkomsten aan bod zullen komen. Een gedetailleerdere invulling van de bijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt.

Praktisch

Datum: 21 mei 2015, 14.00-17.00 uur
Locatie: Den Haag (mogelijk houden we de komende bijeenkomsten op andere locaties, afhankelijk van de deelnemers)
Organisatie: Nationaal Archief en Expertisepunt Open Overheid
Doelgroep: medewerkers van overheidsorganisaties die bezig zijn met actieve openbaarheid of hiermee aan de slag willen

Wil je meer informatie, of als partner deelnemen aan het netwerk? Neem dan contact op met marieke@open-overheid.nl

 

Open Data Challenge ‘Breek Velsen open’

Open Data Challenge ‘Breek Velsen open’

Op 20 november zal er in het Tata Steel Stadion een open data challenge plaatsvinden. Velsen daagt studenten uit in een ‘challenge’ om met gebruik van de beschikbare Open Data een oplossing te vinden voor vraagstellingen die door ondernemers en inwoners zijn ingebracht. Velsen hoopt hiermee nieuwe dienstverlening voor inwoners, ondernemers, toeristen en bezoekers aan evenementen in Velsen te creëren.

Op deze dag is iedereen welkom die iets meer wil weten over open data. Er zullen rondwandelingen zijn waarin zal worden gewezen op de aanwezige open data. Inwoners en ondernemers kunnen kennis nemen van wat Open Data voor hen zou kunnen betekenen. Studenten gaan met behulp van de beschikbare Open Data aan de slag om een idee of opgehaalde vraagstelling uit te werken of bijvoorbeeld een website of app te ontwikkelen. Gedurende de hele dag kan men inlopen om, onder het genot van een kopje koffie of thee, de studenten aan het werk te zien aan hun opdracht.

Presentaties en prijsuitreiking

Om 18.00 uur zullen de teams hun uitgewerkte ideeën presenteren aan het publiek. De jury zal de beste presentatie uitkiezen en het publiek kan ook een presentatie uitkiezen.

De prijsuitreiking zal om ongeveer 21.00 uur plaatsvinden.

Praktisch

Datum: Vrijdag 20 november 2015
Locatie: TaTa Steel Stadion / Telstar, Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid
Tijd: Inloop van 09.00 uur tot 22.00 uur

Meer informatie voor:

3 tips van Stef voor een meer Open Overheid

 

Stef van Grieken, technisch programmamanager bij Google.org, gaf het laatste online college van de omooc ‘Waar is de overheid van’. Omooc is een reeks online lezingen rond de vraag waar de overheid van is, met veel aandacht voor innovatie.

Stef vertelde over het werk van Google.org, de filantropische tak van Google, en hij gaf een drietal tips voor een meer Open Overheid:

1. Transparant

Maak het inzichtelijk voor iedereen

Als je transparant bent, geef je mensen de mogelijkheid om mee te helpen, en aan te wijzen waar dingen mis gaan. Hoe meer mensen kijken naar content, hoe groter de kans dat er iemand is die een fout kan corrigeren. En als je inzichtelijk maakt wat je doet en welke informatie je als overheid hebt, kunnen mensen er iets mee. Als voorbeeld noemt hij een Britse website waarop inspectieresultaten van scholen in begrijpelijke taal werden weergegeven, zodat bezoekers van de website ook echt iets aan de informatie hadden.

2. Participatief

Maak gebruik van ieders competenties

Maak het participatief. Een beetje een raar woord volgens Stef, maar technologie en de netwerken die er inmiddels zijn bieden veel kansen. Als voorbeeld noemt hij het Argentijnse stadje La Plata, waar inwoners participatief budgetteren en gezamenlijk beslissen over 30% van de begroting. Dit gebeurt op kleine schaal trouwens ook dichter bij huis, bijvoorbeeld in de Indische Buurt in Amsterdam. Onder andere de Stichting Budget Monitoring is hier mee bezig.

3. Platform

Laat anderen op je bouwen

Geef anderen de mogelijkheid om verder te bouwen op wat er is. De overheid als platform. Hierbij noemt Stef een voorbeeld uit zijn eigen praktijk: Android. Google realiseerde zich op een gegeven moment dat het niet erg handig is om zelf alle apps voor Android telefoons te maken. Het besturingssysteem werd opengesteld voor derden, zodat zij ermee aan de slag konden. Dit leverde tal van nieuwe toepassingen en apps op.

De overheid zou ook meer als platform kunnen functioneren, bijvoorbeeld door gegevens beschikbaar te stellen als open data. Door meer open data beschikbaar te stellen, ontstaan nieuwe toepassingen die zorgen voor betere dienstverlening, waarbij de overheid faciliteert, in plaats van zelf ontwikkelt. Een voorbeeld hiervan is Open OV, een community die zichzelf als doel heeft gesteld hoogwaardige, actuele reisinformatie voor iedereen beschikbaar te maken.

Gelukkig worden bovenstaande tips ook in Nederland al op diverse plekken in praktijk gebracht. Voorbeelden daarvan vind je bijvoorbeeld onder ‘Waarom?‘. In de Toolkit krijgen ook de vragen en dilemma’s die bij Open Overheid komen kijken aandacht. Ook zijn daar handreikingen op basis van bestaande initiatieven te vinden.

Bijeenkomst ‘Beter beleid met Open Overheid’

Op 2 september 2014 organiseerden het team Open Overheid en het Leer – en Expertisepunt Open Overheid een bijeenkomst waar alle Nederlandse deelnemers aan de Open Government Awards 2014 centraal stonden. Het thema van deze internationale wedstrijd is dit jaar ‘citizen engagement’. Negen innovatieve projecten verspreid over heel Nederland hebben zich gekandideerd voor deze prijs. De deelnemende projecten zijn voorbeelden van hoe door middel van burgerparticipatie slimme oplossingen kunnen worden gevonden. Wij gaven deze bijeenkomst dan ook de leus ‘Beter beleid met Open Overheid’ mee.

Kennis en ervaring delen

De bijeenkomst was vooral bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen. De Nederlandse winnaar, MijnWOZ, verzorgde een presentatie. Met dit project dingt Nederland mee naar de internationale prijs. Daarna volgde een key note speech van Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht. De bijeenkomst werd geopend door Jan Andries Wolthuis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na het plenaire gedeelte werd in verschillende deelsessies verder gepraat met en over de projecten en gingen we in op vragen als: waarom hebben de projecten juist deze aanpak gekozen? Welke factoren maken het project tot een succes? En waar liepen ze tegenaan? In de deelsessies kwamen SchiedamsDoen, Noord-Holland Slimmer! debatplatform ARGU enEnergieKracht Lochem aan bod. Tot slot bood een gezamenlijke lunch de mogelijkheid verder te praten over de opgedane indrukken en ervaringen.

Tijdens de bijeenkomst filmden we een korte impressie: