Expertisepunt Open Overheid

Terugblik Kick-off Pioniersnetwerk Open Overheid: ‘Van elkaar leren en aan de slag gaan’

“We staan in de kraamkamer van het netwerk” met deze uitspraak  opende Marlies van den Hende (directeur gemeente Schiedam) de kick-off van het Pioniersnetwerk Open Overheid in Schiedam.

Op de kick-off van het pioniersnetwerk was een divers publiek aanwezig: onder andere gemeente ambtenaren die als eerste de weg moeten vinden in het realiseren van een Open Overheid, organisaties die bezig zijn met innovatie en betrokken burgers. Een pionier heeft lef, is nieuwsgierig en volhardend. Het idee achter het pioniersnetwerk is om de expertise te bundelen, kennis en ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

De opkomst van de dag is groot, uit heel het land zijn pioniers van verschillende gemeenten en organisaties naar Schiedam gekomen voor de kick-off. Onder andere gemeente Dordrecht, Rotterdam, Vlaardingen, Den Haag en Ede en organisaties zoals Argu en Datalab Amsterdam zijn aanwezig.

Na de opening bekijken we het filmpje van Open Schiedam waarin alle thema’s naar voren komen waar Schiedam als pionier mee bezig is of gaat. De video opent het gesprek tussen de organisaties.  Twee grote thema’s die voorbij komen is de organisatiecultuur; “Wat is je visie en hoe wil je deze uitdragen zowel binnen als buiten de organisatie?” en de meetbaarheid van de acties rondom Open Overheid “Wanneer ben je tevreden?”.

Als derde onderdeel gaan de organisaties samen aan de slag met het inventariseren van thema’s voor de komende pionierssessies. Donovan Karamat Ali (gemeente Utrecht) opent het onderdeel met een voorbeeld vanuit de gemeente Utrecht, Open Wob. Een platform dat inzicht geeft in Wob-besluiten en de bijbehorende documenten. “Wie wilt dit ook?” vraagt hij. Veel organisaties zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Open Wob. Donovan stelt voor om in de volgende sessie de Open Wob te behandelen. De pionierssessies zijn bedoeld om van elkaar te leren, samen te doen en elkaar te inspireren. Aan de hand van dit voorbeeld gaan de organisaties in groepjes aan de slag met de vraag ‘Wat zijn thema’s en initiatieven die je in het netwerk wilt bespreken?’.

Iedere groep presenteert vervolgens zijn top 3 aan ideeën en thema’s.

Enkele thema’s die naar voren kwamen waren:

  • Het ontwikkelen van een Open Overheid checklist. Hoe wordt je als organisatie open, wat heb je nodig?
  • Open cultuur: hoe krijg je openheid in de haarvaten van je organisatie?
  • Open Raadsinformatie: hoe stel je raadsinformatie als open data beschikbaar, zodat anderen ermee aan de slag kunnen?
  • Wijkbudget Emmen: in Emmen verdelen inwoners zelf het budget, dit werkt super goed.
  • Beeldbrieven Rotterdam: boodschap naar bewoners over brengen in beeld in plaats van letters.

De thema’s zijn in kaart gebracht en gekoppeld aan verschillende organisaties die het onderwerp gaan dragen en de sessie gaan organiseren. Hierdoor worden de onderwerpen door het hele pioniersnetwerk gedragen en blijven we elkaar enthousiasmeren.

De volgende sessie vindt op 22 november plaatst in Utrecht waar het onder andere zou gaan over de Open Wob en de informatiecommissaris. We hopen iedereen daar weer te zien!