Expertisepunt Open Overheid

Benieuwd naar het actieplan, kom dan naar de #Actie track

“Hoe gaat het met het nationale Actieplan Open Overheid 2016 -2017? En hoe kan ik de lessons learned van de actiehouders benutten voor mijn eigen organisatie?” Dit zijn vragen die wij dit jaar vaak hoorden en in de #Actie track een antwoord krijgen. Ilse Ambachtsheer van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid praat je op 12 december door het ochtenddeel en het middagdeel van deze thematrack heen.

Ochtenddeel #Actie track – Locatie: De Punt

Opening #Actie Track
10:45-10:50
Introductie Actieplan Open Overheid

Wat is het nationale Actieplan Open Overheid 2016 -2017 eigenlijk? Korte introductie door Ilse Ambachtsheer van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO).

Zo makkelijk is het om een extra dataset te openen!
10:50-11:30
Tom Kunzler (Open State Foundation)

Tijdens deze korte workshop praat Tom Kunzler van de Open State Foundation je bij over Open Spending Detaildata. Maar ook over hoe jouw overheid eenvoudig een extra financiële dataset kan vrijgeven via Open Spending. Een goede overheid laat zich namelijk controleren. Lokale overheden geven ons geld uit. Om een overheid goed te kunnen controleren is inzicht in de inkomsten en uitgaven vereist en voor participatie is inzicht in de financiële stromen van de overheid essentieel. Hoe kunnen inwoners Right to Challenge uitoefenen als ze niet weten hoeveel het bedienen van een brug of het maaien van het gras in het park kost? In deze workshop laten we je daarom zien hoe je financiële detaildata uit de boekhouding met een aantal eenvoudige stappen  als Open Data kunt vrijgeven.

4 vragen over actieve openbaarmaking van informatie
11:30-11:45
Wouter Jongepier (ministerie van BZK)

‘Wat is de definitie van een onderzoeksrapport?’ en 3 andere vragen over actieve openbaarmaking van informatie. Bij vijf ministeries hebben medewerkers – bij wijze van experiment – zelf gezorgd voor de publicatie van onderzoeksrapporten die zij laten maken. Omdat dit niet via een automatisch proces verloopt, was het nodig om een projectleider aan te wijzen om een werkproces in te richten en alle betrokken collega’s te informeren over het plan. Wil je meer weten over hoe je dit organiseert en welke weerstanden je dan moet overwinnen? Ga dan in gesprek met actiehouder Wouter Jongepier!

Maatschappelijke impact op basis van Open Data
11:45-12:15
Erna Ruijer (Universiteit Utrecht) & Peter Millenaar (Provincie Groningen)

Tijdens een interactieve workshop gaan we aan de slag met de vraag hoe open data kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De workshop gaat van start met de ervaringen die de Provincie Groningen heeft opgedaan rondom het vraagstuk leefbaarheid. De Provincie Groningen is één van de partners in het Europese innovatieproject Route-to-pa (www.routetopa.eu). De deelnemers van de workshop gaan vervolgens zelf in groepjes aan de slag met de vraag hoe open data kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken: wat is een geschikt vraagstuk? Wat is het uitgangspunt: data, de vragen van burgers of juist vraagstukken van de overheid? Welke vormen van communicatie of open aanpak kunnen werken of werken al in de praktijk? En wie nodig je uit om aan de slag te gaan met open data?

Middagdeel #Actie track – Locatie: De Punt

Passend Contact met de Overheid – Informele aanpak Wob-verzoeken in de praktijk
14:45-15:05
Ministerie van BZK

De terughoudendheid van ambtenaren en overheidsorganisaties om informatie beschikbaar te stellen gaat vaak verder dan nodig op grond van de Wob-uitzonderingsgronden en de geldende beperkingen op de openbaarheid. Is de wijze waarop de burger en de media met wel openbaar gemaakte informatie omgaan hier debet aan of zijn er andere redenen? Hoe zou de angst van bestuurders en ambtenaren voor het beschikbaar stellen van informatie kunnen worden overwonnen? Is het – naast een grotere inzet op actieve openbaarheid – ook mogelijk om Wob-verzoeken beter en sneller te behandelen? Wat vraagt dit aan vaardigheden en wat is belangrijk in de procesinrichting? We bespreken de knelpunten, ervaringen en oplossingen vanuit de praktijk.

Hoe open ik raadsinformatie?
15:05-15:35
Tom Kunzler – Open State Foundation

Open Raadsinformatie gaat over het ontsluiten van raadsinformatie van gemeenten als Open Data, op een gestandaardiseerde en goed herbruikbare wijze. Dit heeft als doel om het inzicht in de raadsinformatie te verbeteren en door hergebruik van de informatie nieuwe innovatieve toepassingen mogelijk te maken die de lokale democratie versterken. Zowel raadsleden, journalisten, belangenorganisaties als bedrijven en inwoners hebben profijt van toegankelijkere en beter gemetadateerde raadsinformatie en apps die deze data op nieuwe, innovatieve wijze inzichtelijk maken. Na het succesvol vrijgeven van beter herbruikbare raadsinformatie van de gemeente Utrecht werken we nu aan opschaling naar meer gemeenten en leveranciers, maar ook aan een gezamenlijke standaard. Kom naar de workshop en kom erachter of jouw gemeente mee kan doen met de Praktijkbeproeving Open Raadsinformatie!

Ambtenaar in de Energieke Samenleving
15:35-15:55
Joke de Vroom (ministerie van IenM)

Voor een goede dialoog is het essentieel dat de overheid openstaat voor initiatief uit de samenleving, inwoners actief betrekt in haar beleid en met maatschappelijke partners samenwerkt. De overheid is immers onderdeel van een netwerksamenleving waar zij niet altijd meer de regisseur is, maar juist partner bij de uitoefening van publieke taken. Inwoners van Nederland geven dan ook aan dat het gaat om een overheid die ‘samenwerkt en samen leert’. Maatschappelijke partners geven aan dat er geïnvesteerd moet worden in ambtenaren en medewerkers om hen de juiste vaardigheden te leren om met de dynamiek in de samenleving om te kunnen gaan. Dit heeft consequenties voor het zogenaamde ‘ambtelijk vakmanschap’. Wat zijn de ervaringen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu?

Open Government Partnership: lessons learned
15:55-16:15
Paul Maassen (Open Government Partnership)

Paul Maassen (Director for Civil Society Engagement bij Open Government Partnership) blikt terug op de Open Government Partnership (OGP) summit die van 7 tot en met 9 december in Parijs plaats vindt. Ook staat hij stil bij vijf jaar OGP: wat zijn de lessons learned en hoe kijkt hij naar de toekomst?

Bekijk hier het gehele programma van het Hoe Open? Festival

Ben jij er ook bij? Meld je dan nu aan!

Wil je bovenstaande informatie in de vorm van een blokkenschema zien? Klik dan op de onderstaande blokken:

Ochtenddeel #Actie track – Locatie: De Punt

[timetable id=”9″ columns=”81″]

Middagdeel #Actie track – Locatie: De Punt

[timetable id=”10″ columns=”91″]

Bekijk hier het gehele programma van het Hoe Open? Festival

Ben jij er ook bij? Meld je dan nu aan!