Expertisepunt Open Overheid

Prettig contact met de overheid

De website van Prettig contact met de overheid biedt veel voorbeelden, handleidingen, tips en trucs. Onder andere over de informele behandeling van Wob-verzoeken. In de bibliotheek op de website vind je tal van publicaties, documenten en instrumenten. Je vindt er ook filmpjes waarin niet alleen uitleg wordt gegeven, maar ook gespreksmodellen worden uitgelegd en veelvoorkomende situaties worden gereconstrueerd.

Code for NL

Code for NL plaatst innovatieve fellows met technische vaardigheden bij (semi)overheden om te werken aan concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het is de Nederlandse variant op Code for America. Fellows gebruiken niet per definitie Open Data, maar het gebeurt regelmatig. In Finland bijvoorbeeld. De eerste fellow daar heeft grote impact gehad op de Open Data beweging van Helsinki. Door de raadsgegevens van de stad via een ‘API’ beschikbaar te maken, kregen burgers en ambtenaren voor het eerst op een structurele manier toegang tot de besluiten van de overheid.

Open Cultuur Data

Open Cultuur Data maakt zich sterk voor het openstellen van data uit de culturele sector en de ontwikkeling van nieuwe waardevolle toepassingen. Open cultuurdata omvat digitale representaties van collectiestukken en of kennis en informatie van culturele instellingen en initiatieven over hun collecties, activiteiten en organisatie. Open Cultuur Data is een gezamenlijk initiatief van Kennisland, Open State Foundation en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Hackathons & challenges

Zowel buiten als binnen de overheid worden regelmatig hackathons en challenges georganiseerd rond Open Data. Tijdens een hackathon, die vaak een of meerdere dagen duurt, werken teams aan vernieuwende software en wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen. Bij een challenge kunnen de deelnemers vaak een geldprijs winnen en krijgen ze begeleiding bij het verder brengen van hun idee. Hackathon en challenge organisatoren van het eerste uur zijn bijvoorbeeld Waag Society, Open State en Hack de Overheid.

Trendrapport Open data

In het Trendrapport Open Data 2016 van de Algemene Rekenkamer lees je alles over de Open Data inspanningen van de overheid. Departementen zijn zich het afgelopen jaar meer gaan inspannen voor open data. Het kabinet heeft in het afgelopen jaar gezorgd voor onder meer een data-inventarisatie, de implementatie van de richtlijn hergebruik en een Nationale Open Data Agenda.

Data.overheid.nl

Data.overheid.nl is het Open Dataportaal van de Nederlandse overheid. Hier vind je informatie over openbare overheidsdata en het landelijke Register Open Data met verwijzingen naar open datasets van overheidsorganisaties. Ook bevat de website een handreiking die helpt om de stap te maken van ambities naar het daadwerkelijk openstellen van data voor hergebruik. De handreiking is bedoeld voor wie binnen de overheid werkt en data wil openstellen, of hier meer over wil weten.

Over Open Data

Open State Foundation is een non-profit organisatie die democratische transparantie, verantwoording en participatie bevordert met online platformen en het bevorderen van het ontsluiten en gebruik van open data. Open State publiceerde Over Open Data, een handzaam boekje over het hoe en waarom van Open Data, inclusief een verklarende begrippenlijst en een batenboom. Het boekje is bedoeld voor medewerkers van publieke organisaties die meer willen weten over Open Data.

Open Data Support Rijk

Werk je bij een ministerie? Wil je weten hoe je Open Data beschikbaar stelt zodat de kansen en mogelijkheden voor hergebruik zo groot mogelijk zijn? Meld je dan aan voor de bijeenkomsten van Open Data Support Rijk, georganiseerd door het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.
Aanmelden

Leerkring provincies

Ben je provincieambtenaar? Wil je weten hoe je open data beschikbaar maakt zodat de kansen en mogelijkheden voor hergebruik zo groot mogelijk zijn? Meld je dan aan voor de volgende leerkringbijeenkomst na de zomer, mede georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Aanmelden