Expertisepunt Open Overheid

Internationale conferentie Open Inkoop met Impact

Samen met de Open State Foundation en het Open Contracting Partnership organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 30 en 31 mei een tweedaagse, internationale conferentie over Open Inkoop met Impact. André Weimar, Chief Procurement Officer Rijk, nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst. “Maak hiervoor tijd vrij in uw agenda, Open Inkoop met Impact loont!”

Online en offline

De bijeenkomst vindt in ieder geval online plaats, maar we hopen van harte dat we elkaar ook in het echt kunnen treffen. Daarvoor hebben we het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam alvast geboekt. U kunt zich aanmelden via de evenementwebsite.

Het kabinet ziet publieke inkoop en de samenwerking met de markt als een krachtig instrument om bij te dragen aan maatschappelijke doelen zoals een beter milieu en sociale gelijkheid. Openheid en transparantie zijn onmisbaar om de gewenste effecten te realiseren. 

“Maak hiervoor tijd vrij in uw agenda, Open Inkoop met Impact loont!”

Dialoog

De conferentie is een belangrijk platform voor de dialoog over transparantie, technologie en innovatie bij de publieke inkoop, en voor het vinden van oplossingen voor uitdagingen op de weg naar meer openheid. Het doel is om met andere EU-landen te verkennen hoe wij de inkoop door de overheid kunnen verbeteren, met een beter gebruik van Open Data, ICT en de inzet van alle stakeholders. Hoe kan Open Inkoop, een van de projecten van het actieplan Open Overheid, bijdragen aan meer competitie, sociale gelijkheid en duurzaamheid? Wat zijn de mogelijkheden om nog meer inkoopinformatie openbaar te maken en gelijktijdig de commerciële vertrouwelijkheid en privacy te beschermen? Hoe komen wij tot een eigentijdse werkwijze, met betrokkenheid van opdrachtgevers en een effectieve monitoring? 

Europese koploper

De ambitie van de Rijksinkoop is om een Europese koploper te zijn als het gaat om inkopen met impact en transparantie over de weg daarnaartoe. Daarom stimuleren wij het delen van kennis en expertise tussen EU-landen vanuit het perspectief van het EU-beleid voor inkoop door de lidstaten. 

 

             

Ambtenaar 2.0 dag met o.a. Open Overheid

Zet ‘m alvast in je agenda: 9 oktober 2015 is het Ambtenaar 2.0 dag voor alle innovatieve ambtenaren en anderen die de publieke zaak een warm hard toedragen. Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is erbij met drie workshops en een plaats op het informatieplein.

Welke Open Overheid sessies kun je verwachten?

Open Raadsinformatie: fundament voor de lokale democratie

Met: Nicole Zwart (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Tom Kunzler (Open State Foundation)

De lokale politiek staat het dichtst bij je van alle bestuurslagen. Maar hoe kun je als inwoner van een gemeente invloed uitoefenen? Hoe kom je als raadslid aan je informatie? Hoe volgt de pers de lokale politiek? In de raadsinformatie zit een schat van informatie die het volgen van de lokale politiek laagdrempeliger maakt. De raadsinformatie is echter slecht vindbaar en doorzoekbaar. De pilot Open Raadsinformatie maakt raadsinformatie van vijf gemeenten beschikbaar als open data. Hoe kan Open Raadsinformatie bijdragen aan een beter functionerende lokale democratie? Deze workshop geeft antwoord op deze vraag. Praat en denk in deze sessie mee over open besluitvorming.

Open die gemeentelijke portemonnee en doe er je voordeel mee!

Met: Mikis de Winter (Leer- en Expertisepunt Open Overheid)

Stel je wilt als buurt publieke diensten overnemen van de overheid. Dan moet je daar een goed plan van aanpak voor maken en weten wat de vragen en wensen zijn uit je wijk. Maar aan de andere kant wil je weten hoeveel de diensten kosten en hoe dit gefinancierd wordt. Bewoners hebben dus inzicht nodig in de gemeentelijke portemonnee. Hoe kijken ambtenaren 2.0 hier tegenaan? Welke valkuilen en voordelen zien wij? Wat is een haalbare eerste stap naar Open over Geld?

Open Data & privacy

Met: Paul Suijkerbuijk (Leer- en Expertisepunt Open Overheid)

Ben jij benieuwd wat er mogelijk is met Open Data en wat daarbij komt kijken? Kom dan naar deze workshop over Open Data. Maar het zal niet alleen over kansen en mogelijkheden gaan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de data niet te herleiden zijn naar individuele personen? Hoe waarborg je privacy? Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens deze sessie.

 

Meer informatie over de Ambtenaar 2.0 dag en aanmelden

Burgermeester Academie leergang

De zoektocht van de Burgermeester Academie naar nieuwe oplossingen voor de complexe vraagstukken waarvoor we in Nederland staan gaat door. De derde editie van de Burgermeester Academie start in oktober 2015. De derde editie vindt van dinsdag 13 oktober 16:00 tot vrijdag 16 oktober 16:00 plaats in Rotterdam. Om zoveel mogelijk te te kunnen doen in deze korte periode, overnacht je ook in Rotterdam.

Praktisch

Datum: 13 oktober 2015
Locatie: Rotterdam
Organisatie: Burgermeester Academie
Meer informatie en aanmelden.

How to develop a city in a cooperative way?

Historically the city of Amsterdam has been known for its structured housing market development, with an explicit focus on social housing developed by housing corporations. As a result of the economic crisis of 2008 many planned developments have been postponed or even cancelled.

Consequently, the city of Amsterdam and its housing corporations had to rethink its development scheme. In the last couple of years there have been quite some successful experiments with self-build plots and cooperative area development in which collaboration between the municipality and housing corporations together with residents, local entrepreneurs and many others became increasingly important.

Praktisch

Datum: 19 oktober 2015
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Doelgroep: Alle geïnteresseerde ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties en burgerinitiatieven.
Organisatie: Pakhuis de Zwijger

Meer informatie en aanmelden

Studiemiddag Archieven en Open Data – en nu?

Studiemiddag Archieven en Open Data – en nu?

Op donderdagmiddag 29 oktober organiseert het Nationaal Archief samen met Archief 2020 een studiemiddag over Open Data en archieven.

Sinds 18 juli 2015 zijn er nieuwe regels voor het hergebruik van overheidsinformatie. Dat heeft ook gevolgen voor archiefinstellingen en hun dienstverlening. De studiemiddag Archieven en Open Data – en nu? is interessant voor iedereen die meer wil weten over hergebruik van overheidsinformatie in de praktijk.

Sprekers

Mr. dr. Tjeerd Schiphof gaat tijdens zijn lezing in op de nieuwe Wet hergebruik van overheidsinformatie en de veranderingen en gevolgen ervan voor archieven. Schiphof is universitairdocent aan de UVA en doet onderzoek naar de juridische aspecten van kunst, cultuur en media. Hij publiceerde onder meer over auteursrecht en persoonsgegevens in online media-archieven. Van zijn hand verscheen onlangs in het Archievenblad een artikel over het hergebruik van overheidsinformatie.

Als open-dataveteraan vertelt Marc de Vries over de uitdagingen van open data waar organisaties rekening mee moeten houden: wat kost het en met welke juridische aspecten moet je rekening houden? De Vries is werkzaam voor The Greenland, een organisatie die nauw samenwerkt met de overheid, instellingen en het bedrijfsleven aan het openen van data en daarbij behorende processen. De Vries schreef onder meer het Witboek Privacy en het rapport Aansprakelijkheid en open data; Van Erik Engerd naar J.J. de Bom. Daarnaast is hij opsteller van de Regeling Verweesde Werken.

Reserveer nu alvast donderdagmiddag 29 oktober 2015 in uw agenda!

Voor wie

Archivarissen, informatiespecialisten en beleidsmakers die meer willen weten over open data, en werkzaam zijn in de publieke sector.

Locatie en tijd

Inloop: 12.45-13.00 uur. Afsluiting met borrel: 17.00 uur-17.30, congrescentrum La Vie, Lange Viestraat 351 3511 BK Utrecht. Bekijk de routebeschrijving.

Aanmelden

Aanmelden kan via SecretariaatBedrijfsvoering@nationaalarchief.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding rekenen wij op uw deelname.

Open Data Challenge ‘Breek Velsen open’

Open Data Challenge ‘Breek Velsen open’

Op 20 november zal er in het Tata Steel Stadion een open data challenge plaatsvinden. Velsen daagt studenten uit in een ‘challenge’ om met gebruik van de beschikbare Open Data een oplossing te vinden voor vraagstellingen die door ondernemers en inwoners zijn ingebracht. Velsen hoopt hiermee nieuwe dienstverlening voor inwoners, ondernemers, toeristen en bezoekers aan evenementen in Velsen te creëren.

Op deze dag is iedereen welkom die iets meer wil weten over open data. Er zullen rondwandelingen zijn waarin zal worden gewezen op de aanwezige open data. Inwoners en ondernemers kunnen kennis nemen van wat Open Data voor hen zou kunnen betekenen. Studenten gaan met behulp van de beschikbare Open Data aan de slag om een idee of opgehaalde vraagstelling uit te werken of bijvoorbeeld een website of app te ontwikkelen. Gedurende de hele dag kan men inlopen om, onder het genot van een kopje koffie of thee, de studenten aan het werk te zien aan hun opdracht.

Presentaties en prijsuitreiking

Om 18.00 uur zullen de teams hun uitgewerkte ideeën presenteren aan het publiek. De jury zal de beste presentatie uitkiezen en het publiek kan ook een presentatie uitkiezen.

De prijsuitreiking zal om ongeveer 21.00 uur plaatsvinden.

Praktisch

Datum: Vrijdag 20 november 2015
Locatie: TaTa Steel Stadion / Telstar, Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid
Tijd: Inloop van 09.00 uur tot 22.00 uur

Meer informatie voor:

Burgerparticipatie, It giet fierder!

Met de transitie wordt van medewerkers bij gemeenten en welzijnsorganisaties ook een persoonlijke transformatie vereist. Verwacht wordt dat je actief bijdraagt aan de transformatie van het systeem waarvan je onderdeel bent. Een systeem met een eigen dynamiek, geschiedenis en manier van functioneren. De vraag is: ben jij in staat het ‘oude’ denken los te laten en op een andere, nieuwe, manier te werken? Wat is hiervoor nodig?

Dit is een workshop die aangeboden is als clinic bij het LCGW congres 2015: Burgerparticipatie ontdooit. It giet oan!

Praktisch

Datum: 4 december 2015
Locatie: nog onbekend
Organisatie: LCGW
Meer informatie en aanmelden