Expertisepunt Open Overheid

Open Contact

Waarom?

Een overheid die Open Contact aangaat is nabij, laagdrempelig, bereikbaar en betrouwbaar. Publieke professionals zoals jij kunnen zo beter inspelen op de behoeftes van mensen. Door openlijk te werken, maken we de overheid toegankelijker en kunnen we zelf gebruik maken van de ideeën en vragen die uit de samenleving komen. Bijvoorbeeld door op sociale media te laten zien wat we doen. Open Contact met de overheid is belangrijk, voor iedereen. In de vorm van direct één-op-ééncontact, maar ook digitaal. Open, flexibel. In de wijk, op het gemeentehuis en via digitale wegen. In begrijpelijke taal. Formele klachten, bezwaarschriften en andere brieven vergen vaak lange, formele en juridisch doorwrochte procedures. Die kosten alle betrokkenen veel tijd, geld en energie.

 

Hoe?

Bel bijvoorbeeld even vóór je een juridisch doorwrochte brief terug schrijft. Want is het wel 100% helder wat de briefschrijver eigenlijk dwarszit? Als je belt met een eerlijke en nieuwsgierige houding, actief luistert en doorvraagt, kom je er vaak snel achter wat er precies aan de hand is. Zo’n informele aanpak is oplossingsgericht. Zo kun je dure en tijdrovende juridische procedures voorkomen.

Voor Open Contact moet je bereid zijn om in gesprek te gaan, om echt te luisteren naar mensen en open te zijn over je afwegingen en twijfels. Open Contact komt vaak voor in combinatie met andere vormen van openheid, zoals een Open Aanpak. Het vormt er zelfs vaak de belangrijkste randvoorwaarde voor.

Informele aanpak Wob

Wat doe je als het aantal Wob-verzoeken in korte tijd drastisch toeneemt, je capaciteit beperkt is en je mensen toch op een goede manier wilt informeren? Gouda stelde een Wob-team samen en ging voor de informele aanpak. Hierdoor nam het aantal ingebrekestellingen af en zijn er in 2014 geen dwangsommen meer uitbetaald, in tegenstelling tot het jaar er voor. Hieronder vind je meer over de aanpak van Gouda.

De WhatsAppende gemeente

Als inwoners vragen stellen via Whatsapp, beantwoordt de gemeente Terneuzen hen ook via dat kanaal. Binnen 24 uur. Het is een extra kanaal, bovenop de bestaande dienstverlening. Laagdrempelig en toegankelijk. Inwoners reageren positief op het initiatief en geven de service een 8,8. Privacygevoelige gegevens deelt de gemeente daarbij uiteraard niet. Inmiddels hebben verschillende gemeenten dit voorbeeld gevolgd.

Prettig contact met de overheid

Het project ‘Prettig contact met de overheid‘ verkent de mogelijkheden en effecten van informele interventies bij aanvragen, klachten en bezwaren. Ook wel bekend als ‘de informele aanpak’. Deze aanpak leidt tot kwalitatief betere besluiten, minder procedures en kortere doorlooptijden. Het project biedt verschillende concrete instrumenten.


Wat?

De gemeente Gouda heeft inmiddels een aardige reputatie opgebouwd op het gebied van Open Contact. Zij zijn al jaren bezig met de informele aanpak. In 2009 had Gouda het project ‘Bel en Win!’. Bij dit project nam de gemeente binnen drie werkdagen telefonisch contact op met de indiener van een bezwaar om erachter te komen wat er precies aan de hand was.

Toen het aantal Wob-verzoeken in 2013 in korte tijd snel toenam, zocht Gouda dan ook naar een informele aanpak van Wob-verzoeken. Met succes. Door vaker de telefoon te pakken of een afspraak te maken, handelt Gouda verzoeken vlotter af en zijn er in 2014 geen dwangsommen meer betaald en geen bezwaarschriften ingediend. Marieke van Paassen van de gemeente Gouda vertelt over deze aanpak. Zij omschrijft de stappen die je kunt nemen naar meer Open Contact, en geeft zeven tips.

Ga naar de Toolkit van Open Contact

Zo open dat het zeer doet?

“Vijftig tinten Open” stond op de uitnodiging voor de informele lunchbijeenkomst op 24 september 2014. Het suggestieve van vijftig tinten deed me denken aan “Zo open dat het zeer doet”, de titel van een omvangrijk hoofdstuk in het recentste boek van Evgeny Morozov, één van de meest vooraanstaande internetcritici van dit moment. In “So open it hurts” trekt Morozov fel van leer tegen Open Overheid en illustreert dat onder andere met onderstaand voorbeeld:

“Neem de kaarten die de misdaadstatistieken per buurt visualiseren; enthousiastelingen voor een “open overheid” zijn er lovend over. (…) De kaarten zouden de politie kunnen helpen om problematische gebieden te identificeren en er effectiever te zijn. Ook het publiek kan zo beter besluiten waar ze willen gaan wonen. De werkelijkheid is een stuk complexer. Zij die in slechtere wijken wonen, zouden dus misschien ook minder genegen zijn om misdaad te rapporteren. Een enquête uit 2011 van een verzekeringsmaatschappij toonde aan dat 11 procent van de respondenten een incident gezien had, maar dat niet aangegeven had, uit angst voor verlies in waarde van hun bezittingen.”
(citaat uit Om de wereld te redden, klik hier van Evgeny Morozov, p. 116/117)

Morozov schroomt niet om striemende taal te gebruiken tegen de – in zijn ogen – transparantie fetisjisten die met “een leger aan publieke nerds” aanzetten tot “vuilspuiterij”. Wat stond me te wachten toen ik aan die grote lunchtafel aanschoof om te praten over “Vijftig tinten Open”?

Ik trof collega’s die zeer genuanceerd, opbouwend en kalm over Open Overheid leken te spreken. In de trant van: er zijn vele tinten tussen de extreme standpunten tussen “Alles Open” en “Alles gesloten”. Gaandeweg werd me duidelijk dat zij het als een nobele kunst beschouwen daarin zorgvuldig te kiezen, maar niet té voorzichtig. Steeds meer richting openheid. Dergelijke geluiden komen we steeds vaker tegen in de vele gesprekken die we over Open Overheid voeren. De belangrijkste argumenten? Onze politieke opdrachtgevers willen het, de wet biedt met “actieve openbaarheid” voldoende rugdekking en vanuit de maatschappij klinkt steeds vaker de hartenkreet dat de overheid te gesloten is, zo gesloten dat dát juist pijn doet.

Over ons

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is onderdeel van ICTU. We werken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de directie Informatiesamenleving en Overheid (Open Data) en de directie Democratie en Bestuur (Actieplan Open Overheid).

Hoe kun je contact opnemen met ons?

Heb je inhoudelijke vragen over Open Overheid of het Leer- en Expertisepunt, dan kun je contact opnemen met Marieke.

Marieke Schenk
06 52 48 09 71
marieke.schenk@minbzk.nl
Twitter: LinkedIn: View Marieke Schenk's LinkedIn profileView Marieke Schenk’s profile

Wat doen wij?

Het Leer- en Expertisepunt is opgericht in 2014. Wij brengen de vraagstukken in kaart die leven rond Open Overheid. We organiseren kennis- en ervaringsdeling en zijn betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten en leerkringen. Wij zijn als punt verbonden met andere organisaties en we kennen een grote groep (ervarings)deskundigen op het gebied van Open Data, Open Verantwoording, Open Contact en Open Aanpak.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Bij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid kun je terecht met al je vragen en opmerkingen over Open Overheid. Daarnaast bieden wij ook informatie. Op onze website lees je het laatste nieuws rondom Open Overheid, het Actieplan Open Overheid en kun je zien welke interessante evenementen gepland staan. En in onze gastblogs kun je lezen hoe verschillende overheidsorganisaties aan de slag zijn gegaan met Open Overheid.

Hoe werken wij?

Het Expertisepunt werkt vraaggestuurd, met als doelgroep medewerkers van publieke organisaties die meer willen weten over en meer willen doen met het thema Open Overheid. Onze plannen en strategie zijn gebaseerd op gesprekken en bijeenkomsten met vele betrokkenen van buiten en binnen de overheid. Wij werken samen met het team Open Overheid van BZK.

Lees meer over de geschiedenis van Open Overheid en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Hoe open zijn wij?

In het kader van practice what you preach proberen wij zo open mogelijk te werken. Zo staat onze website open voor jouw blogs en evenementen en ontvangen we graag jouw reacties op onze berichten. Ook kun je jouw Open Overheid initiatief toevoegen op de Open Kaart. Zo geven we samen vorm aan Open Overheid.

Daarnaast proberen we, stapje voor stapje, zelf steeds meer documenten beschikbaar te stellen. Op die manier ondervinden we ook waar jullie tegenaan lopen bij het publiceren van documenten. Leerzaam dus!

  1. We hielden gedurende twee jaar onze Open Agenda bij op onze homepage, bekijk onze Open Agenda’s van 2017, 2018 en 2019;
  2. De initiatieven van de Open Kaart zijn als Open Data beschikbaar.

Wat gebeurt waar?

Ben je benieuwd welke initiatieven er al zijn rond de verschillende thema’s van Open Overheid? Je vindt een overzicht hiervan op de kaart, met een korte omschrijving en een verwijzing naar meer informatie. Zet via deze link ook jouw initiatief op de kaart, of een initiatief dat je waardeert!

Kaart van Nederland met initiatieven rond Open Overheid

Bekijk de volledige kaart

Open Overheid op Twitter

twitter_OOBlauw

Open Data op Twitter

twitterOpenDataNL

Ga in gesprek op LinkedIn

linkedinOOBlauw

Bekijk ons YouTube-kanaal

YouTube button

 

Toegankelijkheidsverklaring open-overheid.nl

 

Het toegankelijkheidslabel van open-overheid.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Netwerk

Wat gebeurt waar?

Ben je benieuwd welke initiatieven er al zijn rond de verschillende thema’s van Open Overheid? Je vindt een overzicht hiervan op de kaart, met een korte omschrijving en een verwijzing naar meer informatie. Zet via deze link ook jouw initiatief op de kaart, of een initiatief dat je waardeert!

Kaart van Nederland met initiatieven rond Open Overheid

Bekijk de volledige kaart

 

Doe mee!

Kennis en ervaring uitwisselen? Sluit je aan bij één van deze Communities of Practice:

Leerkring uitvoeringsinstellingen

Werk je bij een uitvoeringsinstelling en wil je meer weten over Open Overheid? Neem dan deel aan deze leerkring voor uitvoeringsinstellingen. Bekijk eerdere bijeenkomsten
Aanmelden

Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid

“Hoe kunnen wij elkaar zo versterken dat onze organisaties in 2015 een volgende stap zetten in actieve openbaarheid?” Dat was de hoofdvraag van de startbijeenkomst van het Netwerk Actieve Openbaarheid op 21 mei 2015. Tijdens de kick-off kwamen meer dan 25 deelnemers van zo’n 20 verschillende organisaties bij elkaar. Lees er meer over in het verslag en sluit je aan.

Leerkring waterschappen

Werk je bij een waterschap en wil je helpen een eerste leerkring over Open Overheid vorm te geven?
Aanmelden

Right to Challenge (gemeenten)

Wil je meer weten over Right to Challenge? Kom dan naar de bijeenkomsten van deze Community of Practice voor gemeenten, mede georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.
Aanmelden

Open Data Support Rijk

Werk je bij een ministerie? Wil je weten hoe je Open Data beschikbaar stelt zodat de kansen en mogelijkheden voor hergebruik zo groot mogelijk zijn? Meld je dan aan voor de bijeenkomsten van Open Data Support Rijk, georganiseerd door het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.
Aanmelden

Leerkring provincies

Ben je provincieambtenaar? Wil je weten hoe je open data beschikbaar maakt zodat de kansen en mogelijkheden voor hergebruik zo groot mogelijk zijn? Meld je dan aan voor de volgende leerkringbijeenkomst na de zomer, mede georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Aanmelden


 

“De leerkring Open Overheid biedt volop energie en inspiratie. Door kennis uit te wisselen met collega’s kan ik mijn werk beter doen” – Ines Balkema, gemeente Rotterdam

 

In gesprek

Wil je online van gedachten wisselen en inspiratie opdoen over Open Overheid?

Open Overheid op Twitter

twitter_OOBlauw

Open Data op Twitter

twitterOpenDataNL

Ga in gesprek op LinkedIn

linkedinOOBlauw

Bekijk ons YouTube-kanaal

YouTube button

Hoe?

Aan de slag? Wij helpen je graag!

Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in praktijk uitziet? Wil je zelf aan de slag en ben je op zoek naar handvatten? Gebruik dan de Toolkit Open Overheid? Op de Toolkitpagina’s van Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open Verantwoording staan handreikingen en tips op basis van praktijkvoorbeelden. Ook vind je er verdiepende informatie.

Ook maakten we verschillende kennisinstrumenten over Open Overheid en Open Data. Die vind je onderaan deze pagina (onder de toolkit).

Toolkit Open Overheid

 

 

Kennisinstrumenten Open Overheid

Hoe ontsluiten we inkoopinformatie?

6 mei 2021 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Open State Foundation (OSF) werken samen aan het actiepunt Contract Reg…

Lees verder
Open Overheid

Infographic: transparant en open

29 april 2019 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Open data, open source, open standaarden… Er zijn tal van technische ‘opens’. Wat betekenen deze begrippen precies en hoe hangen ze met…

Lees verder
Open Overheid

Besturen in een Open Overheid. Hoe doe je dat?

28 juni 2018 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Hoe zet je openheid op een goede manier in voor verbinding tussen burger en bestuur? Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebrui…

Lees verder

Open Poster: 15 tips voor een Open Overheid

2 mei 2018 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Op onze Open Poster staan tips voor een opener overheid. Heb je zelf een tip? Laat hem dan achter op de poster (hij is printbaar en op…

Lees verder

OGP:
wat is het?

2 mei 2018 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Open Government Partnership in een notendop Nederland is sinds 2011 lid van het Open Government Partnership (OGP). Wat is het OGP preci…

Lees verder
Nu Open: Open Overheid

Nu Open publicatie: ervaringsdeskundigen aan het woord

12 december 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid zet zich sinds 2014 in voor een opener overheid. En dat doen wij niet alleen! We spreken veel…

Lees verder
BOOG: Boekje Open Over Geld

BOOG: voor burgers en de overheid

14 februari 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Afgelopen zomer is er tijdens de Bootcamp Open Over Geld hard gewerkt aan een publicatie met tools en initiatieven die overheidsorganis…

Lees verder

Workshoptool: verder met Open Overheid

14 februari 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Je bent misschien al een tijd bezig met Open Overheid. Maar hoe kom je nu verder? Wat is je volgende stap? Om dit helder te krijgen en…

Lees verder

Open Overheid en Open Data in verkiezingsprogramma’s

14 februari 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Welke politieke partijen besteden aandacht aan Open Overheid en Open Data in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen…

Lees verder
open overheid

Open Data vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen,
hoe doe je dat?

14 februari 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

´Kennis om Open Data vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen´. Dit was veruit het meest gegeven antwoord op de vraag ´Naar welke…

Lees verder

Openspending detaildata tutorial

3 november 2016 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Hoe open ik snel een extra databestand vanuit de overheid? Bekijk de tutorial over Openspending detaildata en je komt er alles over te…

Lees verder

 

Daarom!

Daarom Open Overheid:

“De ramen moeten open om licht en lucht binnen te laten. Openheid is noodzakelijk voor een gezonde relatie tussen overheid en burger in een democratie. Voortschrijdende digitalisering en steeds mondiger burgers geven verdere betekenis aan die openheid. Het is niet alleen nodig, maar ook steeds beter mogelijk om informatie te delen en te werken aan co­creatie. Uiteindelijk maakt dat de besluitvorming beter en het wederzijds vertrouwen sterker.” – Serv Wiemers, directeur Open State Foundation, 2020 (Actieplan Open Overheid 2020-2022)

 

Daarom doen zij het:

open overheid

“Open Schiedam geeft antwoord op wat voor een type overheid wij zijn.”

“Open Schiedam geeft antwoord op wat voor een type overheid wij zijn.” Maak kennis met het...
Lees meer
Actieplan Open Overheid

“We willen open zijn over algoritmen en het gesprek hierover voeren.”

“We willen open zijn over algoritmen en het gesprek hierover voeren.” Maak kennis met het actiepunt...
Lees meer
Actieplan Open Overheid

“Open Aanbesteden zorgt ervoor dat inwoners openheid van zaken krijgen over de besteding van het belastinggeld.”

"Open Aanbesteden zorgt ervoor dat inwoners openheid van zaken krijgen over de besteding van het belastinggeld."...
Lees meer

“We maken besluitvorming inzichtelijk: Thorbecke 2.0”

"We maken besluitvorming inzichtelijk: Thorbecke 2.0" Maak kennis met het actiepunt Open Besluitvorming bij gemeenten en...
Lees meer
Actieplan Open Overheid

“Transparantie zorgt voor betere discussies”

“Transparantie zorgt voor betere discussies” Maak kennis met het actiepunt Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Van...
Lees meer
Koos Steenbergen over lokale digitale democratie en Open Overheid

“Hoe geven we de lokale digitale democratie van de toekomst samen vorm?”

"Hoe geven we de lokale digitale democratie van de toekomst samen vorm?" Maak kennis met het...
Lees meer
Actiehouder Open Parlement

“Met digitoegankelijkheid bevorder je transparantie.”

"Met digitoegankelijkheid bevorder je transparantie." Maak kennis met het actiepunt Open Parlement Van 2018 tot en...
Lees meer
Guido Enthoven Open By Design

“Dit is hét moment om openbaarheid in te bouwen in de machinekamer van het openbaar bestuur.”

“Dit is hét moment om openbaarheid in te bouwen in de machinekamer van het openbaar bestuur.”...
Lees meer
Eveline Stapel – van Dijck van de provincie Noord-Holland

“Een Open Overheid is een overheid waarbij de samenleving ziet wat je doet.”

"Een Open Overheid is een overheid waarbij de samenleving ziet wat je doet." Maak kennis met...
Lees meer

“Alles begint met eerder contact maken, juist als het schuurt!”

"Alles begint met eerder contact maken, juist als het schuurt!" Maak kennis met het actiepunt Dilemmalogica...
Lees meer

Winnaars data-challenge ‘Versterk de petitie’

Winnaars data-challenge 'Versterk de petitie' Lees hier hoe You-get er met de winst vandoor ging! In...
Lees meer

Open Overheid in Costa Rica

Open Overheid in Costa Rica: Geef Open Overheid een centrale plek Auteur: Ilse Ambachtsheer In mijn...
Lees meer

Dag Open Overheid

Dag Open Overheid Kun je afscheid nemen van Open Overheid? Ik denk ik niet. Toch ga...
Lees meer

“Ook op inkoopgebied geldt: hoe transparanter, hoe beter”

"Ook op inkoopgebied geldt: hoe transparanter, hoe beter" Rondom aanbestedingstrajecten van de overheid is vaak veel...
Lees meer

“Onze opvatting over wat kennis is moet ook open”

“Onze opvatting over wat kennis is moet ook open” Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO)...
Lees meer
interview MOOI BZK

“We streven er naar om overheidsinformatie – waar en wanneer dat kan – openbaar en vindbaar te maken.”

Maak kennis met MOOI: Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie In januari 2016 ging bij het ministerie van Binnenlandse...
Lees meer
Minister Plasterk over Open Overheid en Open Data

Minister van Open Overheid

Minister van Open Overheid Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bewaakt Ronald Plasterk de...
Lees meer
Transparante en Open Provincie

Wij werken in alle openheid aan TOP: Transparante en Open Provincie

Wij werken in alle openheid aan TOP: Transparante en Open Provincie “Als je aan transparantie werkt,...
Lees meer

Leidt meer openbaarheid tot een meer integere overheid?

Leidt meer openbaarheid tot een meer integere overheid? Wat doet een integriteitscoördinator eigenlijk? En welke rol...
Lees meer
vakman in de energieke samenleving

“Hoe werken we samen met de veranderende samenleving?”

“Hoe werken we samen met de veranderende samenleving?” Eén van de actiepunten van het Actieplan Open...
Lees meer
Portretfoto Donovan Karamat Ali

“Ik doe het voor de stad, dat staat bij mij voorop”

"Ik doe het voor de stad, dat staat bij mij voorop" Donovan Karamat Ali is de eerste en...
Lees meer

“Veel van de informatie die wij verzamelen is ook erg nuttig voor anderen”

"Veel van de informatie die wij verzamelen is ook erg nuttig voor anderen" Tom Cordeweners is...
Lees meer
Portretfoto van Paul Frissen

“Transparantie is een verlangen dat ons aan alle kanten omringt”

“Transparantie is een verlangen dat ons aan alle kanten omringt” Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van...
Lees meer
beleidsteam open overheid

Beleidsteam Open Overheid stelt zich voor (deel 2)

Beleidsteam Open Overheid stelt zich voor (deel 2) Het nieuw samengestelde beleidsteam Open Overheid van de...
Lees meer
Open Spending Detaildata

Open Spending Detaildata: alle huishoudboekjes van de overheid op één platform

Open Spending Detaildata: alle huishoudboekjes van de overheid op één platform De Open State Foundation werkt...
Lees meer
beleidsteam Open Overheid BZK

Beleidsteam Open Overheid stelt zich voor (deel 1)

Beleidsteam Open Overheid stelt zich voor (deel 1) Het nieuw samengestelde beleidsteam Open Overheid van de...
Lees meer

Ambassadeur Open Overheid: “Onder Open Overheid zit een harde business case”

Ambassadeur Open Overheid: “Onder Open Overheid zit een harde business case” Wist je dat Nederland meerdere...
Lees meer
Het team van Bleeve

“Je hebt vooral een concept nodig waarbij Open Data daadwerkelijk waarde toevoegt”

“Je hebt vooral een concept nodig waarbij Open Data daadwerkelijk waarde toevoegt” Steeds vaker stellen overheidsorganisaties...
Lees meer

Jeroen Sprenger – “Ik pleit voor 90% openbaar”

"Ik pleit voor 90% openbaar" Jeroen Sprenger werkte in de periode 1999-2008 als directeur Communicatie bij...
Lees meer

Guido Enthoven – “Doorbreek het informatiemonopolie”

"Doorbreek het informatiemonopolie" Raadslid.nu publiceerde in maart ‘Raadslid en Open Overheid’, een onderzoeksrapport met specifieke aanbevelingen...
Lees meer
Portret van Nicole Donkers

Nicole Donkers – “Open Overheid is een houding die past in deze tijd”

Open Overheid is een houding die past in deze tijd Van januari 2014 tot april 2016...
Lees meer
Marleen Stikker

Marleen Stikker – “Zorg er voor dat je bij technologie onder de motorkap kunt kijken.”

"Zorg er voor dat je bij technologie onder de motorkap kunt kijken." Openheid is één van...
Lees meer
Kaat Goderie

In actie voor Open Overheid – Kaat Goderie

In actie voor Open Overheid Kaat Goderie is de projectleider onder wier leiding het Actieplan Open...
Lees meer

“Openheid is ons belangrijkste instrument”

“Openheid is ons belangrijkste instrument” Ramon de Louw is programmamanager Open Data bij het ministerie van...
Lees meer

“De publieke tribune is er niet voor niets” – gedeputeerde Van der Sande

“De publieke tribune is er niet voor niets” Rogier van der Sande is gedeputeerde van de...
Lees meer

“Openheid zorgt voor een nieuwe dynamiek met inwoners” – Jeroen van Spijk

“Openheid zorgt voor een nieuwe dynamiek met inwoners” We spraken met Jeroen van Spijk, als wethouder...
Lees meer
Mieke van Heesewijk

“Zonder internettechnologie hadden we nooit een Open Data beweging gehad” – Mieke van Heesewijk

"Zonder internettechnologie hadden we nooit een Open Data beweging gehad" Op het terras van Dauphine in Amsterdam...
Lees meer
Marietje Schaake

“Je hoeft niet te vertellen dat je open bent, laat het maar zien” – Marietje Schaake

“Je hoeft niet te vertellen dat je open bent, laat het maar zien” Sinds 2009 is...
Lees meer

“Wees transparant en zet de gebruiker centraal” – Edo Plantinga

“Wees transparant en zet de gebruiker centraal” Gebruiker Centraal is een community voor iedereen die de...
Lees meer

“Ik wil van openbare naar bruikbare informatie” – Pascale Georgopoulou

“Ik wil van openbare naar bruikbare informatie” Pascale Georgopoulou, de griffier van de gemeente Amstelveen, stelt...
Lees meer
Arjan el Fassed, Openstate foundation

“De cultuur van ‘wij weten wel wat goed voor u is’ is totaal aan het veranderen” – Arjan el Fassed

“De cultuur van ‘wij weten wel wat goed voor u is’ is totaal aan het veranderen”...
Lees meer

“Ik wil een gemeente die deelt en betrekt” Patrick van Lunteren, Wethouder Breda

"Ik wil een gemeente die deelt en betrekt" Wethouder Patrick van Lunteren vertelt over Breda Begroot,...
Lees meer

“Open Overheid staat voor mij vooral voor democratische legitimiteit” – Marens Engelhard

"Open Overheid staat voor mij vooral voor democratische legitimiteit" Marens Engelhard is de algemene rijksarchivaris en...
Lees meer

“Openbaarheid moet je aan het begin van elk traject regelen” – Bodien Abels

“Openbaarheid moet je aan het begin van elk traject regelen” Bodien Abels is adviseur strategische openbaarheid...
Lees meer
Portretfoto van Arre Zuurmond

“Burgers hebben recht op regie” – Arre Zuurmond

"Burgers hebben recht op regie en als je niet transparant bent, dan kunnen ze die regie...
Lees meer

“Right to Challenge begint met openheid vanuit de gemeente” – Ines Balkema

“Right to Challenge begint met openheid vanuit de gemeente” Inspraak voor gevorderden, zo kenschetst projectleider Ines...
Lees meer
Albert Meijer

Albert Meijer

"Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht" Als hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht...
Lees meer
Guido Rijnja

“Een Open Overheid is een aanraakbare overheid”

“Een Open Overheid is een aanraakbare overheid” Guido Rijnja is coördinator algemeen communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst...
Lees meer
Davied van Berlo

Davied van Berlo

“De geest is uit de fles. Open Overheid komt eraan” Davied van Berlo is strategisch adviseur...
Lees meer
Mellouki Cadat

Mellouki Cadat

Hoe meer Open Overheid hoe beter! Mellouki Cadat is als senior adviseur verbonden aan het team...
Lees meer
Bart Pastoor

Bart Pastoor

"Als we allemaal transparant zijn dan kunnen we beter samenwerken" Bart Pastoor is bekend van ambtenarennetwerken...
Lees meer

Hans de Zwart

"Er is super veel overheidsdata die je zonder privacyprobleem openbaar zou kunnen maken" Als directeur van...
Lees meer

Digicommissaris Bas Eenhoorn

Principieel zijn wij openbaar bestuur. Principieel zijn we van iedereen. Principieel is het dus: ‘open, tenzij’...
Lees meer
Foto Valerie Frissen

Valerie Frissen

"De ‘dataficering’ van de samenleving zie ik als één van de belangrijkste ontwikkelingen" Valerie Frissen is...
Lees meer
Stef van Grieken

Data als ‘sleutel’ tot een Open Overheid – Stef van Grieken

Data als ‘sleutel’ tot een Open Overheid Stef van Grieken werkt voor Google.org, de filantropische tak van Google. Daar...
Lees meer

Marieke van Paassen

"Door de vraag scherper te krijgen kun je iemand beter van dienst zijn" Wat doe je...
Lees meer

Peter Millenaar

Open die klep, laat zien wat je hep! Peter Millenaar windt er geen doekjes om: open...
Lees meer

Hanneke Snippen-Dullemond

Meer ambitie graag! Van Hanneke Snippen-Dullemond mag Nederland veel meer ambitie tonen als het gaat om...
Lees meer

 

Daarom vinden zij Open Overheid belangrijk:

 

 

Daarom wil je:

 

Bekijk het Actieplan Open Overheid 2020-2022

Actueel en Agenda

Wet open overheid: Game changer voor openbaar bestuur en burger?

20 mei 2022 | Geplaatst in: Agenda

In het voorjaar van 2022 trad na een lang wetgevingstraject eindelijk de Wet open overheid in werking. De Wet open overheid komt in de…

Lees verder

Rijksbreed Programma Open Overheid bundelt krachten

14 maart 2022 | Geplaatst in: Actueel

Er gebeurt de laatste tijd veel op het gebied van open overheid. Aangewakkerd door de toeslagenaffaire en met de Wet open overheid (Woo…

Lees verder

Internationale conferentie Open Inkoop met Impact

10 maart 2022 | Geplaatst in: Agenda

Samen met de Open State Foundation en het Open Contracting Partnership organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks…

Lees verder

Benut de potentie van digitale participatie

21 december 2021 | Geplaatst in: Blog

Gastblog door Dion Coomans, beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, programma Democratie in Actie I…

Lees verder