Expertisepunt Open Overheid

Open Aanpak

Waarom?

Een Open Aanpak leidt tot beter onderbouwd en genuanceerder beleid en slimme oplossingen. Uiteindelijk sluit het beleid beter aan op de wensen van de samenleving. Met een Open Aanpak kun je een goed resultaat voor alle partijen bereiken. Als je vóór de besluitvorming goed luistert naar mensen en hen begrijpelijk informeert, kun je rekenen op meer begrip. Je ziet dan ook wat anderen al doen. Daardoor ontstaan onverwachte invalshoeken en kom je samen tot nieuwe ideeën.

Hoe?

Sluit je aan bij de beweging en energie in de samenleving. Houd op met bepalen: ga deelnemen. Geef mensen de gelegenheid om het initiatief te behouden of naar zich toe te trekken. Zodat creativiteit, ondernemerschap en innovatie de boventoon voeren. Samen weten we meer en kunnen we meer. Werkelijk met mensen willen samenwerken, dat is de kern van Open Aanpak. Overheidsorganisaties kiezen vaak Open Aanpak als startpunt voor Open Overheid, want dat geeft focus en richting. Gaandeweg blijkt dat je pas echt winst boekt als je ook andere vormen van Open Overheid inzet:

Jij maakt Utrecht

In Utrecht zijn honderden voorbeelden van burgerinitiatieven, zelfbeheer door bewoners, participatietrajecten en leefbaarheidsinitiatieven. Maar de mensen die actief hieraan deelnemen, konden elkaar niet makkelijk vinden. Daarom werd ‘Jij maakt Utrecht’ ontwikkeld. Resultaat: ze vinden elkaar nu wél gemakkelijker.

Internetconsultatie

Internetconsultatie geeft iedereen de kans om te reageren op wetsvoorstellen. Open Contact via social media nodigt mensen uit om actief mee te doen met deze Open Aanpak van beleid. Resultaat: verschillende invalshoeken en ideeën kunnen bijdragen aan kwaliteit en draagvlak van wetsvoorstellen.

MijnWOZ

De gemeente Tilburg geeft via MijnWOZ inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde van huizen. Inwoners kunnen hier hun gegevens controleren, huizen vergelijken en wijzigingen doorgeven. Resultaat: betrokken inwoners en een efficiënt proces bij de gemeente. Met veel minder bezwaarschriften.


 

Wat?

Open Aanpak, wat doe je dan? Welke stappen zet je? Bijvoorbeeld als je als gemeente een gebied pas vanaf 2030 gaat ontwikkelen? De Galecopperzoom is zo’n gebied, een pauzelandschap, een strook grond in Nieuwegein in de oksel van de A2 en de A12, in afwachting van ontwikkeling. De gemeente Nieuwegein onderzocht samen met anderen de mogelijkheid voor tijdelijk ruimtegebruik. Met wie ging de gemeente de samenwerking aan? Hoe kwamen zij tot een Open Aanpak?

Ga naar de toolkit Open Aanpak

 

Zo open dat het zeer doet?

“Vijftig tinten Open” stond op de uitnodiging voor de informele lunchbijeenkomst op 24 september 2014. Het suggestieve van vijftig tinten deed me denken aan “Zo open dat het zeer doet”, de titel van een omvangrijk hoofdstuk in het recentste boek van Evgeny Morozov, één van de meest vooraanstaande internetcritici van dit moment. In “So open it hurts” trekt Morozov fel van leer tegen Open Overheid en illustreert dat onder andere met onderstaand voorbeeld:

“Neem de kaarten die de misdaadstatistieken per buurt visualiseren; enthousiastelingen voor een “open overheid” zijn er lovend over. (…) De kaarten zouden de politie kunnen helpen om problematische gebieden te identificeren en er effectiever te zijn. Ook het publiek kan zo beter besluiten waar ze willen gaan wonen. De werkelijkheid is een stuk complexer. Zij die in slechtere wijken wonen, zouden dus misschien ook minder genegen zijn om misdaad te rapporteren. Een enquête uit 2011 van een verzekeringsmaatschappij toonde aan dat 11 procent van de respondenten een incident gezien had, maar dat niet aangegeven had, uit angst voor verlies in waarde van hun bezittingen.”
(citaat uit Om de wereld te redden, klik hier van Evgeny Morozov, p. 116/117)

Morozov schroomt niet om striemende taal te gebruiken tegen de – in zijn ogen – transparantie fetisjisten die met “een leger aan publieke nerds” aanzetten tot “vuilspuiterij”. Wat stond me te wachten toen ik aan die grote lunchtafel aanschoof om te praten over “Vijftig tinten Open”?

Ik trof collega’s die zeer genuanceerd, opbouwend en kalm over Open Overheid leken te spreken. In de trant van: er zijn vele tinten tussen de extreme standpunten tussen “Alles Open” en “Alles gesloten”. Gaandeweg werd me duidelijk dat zij het als een nobele kunst beschouwen daarin zorgvuldig te kiezen, maar niet té voorzichtig. Steeds meer richting openheid. Dergelijke geluiden komen we steeds vaker tegen in de vele gesprekken die we over Open Overheid voeren. De belangrijkste argumenten? Onze politieke opdrachtgevers willen het, de wet biedt met “actieve openbaarheid” voldoende rugdekking en vanuit de maatschappij klinkt steeds vaker de hartenkreet dat de overheid te gesloten is, zo gesloten dat dát juist pijn doet.

Over ons

Zo kun je Marieke, Paul en Ilse bereiken

marieke-schenkMarieke Schenk
06 52 48 09 71
marieke.schenk@minbzk.nl
Twitter: LinkedIn: View Marieke Schenk's LinkedIn profileView Marieke Schenk’s profile

Als eindverantwoordelijk coördinator van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is het mijn taak onze werkzaamheden in goede banen te leiden. Ik zet mij graag in voor een opener overheid, vanuit de overtuiging dat meer openheid de samenleving én de overheid uiteindelijk sterker en succesvoller maakt.

Waarom Open Overheid belangrijk is? Voor mij is een Open Overheid belangrijk omdat de overheid in dienst zou moeten staan van de samenleving. Als overheid laten zien wat er gebeurt, uit kunnen leggen wat je doet en verantwoording afleggen over wat er met belastinggeld gebeurt vind ik dan ook belangrijke waarden binnen een democratie.


Paul Suijkerbuijk
06 20 49 06 28
paul.suijkerbuijk@minbzk.nl
Twitter: @Palinuro
Linkedin: View Marieke Schenk's LinkedIn profileView Paul Suijkerbuijk’s profile

Sinds 2010 houd ik me bezig met het beschikbaar krijgen van overheidsdata als Open Data. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om een andere houding en ander gedrag van publieke professionals. Ik werk graag samen met hen aan de waarde van Open Data bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Waarom Open Overheid belangrijk is? Het beschikbaar stellen van Open Data levert een bijdrage aan een gelijke informatiepositie. Het handelen van de overheid wordt duidelijker en dat biedt mogelijkheden voor een open gesprek tussen de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid.


Ilse Ambachtsheer
06 12 82 31 07
Ilse.Ambachtsheer@minbzk.nl
Twitter: @peerilse
Linkedin: View Rosanne Braak's LinkedIn profileView Ilse Ambachtsheer’s profile

Ik houd me bezig met de content op deze website, ondersteun het LEOO op het gebied van communicatie en organiseer bijeenkomsten. Wil jij iets kwijt op onze website? Organiseer je een leuk evenement? Laat het me weten: ik plaats het graag! Met elkaar zorgen we dat Nederland niet meer om Open Overheid heen kan!

Waarom Open Overheid belangrijk is? Openheid en eerlijkheid zijn voor mij als persoon belangrijke waarden. Omdat de overheid zich bezighoudt met zaken die ons persoonlijk aangaan, vind ik het een vereiste dat de overheid open is voor iedereen.

Over het Leer- en Expertisepunt

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is onderdeel van ICTU, en werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de directie Democratie en Burgerschap en de directie Informatiesamenleving en Overheid.

Het Leer- en Expertisepunt brengt de vraagstukken in kaart die leven rond Open Overheid. We organiseren kennis- en ervaringsdeling en zijn betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten en leerkringen. Wij zijn als punt verbonden met andere organisaties en we kennen een grote groep (ervarings)deskundigen op het gebied van Open Data, Open Verantwoording, Open Contact en Open Aanpak. Bij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid kun je terecht met al je vragen en opmerkingen over Open Overheid. Ook staan wij blijvend open voor opmerkingen en suggesties om het Leer- en Expertisepunt Open Overheid te verbeteren.

Wij zijn in mei 2014 gestart en werken samen met het team Open Overheid van BZK. Het Expertisepunt werkt vraaggestuurd, met als doelgroep medewerkers van publieke organisaties die meer willen weten over en meer willen doen met het thema Open Overheid. Onze plannen en strategie zijn gebaseerd op gesprekken en bijeenkomsten met vele betrokkenen van buiten en binnen de overheid. Lees hier meer over de historie van Open Overheid en het Leer- en Expertisepunt.

 

Practise what you preach

In het kader van practise what you preach proberen wij zo open mogelijk te werken. Zo staat onze website open voor jouw blogs en evenementen en ontvangen we graag jouw reacties op onze berichten. Ook kun je jouw Open Overheid initiatief toevoegen op de Open Kaart. Zo geven we samen vorm aan Open Overheid.

Daarnaast proberen we, stapje voor stapje, zelf steeds meer documenten beschikbaar te stellen. Op die manier ondervinden we ook waar jullie tegenaan lopen bij het publiceren van documenten. Leerzaam dus!

  1. Bekijk onze Open Agenda op de homepage;
  2. De initiatieven van de Open Kaart zijn als Open Data beschikbaar.

 

Wat gebeurt waar?

Ben je benieuwd welke initiatieven er al zijn rond de verschillende thema’s van Open Overheid? Je vindt een overzicht hiervan op de kaart, met een korte omschrijving en een verwijzing naar meer informatie. Zet via deze link ook jouw initiatief op de kaart, of een initiatief dat je waardeert!

Kaart van Nederland met initiatieven rond Open Overheid

Bekijk de volledige kaart

Open Overheid op Twitter

twitter_OOBlauw

Open Data op Twitter

twitterOpenDataNL

Ga in gesprek op LinkedIn

linkedinOOBlauw

Bekijk ons YouTube-kanaal

YouTube button

Netwerk

Wat gebeurt waar?

Ben je benieuwd welke initiatieven er al zijn rond de verschillende thema’s van Open Overheid? Je vindt een overzicht hiervan op de kaart, met een korte omschrijving en een verwijzing naar meer informatie. Zet via deze link ook jouw initiatief op de kaart, of een initiatief dat je waardeert!

Kaart van Nederland met initiatieven rond Open Overheid

Bekijk de volledige kaart

 

Doe mee!

Kennis en ervaring uitwisselen? Sluit je aan bij één van deze Communities of Practice:

Leerkring uitvoeringsinstellingen

Werk je bij een uitvoeringsinstelling en wil je meer weten over Open Overheid? Neem dan deel aan deze leerkring voor uitvoeringsinstellingen. Bekijk eerdere bijeenkomsten
Aanmelden

Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid

“Hoe kunnen wij elkaar zo versterken dat onze organisaties in 2015 een volgende stap zetten in actieve openbaarheid?” Dat was de hoofdvraag van de startbijeenkomst van het Netwerk Actieve Openbaarheid op 21 mei 2015. Tijdens de kick-off kwamen meer dan 25 deelnemers van zo’n 20 verschillende organisaties bij elkaar. Lees er meer over in het verslag en sluit je aan.

Leerkring waterschappen

Werk je bij een waterschap en wil je helpen een eerste leerkring over Open Overheid vorm te geven?
Aanmelden

Right to Challenge (gemeenten)

Wil je meer weten over Right to Challenge? Kom dan naar de bijeenkomsten van deze Community of Practice voor gemeenten, mede georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.
Aanmelden

Open Data Support Rijk

Werk je bij een ministerie? Wil je weten hoe je Open Data beschikbaar stelt zodat de kansen en mogelijkheden voor hergebruik zo groot mogelijk zijn? Meld je dan aan voor de bijeenkomsten van Open Data Support Rijk, georganiseerd door het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.
Aanmelden

Leerkring provincies

Ben je provincieambtenaar? Wil je weten hoe je open data beschikbaar maakt zodat de kansen en mogelijkheden voor hergebruik zo groot mogelijk zijn? Meld je dan aan voor de volgende leerkringbijeenkomst na de zomer, mede georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Aanmelden


 

“De leerkring Open Overheid biedt volop energie en inspiratie. Door kennis uit te wisselen met collega’s kan ik mijn werk beter doen” – Ines Balkema, gemeente Rotterdam

 

In gesprek

Wil je online van gedachten wisselen en inspiratie opdoen over Open Overheid?

Open Overheid op Twitter

twitter_OOBlauw

Open Data op Twitter

twitterOpenDataNL

Ga in gesprek op LinkedIn

linkedinOOBlauw

Bekijk ons YouTube-kanaal

YouTube button

Hoe?

Aan de slag? Wij helpen je graag!

Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in praktijk uitziet? Wil je zelf aan de slag en ben je op zoek naar handvatten? Gebruik dan de Toolkit Open Overheid? Op de Toolkitpagina’s van Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open Verantwoording staan handreikingen en tips op basis van praktijkvoorbeelden. Ook vind je er verdiepende informatie.

Ook maakten we verschillende kennisinstrumenten over Open Overheid en Open Data. Die vindt je onderaan deze pagina (onder de toolkit).

Toolkit Open Overheid

 

 

Kennisinstrumenten Open Overheid

Besturen in een Open Overheid. Hoe doe je dat?

28 juni 2018 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Hoe zet je openheid op een goede manier in voor verbinding tussen burger en bestuur? Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebrui…

Lees verder

Open Poster: 15 tips voor een Open Overheid

2 mei 2018 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Op onze Open Poster staan tips voor een opener overheid. Heb je zelf een tip? Laat hem dan achter op de poster (hij is printbaar en op…

Lees verder

OGP:
wat is het?

2 mei 2018 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Open Government Partnership in een notendop Nederland is sinds 2011 lid van het Open Government Partnership (OGP). Wat is het OGP preci…

Lees verder
Nu Open: Open Overheid

Nu Open publicatie: ervaringsdeskundigen aan het woord

12 december 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid zet zich sinds 2014 in voor een opener overheid. En dat doen wij niet alleen! We spreken veel…

Lees verder
BOOG: Boekje Open Over Geld

BOOG: voor burgers en de overheid

14 februari 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Afgelopen zomer is er tijdens de Bootcamp Open Over Geld hard gewerkt aan een publicatie met tools en initiatieven die overheidsorganis…

Lees verder

Workshoptool: verder met Open Overheid

14 februari 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Je bent misschien al een tijd bezig met Open Overheid. Maar hoe kom je nu verder? Wat is je volgende stap? Om dit helder te krijgen en…

Lees verder

Open Overheid en Open Data in verkiezingsprogramma’s

14 februari 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Welke politieke partijen besteden aandacht aan Open Overheid en Open Data in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen…

Lees verder
open overheid

Open Data vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen,
hoe doe je dat?

14 februari 2017 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

´Kennis om Open Data vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen´. Dit was veruit het meest gegeven antwoord op de vraag ´Naar welke…

Lees verder

Openspending detaildata tutorial

3 november 2016 | Geplaatst in: Kennisinstrumenten

Hoe open ik snel een extra databestand vanuit de overheid? Bekijk de tutorial over Openspending detaildata en je komt er alles over te…

Lees verder

 

Daarom!

Daarom vinden zij Open Overheid belangrijk:

“Openheid zou als basishouding heel vanzelfsprekend moeten zijn.” – Minister Plasterk, 2017

 

Daarom doen zij het:

Winnaars data-challenge ‘Versterk de petitie’

Winnaars data-challenge 'Versterk de petitie' Lees hier hoe You-get er met de winst vandoor ging! In...
Lees meer

Open Overheid in Costa Rica

Open Overheid in Costa Rica: Geef Open Overheid een centrale plek Auteur: Ilse Ambachtsheer In mijn...
Lees meer

Dag Open Overheid

Dag Open Overheid Kun je afscheid nemen van Open Overheid? Ik denk ik niet. Toch ga...
Lees meer

“Ook op inkoopgebied geldt: hoe transparanter, hoe beter”

"Ook op inkoopgebied geldt: hoe transparanter, hoe beter" Rondom aanbestedingstrajecten van de overheid is vaak veel...
Lees meer

“Onze opvatting over wat kennis is moet ook open”

“Onze opvatting over wat kennis is moet ook open” Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO)...
Lees meer
interview MOOI BZK

“We streven er naar om overheidsinformatie – waar en wanneer dat kan – openbaar en vindbaar te maken.”

Maak kennis met MOOI: Modernisering Openbaarmaking Overheidsinformatie In januari 2016 ging bij het ministerie van Binnenlandse...
Lees meer
Minister Plasterk over Open Overheid en Open Data

Minister van Open Overheid

Minister van Open Overheid Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bewaakt Ronald Plasterk de...
Lees meer
Transparante en Open Provincie

Wij werken in alle openheid aan TOP: Transparante en Open Provincie

Wij werken in alle openheid aan TOP: Transparante en Open Provincie “Als je aan transparantie werkt,...
Lees meer

Leidt meer openbaarheid tot een meer integere overheid?

Leidt meer openbaarheid tot een meer integere overheid? Wat doet een integriteitscoördinator eigenlijk? En welke rol...
Lees meer
vakman in de energieke samenleving

“Hoe werken we samen met de veranderende samenleving?”

“Hoe werken we samen met de veranderende samenleving?” Eén van de actiepunten van het Actieplan Open...
Lees meer
Portretfoto Donovan Karamat Ali

“Ik doe het voor de stad, dat staat bij mij voorop”

"Ik doe het voor de stad, dat staat bij mij voorop" Donovan Karamat Ali is de eerste en...
Lees meer

“Veel van de informatie die wij verzamelen is ook erg nuttig voor anderen”

"Veel van de informatie die wij verzamelen is ook erg nuttig voor anderen" Tom Cordeweners is...
Lees meer
Portretfoto van Paul Frissen

“Transparantie is een verlangen dat ons aan alle kanten omringt”

“Transparantie is een verlangen dat ons aan alle kanten omringt” Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van...
Lees meer
beleidsteam open overheid

Beleidsteam Open Overheid stelt zich voor (deel 2)

Beleidsteam Open Overheid stelt zich voor (deel 2) Het nieuw samengestelde beleidsteam Open Overheid van de...
Lees meer
Open Spending Detaildata

Open Spending Detaildata: alle huishoudboekjes van de overheid op één platform

Open Spending Detaildata: alle huishoudboekjes van de overheid op één platform De Open State Foundation werkt...
Lees meer
beleidsteam Open Overheid BZK

Beleidsteam Open Overheid stelt zich voor (deel 1)

Beleidsteam Open Overheid stelt zich voor (deel 1) Het nieuw samengestelde beleidsteam Open Overheid van de...
Lees meer

Ambassadeur Open Overheid: “Onder Open Overheid zit een harde business case”

Ambassadeur Open Overheid: “Onder Open Overheid zit een harde business case” Wist je dat Nederland meerdere...
Lees meer
Het team van Bleeve

“Je hebt vooral een concept nodig waarbij Open Data daadwerkelijk waarde toevoegt”

“Je hebt vooral een concept nodig waarbij Open Data daadwerkelijk waarde toevoegt” Steeds vaker stellen overheidsorganisaties...
Lees meer

Jeroen Sprenger – “Ik pleit voor 90% openbaar”

"Ik pleit voor 90% openbaar" Jeroen Sprenger werkte in de periode 1999-2008 als directeur Communicatie bij...
Lees meer

Guido Enthoven – “Doorbreek het informatiemonopolie”

"Doorbreek het informatiemonopolie" Raadslid.nu publiceerde in maart ‘Raadslid en Open Overheid’, een onderzoeksrapport met specifieke aanbevelingen...
Lees meer
Portret van Nicole Donkers

Nicole Donkers – “Open Overheid is een houding die past in deze tijd”

Open Overheid is een houding die past in deze tijd Van januari 2014 tot april 2016...
Lees meer
Marleen Stikker

Marleen Stikker – “Zorg er voor dat je bij technologie onder de motorkap kunt kijken.”

"Zorg er voor dat je bij technologie onder de motorkap kunt kijken." Openheid is één van...
Lees meer
Kaat Goderie

In actie voor Open Overheid – Kaat Goderie

In actie voor Open Overheid Kaat Goderie is de projectleider onder wier leiding het Actieplan Open...
Lees meer

“Openheid is ons belangrijkste instrument”

“Openheid is ons belangrijkste instrument” Ramon de Louw is programmamanager Open Data bij het ministerie van...
Lees meer

“De publieke tribune is er niet voor niets” – gedeputeerde Van der Sande

“De publieke tribune is er niet voor niets” Rogier van der Sande is gedeputeerde van de...
Lees meer

“Openheid zorgt voor een nieuwe dynamiek met inwoners” – Jeroen van Spijk

“Openheid zorgt voor een nieuwe dynamiek met inwoners” We spraken met Jeroen van Spijk, als wethouder...
Lees meer
Mieke van Heesewijk

“Zonder internettechnologie hadden we nooit een Open Data beweging gehad” – Mieke van Heesewijk

"Zonder internettechnologie hadden we nooit een Open Data beweging gehad" Op het terras van Dauphine in Amsterdam...
Lees meer
Marietje Schaake

“Je hoeft niet te vertellen dat je open bent, laat het maar zien” – Marietje Schaake

“Je hoeft niet te vertellen dat je open bent, laat het maar zien” Sinds 2009 is...
Lees meer

“Wees transparant en zet de gebruiker centraal” – Edo Plantinga

“Wees transparant en zet de gebruiker centraal” Gebruiker Centraal is een community voor iedereen die de...
Lees meer

“Ik wil van openbare naar bruikbare informatie” – Pascale Georgopoulou

“Ik wil van openbare naar bruikbare informatie” Pascale Georgopoulou, de griffier van de gemeente Amstelveen, stelt...
Lees meer
Arjan el Fassed, Openstate foundation

“De cultuur van ‘wij weten wel wat goed voor u is’ is totaal aan het veranderen” – Arjan el Fassed

“De cultuur van ‘wij weten wel wat goed voor u is’ is totaal aan het veranderen”...
Lees meer

“Ik wil een gemeente die deelt en betrekt” Patrick van Lunteren, Wethouder Breda

"Ik wil een gemeente die deelt en betrekt" Wethouder Patrick van Lunteren vertelt over Breda Begroot,...
Lees meer

“Open Overheid staat voor mij vooral voor democratische legitimiteit” – Marens Engelhard

"Open Overheid staat voor mij vooral voor democratische legitimiteit" Marens Engelhard is de algemene rijksarchivaris en...
Lees meer

“Openbaarheid moet je aan het begin van elk traject regelen” – Bodien Abels

“Openbaarheid moet je aan het begin van elk traject regelen” Bodien Abels is adviseur strategische openbaarheid...
Lees meer
Portretfoto van Arre Zuurmond

“Burgers hebben recht op regie” – Arre Zuurmond

"Burgers hebben recht op regie en als je niet transparant bent, dan kunnen ze die regie...
Lees meer

“Right to Challenge begint met openheid vanuit de gemeente” – Ines Balkema

“Right to Challenge begint met openheid vanuit de gemeente” Inspraak voor gevorderden, zo kenschetst projectleider Ines...
Lees meer
Albert Meijer

Albert Meijer

"Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht" Als hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht...
Lees meer
Guido Rijnja

“Een Open Overheid is een aanraakbare overheid”

“Een Open Overheid is een aanraakbare overheid” Guido Rijnja is coördinator algemeen communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst...
Lees meer
Davied van Berlo

Davied van Berlo

“De geest is uit de fles. Open Overheid komt eraan” Davied van Berlo is strategisch adviseur...
Lees meer
Mellouki Cadat

Mellouki Cadat

Hoe meer Open Overheid hoe beter! Mellouki Cadat is als senior adviseur verbonden aan het team...
Lees meer
Bart Pastoor

Bart Pastoor

"Als we allemaal transparant zijn dan kunnen we beter samenwerken" Bart Pastoor is bekend van ambtenarennetwerken...
Lees meer

Hans de Zwart

"Er is super veel overheidsdata die je zonder privacyprobleem openbaar zou kunnen maken" Als directeur van...
Lees meer

Digicommissaris Bas Eenhoorn

Principieel zijn wij openbaar bestuur. Principieel zijn we van iedereen. Principieel is het dus: ‘open, tenzij’...
Lees meer
Foto Valerie Frissen

Valerie Frissen

"De ‘dataficering’ van de samenleving zie ik als één van de belangrijkste ontwikkelingen" Valerie Frissen is...
Lees meer
Stef van Grieken

Data als ‘sleutel’ tot een Open Overheid – Stef van Grieken

Data als ‘sleutel’ tot een Open Overheid Stef van Grieken werkt voor Google.org, de filantropische tak van Google. Daar...
Lees meer

Marieke van Paassen

"Door de vraag scherper te krijgen kun je iemand beter van dienst zijn" Wat doe je...
Lees meer

Peter Millenaar

Open die klep, laat zien wat je hep! Peter Millenaar windt er geen doekjes om: open...
Lees meer

Hanneke Snippen-Dullemond

Meer ambitie graag! Van Hanneke Snippen-Dullemond mag Nederland veel meer ambitie tonen als het gaat om...
Lees meer

 

 

Daarom wil je:

 

Hoe staat het ervoor met het Actieplan Open Overheid

Actueel en Agenda

leveranciers bijeenkomst vng

Leveranciersbijeenkomst Open Datastrategie

17 januari 2019 | Geplaatst in: Agenda

Op woensdag 30 januari organiseert VNG Realisatie voor leveranciers een bijeenkomst over de open datastrategie die zij momenteel in opd…

Lees verder

Open Gov Week 2019

15 januari 2019 | Geplaatst in: Agenda

Van 11 maart tot en met 17 maart is het Open Gov Week, oftewel internationale Open Overheid week. Open Gov Week is een initiatief van h…

Lees verder

Actiehoudersbijeenkomst Actieplan Open Overheid

15 januari 2019 | Geplaatst in: Agenda

Op dinsdagmiddag 29 januari komen de actiehouders van het Actieplan Open Overheid bij elkaar in Den Haag. Meer informatie over het prog…

Lees verder

Terugblik tweede bijeenkomst Pioniersnetwerk Open Overheid 22 november

11 januari 2019 | Geplaatst in: Actueel

Op het stadskantoor in Utrecht vond 22 november de tweede bijeenkomst van het Pioniersnetwerk Open Overheid plaats. Er waren veel mense…

Lees verder