Expertisepunt Open Overheid

 

Haal je recht in de #RightToKnow track

We hebben in Nederland recht op informatie, maar krijgen lang niet altijd gemakkelijk waar we recht op hebben. Onderdeel van het Hoe Open? Festival is de Right to Know track, onder voorzitterschap van Brenno de Winter. Brenno organiseerde al verschillende Right to Know Days in Nederland, waarbij het debat over het recht op informatie niet alleen scherp en inhoudelijk, maar zeker ook met gevoel voor humor gevoerd werd.

Ochtenddeel #RightToKnow track – Locatie: De Cloud Club

Q&A: In gesprek met Marens Engelhard
10:45-11:00
Marens Engelhard

“Openbaarheid is geen lichte kost” sprak Rijksarchivaris Marens Engelhard eerder. Toch staat hij bekend als warm pleitbezorger van openbaarheid. Tijdens het Hoe Open? Festival is hij een van de keynote speakers. Wil jij direct na zijn vlammende betoog in gesprek over de kansen van openbaarheid, of juist de risico’s ervan? Heb je vragen naar aanleiding van zijn speech? Dan ben je van harte welkom bij deze intieme sessie in de Cloud Club!

Wat doet de informatiecommissaris?
11.00-12.00 uur
Donovan Karamat Ali vertelt

Donovan Karamat Ali is de beste informatiecommissaris van het jaar! Hij is namelijk de eerste en tot nu toe enige informatiecommissaris van Nederland, bij gemeente Utrecht. Wat doet een informatiecommissaris? Hoe vult Donovan zijn rol in en waar loopt hij tegenaan? Heeft hij al successen geboekt in het beschikbaar stellen van meer overheidsinformatie? Je hoort het van Donovan in de de Cloud Club!

Middagdeel #RightToKnow track – Locatie: De Cloud Club

Open het systeem: over actieve openbaarheid en informatie registers
14.45-15.25 uur
Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie)

Het informatieregister speelt in de initiatiefwet Open Overheid een centrale rol. Hoe wordt in het buitenland met informatieregisters omgegaan, hoe kan een informatieregister eruit zien en welke rol vervult zo’n informatieregister? Guido Enthoven laat het ons zien.

Conventioneel en niet conventioneel openen van datasets
15.25-15.55 uur
Arjan El Fassed (Open State Foundation) & Brenno de Winter

Data open krijgen, hoe doe je dat? Vragen, verzoeken, scrapen… Arjan El Fassed & Brenno de Winter nemen ons mee in de praktijk van het conventioneel en minder conventioneel openen van datasets.  

Transparantie en de kloof met de burger
15.55-16.15 uur
Brenno de Winter

Waarom loopt het toch zo moeizaam tussen burger en bestuur op het dossier van transparantie? Welke rol speelt technologie in het gedrag bij bestuurders en hoe kunnen ze dit te lijf gaan? Wat kan de burger doen? Een analyse van problemen, oplossingen en de introductie van een nieuwe oplossing.

 

Bekijk hier het gehele programma van het Hoe Open? Festival