Expertisepunt Open Overheid

Oproep aan alle inwoners van Nederland: denk mee over hoe de overheid opener kan zijn

Update: de ideeënbus is helaas gesloten, het Actieplan Open Overheid 2018-2020 is afgerond.

Ideeënbus Actieplan Open Overheid 2018-2020

Een overheid die actiever ideeën uit de samenleving ophaalt en gebruikt, transparant is over wat er binnen de overheid gebeurt, mensen passend en eenvoudig informeert en data beschikbaar stelt voor hergebruik om innovatie en ondernemerschap aan te moedigen. Een overheid die open staat voor vernieuwing en met de samenleving aan maatschappelijke vraagstukken werkt. Dat is wat wij verstaan onder Open Overheid. Met het Actieplan Open Overheid zet Nederland zich hiervoor in.

Vertel ons wat jouw ideeën zijn
In het Actieplan Open Overheid staan de plannen en acties beschreven om tot een opener overheid te komen. In 2018 gaat een nieuw Actieplan van start en we zijn op zoek naar nieuwe ideeën voor dit plan! Ook jij kunt meedoen. Waarom dat belangrijk is? Aan de hand van onderstaande voorbeelden laten we zien wat Open Overheid kan betekenen.

Openspending Detaildata
Een van de Actiepunten uit het huidige Actieplan Open Overheid is Openspending Detaildata. De website Openspending.nl geeft een overzicht van alle huishoudboekjes van onder andere gemeenten en provincies. Waar geven zij geld aan uit? Je kunt het hier bekijken en overheden met elkaar vergelijken. Bekijk in deze video wat dat oplevert:

Right to Challenge
Denk jij ook wel eens: dat moet toch anders kunnen? Onder de noemer Right to Challenge (RtC) nemen bewoners en buurtgebonden (sociale) ondernemers – die vinden dat het anders of beter kan – lokale voorzieningen en taken van de gemeente over. Twee concrete voorbeelden van Right to Challenge vind je in deze video:

Heb jij ideeën over hoe de overheid opener kan zijn?

Wil jij als inwoner van Nederland meedenken over hoe de overheid opener en transparanter kan zijn? Of laten weten wat jij van een Open Overheid verwacht? Misschien heb jij wel een goed idee voor het nieuwe Actieplan? Laat het ons weten.

Helaas is de ideeënbus voor het Actieplan Open Overheid 2018-2020 gesloten. Dit actieplan is inmiddels afgerond.

Wat gebeurt er met mijn idee?
De ingezonden ideeën worden verzameld en gedeeld met het team Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Afhankelijk van het aantal inzendingen en van de inhoud van de inzendingen, organiseert het Leer- en Expertisepunt Open Overheid
mogelijk een bijeenkomst om de ideeën te bespreken. De ingezonden ideeën worden ook op open-overheid.nl gepubliceerd (indien gewenst anoniem).

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid beoordeelt de ingezonden ideeën en redigeert de tekst waar nodig. Hierbij wordt gelet op onderstaande:

 1. Het idee is relevant voor het Actieplan Open Overheid 2018-2020 en gaat over Open Overheid, Open Data of daaraan gerelateerde onderwerpen zoals toegang tot overheidsinformatie, transparante overheid, open houding, samenwerking, verantwoording, technologie of innovatie;
 2. Goede leesbaarheid van de tekst;
 3. Niet te lang (maximaal 750 woorden);
 4. Een duidelijke afzender.

 


Reacties 4

 1. Cvwaesberghe

  De burger kiest het parlement en daarmee indirect de manier waarop het land bestuurd dient te worden namens de burger.
  Maar zo lang er geen one issue partij unaniem wordt verkozen, zullen er gedurende de beoogde looptijd van 4 jaar vraagstukken langskomen waarvan je je kunt afvragen of de burger jou heeft gekozen met het oog op dat programma punt.
  Dus. Referendum. Raadplegend, niet raadgevend, niet bindend. De regering kan de uitslag gebruiken bij de besluitvorming, de burger krijgt de gelegenheid zich uit te spreken.
  Het referendum zoals nu gebruikt, schiet dit doel voorbij. De bestuurders gedragen zich al dan niet terecht paternalistisch, de burger voelt zich niet serieus genomen.
  Idee:
  Website tweede kamer/kabinet. Interactieve pagina. Online raadgevende referenda. Je mag pas mening geven na toets zodat bestuurders jou ook serieus nemen. Toets = objectieve test of je de consequenties van je stem/ mening begrijpt. Iedereen met stemrecht mag zich uiten, uiteraard ongeacht je mening geslacht gezindte of ander discriminatoirs. Aanvraagregels idem aan huidige referendum aanvraag regels

 2. Jacobs Maatschappelijk Advies

  “Van weten naar doen”; daarin kan ik de overheid actief toe bewegen.

  De doelstelling van mijn bedrijf is de kwetsbare burger bij te staan, in effectiever contact met de locale overheid.

  Maar ook het bijstaan van de overheid, zodat ook zij nog effectiever wordt naar de burger, die meer dan vroeger op afstand staat van het bestuur en de politiek.

  Effectiever contact zal polarisatie verminderen, vandalisme in het publieke domein neemt af en zal uiteindelijk ook armoede in de locale samenleving tegengaan, omdat mensen weer gezien worden.

  Hoe?

  Ik zet een speciaal hiervoor ontwikkeld Conflictanalysemodel als instrument in, waarmee de burger gehoord kan worden.
  Een beproefd model, dat ook door de Verenigde Naties in post-conflictgebieden in het buitenland in wijken van steden is ingezet, om het vertrouwen van
  burgers te herwinnen.

  In gesprekken (duur 4-6 uur) met groepen van maximaal 12 burgers ( geen politici/bestuurders), wordt er geïnventariseerd en geluisterd,
  wat er echt leeft onder hen.
  Er kan een tweede ring van geïnteresseerden om de gesprekstafel worden geformeerd, maar deze mensen luisteren slechts.
  In een sessie mag niet worden gediscussieerd en geoordeeld.
  De opbrengst van deze wijze van inventariseren, levert zeer bruikbare informatie op, waarmee locale bestuurders
  en ambtenaren, veel gerichter dan nu het geval is, beleidsmatig en communicatief aan de slag kunnen gaan.

  Het resultaat van deze aanpak draagt actief bij tot een meer verbonden samenleving, waarbij burger en overheid beiden tot hun recht komen.

  Uiteraard ben ik bereid tot nadere kennismaking.

  Zie ook:
  https://www.linkedin.com/in/gert-jan-jacobs-3aa8087/

 3. René Hoogstra

  Ls,

  Goedemorgen.

  Ik weet niet of ik dit bericht via het juiste kanaal zend e/o het navolgende idee al eerder is aangegeven.

  De gedachte betreft ons kiesstelsel.

  Mijn voorstel is deze;

  De burger mag op de verkiezingen dag , twee (2) stemmen.
  Een stem voor de partij die de stemmer het meest aanspreekt.
  En.
  Een directe stem op de persoon die volgens de stemmer de meest geschikte kandidaat is voor de taak van premier. De kandidaat mag een ander persoon zijn en lid van een andere partij.

  Vanzelfsprekend is de persoon dan automatisch premier , en kan alleen aanblijven als deze gezien kan worden samenbindende factor van de regering.
  En deze premier kan ten alle tijden verantwoording worden geroepen door de tweede kamer.
  Bij gebleken ongeschiktheid wordt in eerste instantie alleen de premier heen gestuurd. Zo hoeft dan alleen een nieuwe premier gekozen te worden.
  Bij grote maatschappelijke ontevredenheid kan zo’n stemming aangevraagd worden door de burgers.
  Waarbij indien van toepassing de gehele regering natuurlijk eventueel ook opnieuw gekozen kan worden.

  Rest mij te zeggen dat ik alle respect heb voor een ieder die zich inzet voor de maatschappelijke bewustwording.

  Met vriendelijke groet,
  Buddy René.😇😎

  René Hoogstra.

Plaats reactie