Canvas voor deelnemer dilemmagesprekken

Deze canvas om in te vullen hoort bij de handreiking 'Dilemmagesprekken. De handreiking ‘Dilemmagesprekken. Als openbaarheid schuurt.’ helpt om met collega’s helder te krijgen wat er speelt en op een ontspannen en behoedzame manier de volgende stap te kiezen.