Benchmark ICT-functies

Het blijkt lastig om essentiële groepen medewerkers binnen de ICT te behouden en/of aan te trekken in een krappe
arbeidsmarkt. Dit geldt voor alle sectoren in Nederland. Ook binnen de Tweede Kamer is de krapte op de arbeidsmarkt gespreksonderwerp, zeker als het gaat om de werving en selectie van ICT professionals voor de Rijksoverheid. Als het gaat om ICT-medewerkers binnen de Rijksoverheid zelf, is de beleving vaak dat de salarissen in het bedrijfsleven hoger liggen dan bij het Rijk.

Vanuit de directie CIO Rijk, onderdeel van het Ministerie van BZK, is daarom de vraag bij Berenschot neergelegd om te onderzoeken of het beloningsniveau van specifieke expertise groepen van ICT professionals bij het Rijk concurrerend is met het beloningsniveau in het bedrijfsleven. Het gaat hier om een aantal specifieke schaarstegroepen.

Onderzoeksvragen die in dit rapport besproken worden:

  • Is het beloningsniveau van specifieke expertisegroepen van IV-professionals in dienst bij de Rijksoverheid concurrerend met het beloningsniveau in het bedrijfsleven?
  • Welke factoren spelen een rol bij de totstandkoming van de beloningsgrondslag van de geselecteerde expertisegebieden?