Expertisepunt Open Overheid

Masterclass ‘Professioneel omgaan met informatievragen en Wob- verzoeken’

 

De terughoudendheid van ambtenaren en overheidsorganisaties om informatie beschikbaar te stellen gaat vaak verder dan nodig op grond van de uitzonderingsgronden van de Wob en de geldende beperkingen op openbaarheid.

Is de manier waarop burgers en de media met openbaar gemaakte informatie omgaan hier debet aan of zijn er andere redenen? Hoe zou de angst van bestuurders en ambtenaren voor het beschikbaar stellen van informatie kunnen worden overwonnen? Is het, naast een grotere inzet op actieve openbaarheid, ook mogelijk om Wob-verzoeken beter en sneller te behandelen? Wat vraagt dit aan vaardigheden en wat is belangrijk in de procesinrichting? In deze masterclass worden knelpunten, ervaringen en oplossingen vanuit het beleid, de journalistiek en de praktijk besproken.

Minister Plasterk tijdens het Doe Open Festival

Deze masterclass is onderdeel van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur, georganiseerd door Prettig Contact met de Overheid. Aanmelding door middel van onderstaand formulier geeft toegang tot de masterclass ‘Professioneel omgaan met informatievragen en Wob- verzoeken’ en geeft tevens toegang tot de gehele conferentie. Het aantal plaatsen voor de masterclass is beperkt, dus meld je snel aan.

Praktisch

Datum: woensdag 2 september 2015
Tijdstip: 15.15 – 16.15 uur
Locatie: Den Haag

Aanmelden

De masterclass is inmiddels vol, aanmelden is niet meer mogelijk.