Expertisepunt Open Overheid

Mik je op resultaat en effect, kies dan de #Impact track

“Wat is de impact van Open Overheid? Wat kost een Open Overheid en wat levert het eigenlijk op? En hoe kunnen we met Open Overheid bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken?” Deze vragen komen aan bod in de #Impact track. Paul Suijkerbuijk van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is jouw gastheer op 12 december voor het ochtenddeel en het middagdeel van deze thematrack. 

 

Ochtenddeel #Impact track – Locatie: Cloud Nine

Impact en het doel van inventariseren
10:45-11:30
Frank Verschoor, Ton Zijlstra

Ontdek in deze sessie hoe je een data inventarisatie uitvoert met impact als uitgangspunt. Om open data beschikbaar te stellen moet je weten wat je als organisatie in huis hebt. Daarvoor kun je een inventarisatie uitvoeren. Een inventarisatie uitvoeren door simpelweg te verzamelen wat er beschikbaar is, is vaak niet heel motiverend. Het wordt interessant als je met zicht op impact bekijkt welke data beschikbaar is. In deze sessie leer je van de inventarisaties die zijn uitgevoerd bij de provincie Noord-Holland, de gemeente Leeuwarden en de Gemeente Eindhoven.

Impact van open bij de ‘big 5’
11:30-12:15
5 grote Open Data leveranciers

Vijf grote open data leveranciers vertellen welke impact open data op hun Organisaties heeft. Leidt open data tot extra inzet van mensen en middelen? Leidt open data tot meer gebruik van hun data? En welke maatschappelijke impact signaleren zij?

Vijf grote Open Data leveranciers:

  1.    Nienke Zeijlemaker: Directeur Inwinning en Gegevensanalyse bij Rijkswaterstaat.
  2.    Dick Eertink: Adviseur Strategie en Beleid bij het Kadaster.
  3.    Wim Som de Cerff : Computer scientist bij het KNMI.
  4.    Martine van Heijnsbergen : Senior adviseur bij de RDW (Dienst Wegverkeer)
  5.    Ruben Dood : Directeur CBS

Middagdeel #Impact track – Locatie: Cloud Nine

Impact vanuit onderzoek
14:45-15:30
Guido Brummelkamp & Jaap Wils

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inventariseren Guido Brummelkamp en Jaap Wils de impact van een Open Overheid vanuit een wetenschappelijk perspectief. Welke onderbouwing is er vanuit wetenschappelijk onderzoek en hoe kan dit leiden tot effectief Open Overheid beleid?

Impact met start-ups
15:30-16:15
Katrien Westendorp, Startupdelta

Oplossingen voor vraagstukken van de overheid kunnen ook op slimmere manieren opgelost worden dan door het verstrekken van opdrachten door de overheid. Startups hebben vaak interessante oplossingen in huis die een prima alternatieve en innovatieve oplossing kunnen betekenen. Hoe kan een overheid een open samenwerking aangaan met een startup? Hoe kan een startup met open data van de overheid aan de slag? Dit zijn vraagstukken die aan de orde komen tijdens deze sessie die wordt georganiseerd door het startupnetwork. Het startupnetwork bestaat uit ambassadeurs van overheidsorganisaties die een startup hierbij kunnen helpen.

Bekijk hier het gehele programma van het Hoe Open? Festival