Expertisepunt Open Overheid

Netwerk Actieve Openbaarheid van start

“Hoe kunnen wij elkaar zo versterken dat onze organisaties in 2015 een volgende stap zetten in actieve openbaarheid?” Dat was de hoofdvraag van de startbijeenkomst kennisnetwerk Actieve Openbaarheid op 21 mei. Tijdens de kick-off kwamen meer dan 25 deelnemers van zo’n 20 verschillende organisaties bij elkaar om gezamenlijk de kennisbehoeften en onderwerpen op het gebied van actieve openbaarheid in kaart te brengen. En niet onbelangrijk: hoe de structurele samenwerking er precies uitziet.

Nadruk op doen
Het kennisnetwerk is een initiatief van het Nationaal Archief en het Expertisepunt Open Overheid en komt direct voort uit het Archief Atelier Actieve Openbaarheid. Het biedt een plek waar kennis en kunde op het gebied van actieve openbaarheid samenkomen. Het netwerk wordt gekoppeld aan concrete pilots en projecten die passen bij de ambities van de deelnemers. ‘Zoek de samenwerking en ga het gewoon doen!’, is het motto.

Concrete ideeën 
De bijeenkomst werd ondersteund door 2 innovatieprocesbegeleiders van de stichting Ynnovate. Tijdens een interactieve sessie werd een stroom aan ideeën uitgewerkt tot behapbare plannen. Het werd een middag vol enthousiasme, energie en een grote hoeveelheid ideeën, die vervolgens werden uitgewerkt op flip-overvellen. Hierbij was ‘Kennis delen’ het meest populair. Andere ideeën die naar voren kwamen waren onder andere:

  1. Koplopers zichtbaar maken
  2. Commitment krijgen van hoger management/bestuur
  3. Gezamenlijk prioriteiten bepalen
  4. Experimenteren
  5. Een nulmeting uitvoeren

De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Na de zomer wordt een nieuwe bijeenkomst van het kennisnetwerk ingepland.

Mensen met elkaar in gesprek tijdens een bijeenkomst

Mensen in ruimte in workshop setting

Kennis delen
Met kennis delen werd direct gestart: de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) presenteerde haar ervaringen met het openbaar maken van inspectiegegevens van lunchrooms. Er werd ingegaan op wat hier bij komt kijken en welke gevolgen dit kan hebben, voor lunchroomhouders en consumenten maar zeker ook voor de eigen organisatie. De NVWA stelt inspectiegegevens beschikbaar via een app. Dit riep direct de vraag op of gegevens niet zo veel mogelijk ook als Open Data beschikbaar zouden moeten zijn.

Vervolg
Het netwerk is een initiatief van het Nationaal Archief en het Expertisepunt Open Overheid. Het Nationaal Archief en het Expertisepunt Open Overheid zullen dan ook bij de deelnemers terugkomen op wat er met de ‘oogst’ van de dag zal gebeuren. De deelnemers spoorden vooral ook elkaar aan om zelf aan de slag te gaan en elkaar op te zoeken. Er is in elk geval meer dan genoeg draagvlak en energie aanwezig om deze middag een vervolg te geven.

Deelname
Werk je bij een overheidsorganisatie en wil je ook deelnemen aan dit netwerk? Meld je dan aan bij Marieke Schenk, dan nodigen we je uit voor de volgende bijeenkomst.

Foto’s: Jurgen Egges