Actief openbaar maken

De Wet open overheid (Woo) verplicht de hele overheid om bepaalde informatie actief openbaar te maken. In totaal gaat het om 17 informatiecategorieën, zoals wetten, beschikkingen en onderzoeksrapporten (artikel 3.3 Woo). Deze verplichting wordt de komende jaren gefaseerd, per categorie, ingevoerd. Daarnaast worden beslisnota’s bij Kamerstukken openbaar, vanaf 20 september 2022. Al deze informatie moet uiteindelijk voor iedereen op één digitale plek vindbaar en doorzoekbaar zijn.

Overheidsorganisaties kunnen aansluiten op de Woo-index

Overheidsorganisaties hebben op dit moment al een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk informatie actief openbaar te maken (artikel 3.1 Woo).
Actieve openbaarmaking brengt technische en organisatorische veranderingen met zich mee. Werkprocessen en systemen moeten aangepast worden. Ook is het belangrijk dat medewerkers weten wat hen te doen staat. En dat ze hulp krijgen bij eventuele dilemma’s, bijvoorbeeld bij het afwegen of het noodzakelijk is bepaalde informatie af te schermen.  Om hen hierbij te ondersteunen zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld.

Instrumenten en diensten over actief openbaar maken 

Onder ‘Instrumenten en diensten’ vind je verschillende tools die je organisatie helpen bij het actief openbaar maken van documenten en bestanden. Op dit moment zijn de volgende instrumenten beschikbaar:

Bekijk alle instrumenten en diensten over actief openbaar maken.

Hulp nodig?

Heb je vragen of opmerkingen over actief openbaar maken? Of over instrumenten en diensten op deze pagina? Neem contact met ons op.