Openbaar maken op verzoek

Iedereen kan bij de overheid informatie opvragen via een Woo-verzoek. De overheid heeft dan 4 weken de tijd om de gevraagde informatie te verstrekken. Voor een groot of complex verzoek geldt een termijn van 6 weken. De versterkte informatie aan de verzoeker wordt ook openbaar gemaakt, uitzonderingen daargelaten (artikel 5.5 - 5.7 van de Wet open overheid).

Om de termijnen te halen en informatie tijdig aan te leveren, moeten organisaties een helder afhandelingsproces inrichten.  Informatiebeheer op orde is daarvoor een randvoorwaarde. Sommige van onderstaande instrumenten ondersteunen deze afhandelingsprocessen. Ze helpen bijvoorbeeld relevante informatie in beeld te brengen of zorgen dat privacygevoelige informatie onleesbaar is.

Diensten en instrumenten over openbaar maken op verzoek

Onder ‘Instrumenten en diensten’ vind je verschillende tools die je organisatie helpen bij het op verzoek openbaar maken van documenten en bestanden. Op dit moment zijn de volgende instrumenten beschikbaar:

Applicaties

  • Het inrichten van digitale werkomgeving kan met de applicatie Digidoc. De mappenstructuur van Digidoc bestaat uit een aantal niveaus: bedrijfstaken, bedrijfsprocessen, werkprocessen, dossiers, subdossiers en documenten. Organisaties kunnen met deze applicatie een eigen ‘Algemene Werkomgeving’ inrichten met specifieke keuzes en naamgeving voor de verschillende niveaus. 
  • Krijg je als organisatie een groot of complex Woo-verzoek? Dan kan de applicatie Zoek & Vind handig zijn. Deze applicatie maakt het mogelijk om door grote hoeveelheden documenten in verschillende applicaties en locaties te zoeken. 
  • Soms moeten documenten voor een deel onleesbaar gemaakt worden. Doc-Direkt biedt applicaties waarmee je geautomatiseerd informatie zwart kunt lakken

Adviesdiensten

  • Doc-Direkt heeft een adviesdienst. De adviseurs helpen overheidsorganisaties bij het inrichten van informatiebeheer, bij het vormgeven van het proces van openbaar maken en bij het zoeken naar relevante informatie.
  • Op de website van het Nationaal Archief staat informatie over een goede informatiehuishouding en kennis van openbaarheidskwesties. Dit zijn randvoorwaarden voor openbaarmakingsprocessen. 
  • Je kan het Nationaal Archief ook vragen om advies in verbetertrajecten van de informatiehuishouding (link volgt).

Handreikingen en aanbevelingen

Bekijk alle instrumenten en diensten over openbaar maken op verzoek.

Hulp nodig?

Heb je vragen of opmerkingen over openbaar maken op verzoek? Of over instrumenten en diensten op deze pagina? Neem contact met ons op.