Expertisepunt Open Overheid

Open Data is geen doel op zich!

Door: Isabel Brouwer, Innovatieadviseur bij de provincie Noord-Holland

Isabel Brouwer tijdens bijeenkomst NH Slimmer
De titel hierboven slaat op de omslag in denken over Open Data bij de provincie Noord-Holland.  De ambitie van de provincie is om koploper te zijn op het gebied van Open Data en onderdeel daarvan is dat te stimuleren en faciliteren bij Noord-Hollandse gemeenten en instellingen.

Na een hoop missiewerk in 2012 en 2013, het Open Data evangelie verkondigen zoals ik het wel noemde, zagen we wel veel enthousiaste ambtenaren en bestuurders, maar weinig concrete ontsluiting van data als Open Data. En dus zochten we naar een oplossing daarvoor.

 

Het was de benadering die een externe partij bij ons onder de aandacht bracht die uiteindelijk wel succesvol is gebleken; Open Data inzetten als middel om maatschappelijke opgaven te bereiken, in plaats van als doel op zich. En vanuit dat gedachtegoed is het praktijkprogramma Noord-Holland Slimmer! geboren dat grotendeels in 2014 plaats vond.

Op vrijdag 13 maart 2015 vierden we in Pakhuis De Zwijger het succesvolle einde van het programma. De projectleiders deelden hun ervaringen met zo’n 150 geïnteresseerden. Het pad dat ze doorliepen, van maatschappelijk- of beleidsvraagstuk naar Open Data tot het betrekken van externe stakeholders, was doorgaans niet zo lineair als het wellicht klinkt, maar een dynamisch proces.

 

Schematische weergave proces NH Slimmer

Iedereen doorliep wel een drietal dezelfde fases: het intern opstarten, kiezen en publiceren van de data en tenslotte het externe netwerk activeren. Wat daar allemaal bij komt kijken, inclusief alle documenten en tips van de deelnemers aan het programma is nu ook beschikbaar voor diegene die er vrijdag 13 maart niet bij kon zijn via de Noord-Holland Slimmer Toolbox!

Deze digitale ‘toolbox’ is bedoeld om iedereen die aan de slag wil met Open Data te laten profiteren van de ervaringen van de 9 gemeenten die hebben meegedaan aan het praktijkprogramma Noord-Holland Slimmer.