Expertisepunt Open Overheid

Open Data van waarde

Onlangs zijn de Open Data barometer en de Open Data index gepubliceerd. Beide inventarisaties geven een beeld van de stand van zaken omtrent open data in de wereld. Nederland staat op een 20e plaats in de open data index en op een 8e plaats in de open data barometer. Een nadere beschouwing van deze inventarisaties wordt gegeven in deze blog.

Interessant is om te zien waarop de beoordelen gebaseerd worden. Het gaat om datasets die van grote maatschappelijke waarde worden geacht. In onderstaande tabel een overzicht van de datasets en daarbij in de eerste kolom ook een indicatie of deze data openbaar is in Nederland.

data Open in NL? Open Data barometer Open Data index
Begroting
Statistiek
Inkoop
Wetten
Administratieve grenzen
Lucht kwaliteit
Plattegronden
Weer
Handelsregister nee
Overheidsuitgaven
Verkiezingsresultaten √ verkiezingen 2017 nog niet
Locaties
Water kwaliteit
Kadaster √ geen persoonsgegevens
Wetsvoorstellen
Openbaar vervoer
Internationale handel
Prestaties gezondheidszorg
Prestaties onderwijs
Criminaliteitscijfers
Natuur statistieken
Open contracten