Expertisepunt Open Overheid

Waarom?

Een overheid die vertrouwt op de creativiteit in de maatschappij, kan zijn eigen effectiviteit een stuk verhogen. Op den duur is dat efficiënter en dus goedkoper. Ook krijgen inwoners de kans hun betrokkenheid om te zetten in concrete acties door gebruik te maken van Open Data. Tegelijkertijd stimuleren we nieuwe economische activiteit als we meer data open beschikbaar stellen. Zo kunnen vernieuwende digitale diensten ontstaan.

Stel je gegevens kosteloos, rechtenvrij, openbaar, machineleesbaar en volgens open standaarden beschikbaar. Omdat je als gemeente, provincie of waterschap simpelweg transparant wilt zijn. Overheidsdata zijn immers op kosten van de burger verzameld, en moeten dus ook voor hún doelen beschikbaar zijn. Of om maatschappelijke en economische impact te laten ontstaan. Bijvoorbeeld door OmgevingsAlert, een toepassing die inwoners vertelt waar in hun omgeving een verbouwing of een wegopbreking plaats zal vinden.

Hoe?

Open Data is een heel concrete en vaak gekozen aanvliegroute voor Open Overheid. Stel je gegevens beschikbaar als Open Data om maatschappelijke en economische impact te laten ontstaan. Combineer de verschillende aspecten van Open Overheid om de impact te vergroten:

Noord-Holland Slimmer!

De provincie Noord-Holland en tien gemeenten zetten Open Data in als beleidsinstrument in het praktijk programma Noord-Holland Slimmer! Het doel: oplossingen vinden voor lokale uitdagingen, zoals financiële transparantie, vervoersproblematiek en leegstand. Door Open Data gericht op lokale, actuele vraagstukken openbaar te maken kunnen gemeenten met burgers en andere stakeholders nieuwe oplossingen bedenken voor deze vraagstukken. Open Aanpak dus.

Open Data Estafettes

Met steeds meer Open Data kunnen mensen de overheid steeds beter controleren, eigen analyses maken en alternatieve oplossingen bedenken. Daarbij is wel Open Contact nodig, een overheid die vraagstukken deelt. Vanuit het project Doorbraak met Open Data zijn Open Data Estafettes georganiseerd. Maatschappelijke organisaties, overheden en oplossers kwamen hier bij elkaar om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken rond verschillende thema’s.

Waterschappen

De unie van Waterschappen biedt de gegevens achter de Waterschapsspiegel, een tweejaarlijkse vergelijking tussen Waterschappen, als Open Data aan. Op de Open Data pagina van de Waterschappen, wordt kort tekst en uitleg gegeven. “We vertrouwen erop dat partijen met onze gegevens aan de slag gaan” staat daar vermeld. Dit leverde een interessante discussie op Twitter op, over in hoeverre overheden een actieve rol moeten spelen bij het stimuleren van het gebruik van Open Data.


Wat?

Als je aan de slag gaat met Open Data, waar begin je dan? En welke stappen zet je vervolgens? In Eindhoven spraken we met Joop Bruurs en Gaby Sadowski, beiden werkzaam voor gemeente Eindhoven. Zij zijn al jaren bezig met Open Data en vertelden hoe dit in Eindhoven is gegaan en waar zij tegenaan liepen.

Ga naar de Toolkit Open Data