Expertisepunt Open Overheid

Open Government Awards

Draagt jouw Open Overheid initiatief bij aan betere publieke dienstverlening? Dan maak je kans om met jouw initiatief de internationale OGP Award te winnen! Het Open Government Partnership (OGP) looft deze prijs vanaf 2014 jaarlijks uit om ‘excellente prestaties’ van overheidsorganisaties en het maatschappelijk middenveld op het gebied van Open Overheid te belonen. Elk land kan één project inzenden. Vorig jaar was dit het initiatief MijnWOZ uit de gemeente Tilburg, dat de vijfde plek veroverde op de internationale ranglijst. Het heeft daarmee zowel internationaal als nationaal in de schijnwerpers gestaan en veel aandacht gekregen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt jou dit jaar uit om mee te doen aan deze wedstrijd.

Wat zijn de OGP Awards?

Het OGP organiseert dit jaar voor de tweede keer de OGP Awards. Deelnemende landen en maatschappelijke organisaties kunnen zich hiervoor inschrijven, om bijzondere projecten op het gebied van Open Overheid te promoten. Ditmaal met als thema ‘Improving Public Services through Open Government’ ofwel: het verbeteren van publieke dienstverlening door Open Overheid. Met dit thema wil het OGP benadrukken dat publieke dienstverlening het voornaamste raakvlak is tussen burgers en de overheid, en dat de overheid die dienstverlening op transparante en controleerbare wijze moet inrichten, rekening houdend met de wensen van burgers.

Nederland mag één project indienen dat mee kan dingen naar deze internationale Award. Uit de Nederlandse inzendingen zal een jury een voorselectie maken, waarna iedereen mag stemmen om tot de Nederlandse winnaar te komen.

Eindigt jouw initiatief hoog in de internationale top tien? Dan kun je nationale en internationale aandacht verwachten!

 

OGP Awards banner

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Wil een inzending kans maken, dan moet zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het initiatief staat op de initiatievenkaart van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (Nog niet gedaan? Zet je initiatief er gauw op!);
  2. Het is een samenwerking in ontwerp, uitvoering of toezicht tussen een overheidsinstantie en het maatschappelijk middenveld;
  3. Burgers hebben toegang tot de informatie over de publieke dienstverlening waartoe zij gerechtigd zijn en/of informatie over het functioneren van de aanbieders van de diensten;
  4. De overheidsorganisatie vraagt burgers om feedback en reageert op klachten over de kwaliteit van de openbare dienstverlening;
  5. Burgers hebben de mogelijkheid om mee te beslissen over de inrichting en levering van de dienstverlening;
  6. Er staan burgers mechanismen ter beschikking waarmee zij toezicht kunnen houden op de dienstverlening.

 

Tijdlijn

Inschrijving geopend:

21 april – 7 juni

Iedereen mag op de top 3 stemmen via een poll:

8 juni – 14 juni

Bekendmaking en inzending Nederlandse winnaar:

15 juni

Internationale OGP Awards ceremonie:

26-28 oktober

 

Voldoet jouw initiatief aan alle criteria?

Doe mee, vul het inschrijfformulier in!