Expertisepunt Open Overheid

De route naar een aardgasvrije wijk wordt in Alkmaar al wat zichtbaar. Op 3 juli kwamen betrokken partijen bij elkaar om de kansen in kaart te brengen voor de eerste aardgasvrije wijk. De kansen hangen samen met antwoorden op vragen als:

  1. Waar moet komende jaren het aardgasleidingnet worden vervangen?
  2. Waar vindt herstructurering van de openbare ruimte plaats?
  3. Waar loopt het warmtenet en wat zijn de plannen in de toekomst?
  4. Waar vinden woningrenovaties plaats?
  5. Waar zijn inwoners enthousiast bezig met duurzaamheid?

Op de kaart
Liander heeft informatie verstrekt over de locaties waar het aardgasnet ouder dan 40 jaar is. Informatie over herstructurering van de openbare ruimte is verstrekt door Stadswerk072. De woningcorporaties hebben informatie verstrekt over grootschalige woningrenovaties en de gebiedsconsulente in Alkmaar hebben buurten aangewezen waar de inwoners enthousiast zijn over duurzame maatregelen. De ruimtelijke samenhang van al deze informatie resulteert in zes kansrijke woongebieden. In het vervolgproces wordt verder op deze gebieden ingezoomd en zal ook gekeken worden naar de kenmerken van de woningen, zoals bouwwijze, ouderdom, energieverbruik, etc. Ook worden de oplossingen van de woongebieden dan verder uitgewerkt.

De communicatie met de bewoners is een belangrijk aandachtspunt. Vanuit het perspectief van de bewoner gezien gaven de deelnemers aan dat wijkverenigingen, woningcorporaties, de netwerkbeheerder en de gemeente hierin het voortouw moeten nemen. Van de landelijke overheid wordt meer actie verwacht om de energietransitie in het algemeen veel meer onder de aandacht te brengen dan tot nu toe het geval is. Het blijkt namelijk dat nog maar weinig inwoners beseffen dat de ambitie is dat de Nederlandse huishoudens in 2050 aardgasvrij zijn. Een landelijke campagne geeft de lokaalgerichte communicatie de noodzakelijke steun in de rug.

Gastblog door Peter van Dorsten van de gemeente Alkmaar, één van de deelnemers van Open Overheid in de Praktijk – Aardgasvrije wijken. Lees ook de gastblogs van andere deelnemende gemeenten.