Expertisepunt Open Overheid

Wat is PLOOI?

PLOOI staat voor Platform Open Overheidsinformatie. Dit platform zorgt dat overheidsinformatie gemakkelijk te vinden is door één centrale plaats te bieden voor alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie in Nederland. Het wordt ontwikkeld door het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). KOOP is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder andere verantwoordelijk voor data.overheid.nl, overheid.nl, wetten.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Met PLOOI zorgt KOOP ervoor dat er samenhang is tussen de verschillende openbare overheidsinformatie bronnen. Zo is informatie vindbaar met één algemene reeks zoektermen, ongeacht waar de informatie oorspronkelijk gepubliceerd is. PLOOI helpt overheidsorganisaties om overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier te publiceren en daarmee vindbaar te maken voor een breed publiek. Hierdoor zorgt PLOOI dat deze overheidsorganisaties voldoen aan de eisen van de Wet open overheid als deze in werking treedt (naar verwachting 2021).

Voordelen voor inwoners én overheidsorganisaties

De voordelen van PLOOI voor inwoners:

  • Het zorgt dat alle informatie vindbaar is op één centrale plek, zodat er niet op verschillende websites gezocht moet worden.
  • Het voegt zoektermen toe aan bestanden die begrijpelijk zijn voor niet-ambtenaren.
  • Het herkent duplicaties van hetzelfde document en stapelt deze voor een overzichtelijk zoekresultaat.
  • Het toont aan zoekopdrachten verwante artikelen, zoals wetten bij een relevant document.
  • Het laat duidelijk zien welke overheidsorganisatie welke informatie publiceert.

De voordelen van PLOOI voor overheidsorganisaties:

  • Het maakt overheidsinformatie openbaar en vindbaar.
  • Het bevordert uniformiteit van ongestructureerde overheidsinformatie door gestandaardiseerde metadata en bestandsformaten.
  • Het stelt overheidsorganisaties in staat te voldoen aan de Woo zonder de eigen infrastructuur aan te hoeven passen.

Wil je meer weten over PLOOI? Kijk dan op de website van KOOP.