Expertisepunt Open Overheid

Programma Hoe Open?  Festival op 12 december 2016 – Meld je nu aan!

 

Download hier het programma (pdf)

 

09:30 – 10:00 uur – Inloop en welkom

Bij de ingang van TivoliVredenburg krijgt je een festivalfolder en ga je met de roltrappen naar boven. Drink alvast een kop koffie of thee op het ontmoetingsplein (Plein 6). De gehele dag kun je daar:
… de ‘dames van het compliment’ tegenkomen
… ontdekken wat ‘lockpicking’ is en wat dat met Open Overheid te maken heeft
… samen eten en drinken
… in gesprek met onze keynotelisteners
… iets op onze vraagmuur of klaagmuur schrijven
… een moment van rust vinden in ons fotohokje om een ‘foto met een twist’ van jezelf te maken
… je weg vinden naar één van de vele subruimtes voor interactieve thematracks of een sessie in de centrale Hertz zaal

10:00 – 10:30 uur – Opening en  Keynote speeches in de Hertz zaal

Dagvoorzitter Souhail Chaghouani opent de dag. Souhail werkt als Controller Maatschappelijke Ontwikkeling voor de gemeente Utrecht en is verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2016. Hij begeleidt alle plenaire onderdelen in de Hertz zaal. Marleen Stikker is directeur en mede-oprichtster van Waag Society, waar openheid één van de speerpunten is. Marens Engelhard is de algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Waarom vindt hij Open Overheid van belang?
souhail-chaghouaniMarleen Stikkermarens-engelhard-633-x-480
Dagvoorzitter Souhail Chaghouani. Keynotes van Marleen Stikker en Marens Engelhard

10:30 – 10:45 uur  Pauze op Plein 6
10:45 – 12:15 uur – Interactieve thematracks met diverse workshops en informatieve sessies

Klik op de onderstaande blokjes voor meer informatie. Klik hier voor de thematracks in vogelvlucht.

<i>Tracks en zalen</i><br><br>#Actie – De Punt
Wat is het Actieplan Open Overheid eigenlijk? En wat doen de actiehouders precies? Tijdens deze track delen ze hun lessons learned en gaan ze het gesprek aan!
Tracks en zalen

#Actie – De Punt
#Impact – CLOUD NINE
Wat is de impact van Open Overheid? Wat kost een Open Overheid en wat levert het eigenlijk op? En hoe kunnen we met Open Overheid een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken?
#Impact – CLOUD NINE
#RightToKnow – CLUB NINE
Inwoners en bedrijven hebben principieel gezien recht op informatie. In hoeverre is dat recht vertaald in wet- en regelgeving?
#RightToKnow – CLUB NINE
#SODA – Hertz
De Stuiveling Open Data Award (SODA) is bedoeld om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen. Gedurende het festival vinden meerdere Open Data sessies plaats binnen de #SODA track. Ook presenteren de beste SODA inzendingen zich.
#SODA – Hertz
#Twijfel – The Pit
Welke twijfelpunten, weerstand en dilemma's komen we tegen als we werken aan een Open Overheid? En hoe gaan we daar mee om? Twijfel met ons mee in de #twijfel track!
#Twijfel – The Pit
#Storm – Pandora Foyer
Wat doet Open Overheid met jouw organisatie? Gaat het stormen met de komst van meer transparantie? Hijs de zeilen voor de storm track!
#Storm – Pandora Foyer
#Voorbeeld – K.F. Hein Foyer
#HoeOpen? op z'n best. Ons tipt ons! Geef tips en krijg tips aan de hand van vele voorbeelden van Open Overheid. En hoe kunnen we meten #HoeOpen we op dit moment zijn vanuit de overheid?
#Voorbeeld – K.F. Hein Foyer
#Open – Hoek oostkant Plein 6
Wil jij zelf iets vertellen over Open Overheid? Tijdens de Open Track kunnen alle bezoekers de Open Beamer claimen bij trackvoorzitter Kevin Bakker (Leer- en Expertisepunt Open Overheid).
#Open – Hoek oostkant Plein 6
#Workshop – Hoek westkant Plein
Zet jouw eigen ‘Hoe Open’-vraag centraal tijdens één van de verrassende workshops van Think like a Zebra en Ynnovate.
#Workshop – Hoek westkant Plein
10:45
11:15
11:45
Opening #Actie Track

Introductie Actieplan Open Overheid Wat is het nationale Actieplan Open Overheid 2016 -2017 eigenlijk? Korte introductie door Ilse Ambachtsheer van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO).

Zo makkelijk is het om een extra dataset te openen!
10:50 - 11:30

Tom Kunzler (Open State Foundation)

Tijdens deze korte workshop praat Tom Kunzler van de Open State Foundation je bij over Open Spending Detaildata. Maar ook over hoe jouw overheid eenvoudig een extra financiële dataset kan vrijgeven via Open Spending. Een goede overheid laat zich namelijk controleren. Lokale overheden geven ons geld uit. Om een overheid goed te kunnen controleren is inzicht in de inkomsten en uitgaven vereist en voor participatie is inzicht in de financiële stromen van de overheid essentieel. Hoe kunnen inwoners Right to Challenge uitoefenen als ze niet weten hoeveel het bedienen van een brug of het maaien van het gras in het park kost? In deze workshop laten we je daarom zien hoe je financiële detaildata uit de boekhouding met een aantal eenvoudige stappen als Open Data kunt vrijgeven.

4 vragen over actieve openbaarmaking van informatie
11:30 - 11:45
Wouter Jongepier (ministerie van BZK)

Wouter Jongepier (ministerie van BZK)

‘Wat is de definitie van een onderzoeksrapport?’ en 3 andere vragen over actieve openbaarmaking van informatie. Bij vijf ministeries hebben medewerkers - bij wijze van experiment - zelf gezorgd voor de publicatie van onderzoeksrapporten die zij laten maken. Omdat dit niet via een automatisch proces verloopt, was het nodig om een projectleider aan te wijzen om een werkproces in te richten en alle betrokken collega’s te informeren over het plan. Wil je meer weten over hoe je dit organiseert en welke weerstanden je dan moet overwinnen? Ga dan in gesprek met actiehouder Wouter Jongepier!

Maatschappelijke impact op basis van Open Data
11:45 - 12:15

Erna Ruijer (Universiteit Utrecht) & Peter Millenaar (Provincie Groningen)

Tijdens een interactieve workshop gaan we aan de slag met de vraag hoe open data kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De workshop gaat van start met de ervaringen die de Provincie Groningen heeft opgedaan rondom het vraagstuk leefbaarheid. De Provincie Groningen is één van de partners in het Europese innovatieproject Route-to-pa (www.routetopa.eu). De deelnemers van de workshop gaan vervolgens zelf in groepjes aan de slag met de vraag hoe open data kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken: wat is een geschikt vraagstuk? Wat is het uitgangspunt: data, de vragen van burgers of juist vraagstukken van de overheid? Welke vormen van communicatie of open aanpak kunnen werken of werken al in de praktijk? En wie nodig je uit om aan de slag te gaan met open data?

Opening
09:00 - 10:30
korte omschrijving

lange omschrijving

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Impact en het doel van inventariseren
10:45 - 11:30
Frank Verschoor, Ton Zijlstra

Frank Verschoor, Ton Zijlstra

Ontdek in deze sessie hoe je een data inventarisatie uitvoert met impact als uitgangspunt. Om open data beschikbaar te stellen moet je weten wat je als organisatie in huis hebt. Daarvoor kun je een inventarisatie uitvoeren. Een inventarisatie uitvoeren door simpelweg te verzamelen wat er beschikbaar is, is vaak niet heel motiverend. Het wordt interessant als je met zicht op impact bekijkt welke data beschikbaar is. In deze sessie leer je van de inventarisaties die zijn uitgevoerd bij de provincie Noord-Holland, de gemeente Leeuwarden en de Gemeente Eindhoven.

Impact van open bij de ‘big 5’
11:30 - 12:15
5 grote Open Data leveranciers

5 grote Open Data leveranciers

Vijf grote open data leveranciers vertellen welke impact open data op hun Organisaties heeft. Leidt open data tot extra inzet van mensen en middelen? Leidt open data tot meer gebruik van hun data? En welke maatschappelijke impact signaleren zij?

Vijf grote Open Data leveranciers:

  1. Nienke Zeijlemaker: Directeur Inwinning en Gegevensanalyse bij Rijkswaterstaat.
  2. Dick Eertink: Adviseur Strategie en Beleid bij het Kadaster.
  3. Wim Som de Cerff : Computer scientist bij het KNMI.
  4. Martine van Heijnsbergen : Senior adviseur bij de RDW (Dienst Wegverkeer)
  5. Ruben Dood : Directeur Statistische Dienstverlening en Informatievoorziening CBS

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Q&A: In gesprek met Marens Engelhard
10:45 - 11:00
Marens Engelhard

Marens Engelhard

“Openbaarheid is geen lichte kost” sprak Rijksarchivaris Marens Engelhard eerder. Toch staat hij bekend als warm pleitbezorger van openbaarheid. Tijdens het Hoe Open? Festival is hij een van de keynote speakers. Wil jij direct na zijn vlammende betoog in gesprek over de kansen van openbaarheid, of juist de risico’s ervan? Heb je vragen naar aanleiding van zijn speech? Dan ben je van harte welkom bij deze intieme sessie in de Cloud Nine Club!

Pauze
11:00 - 11:15

Wat doet de informatiecommissaris?
11:00 - 12:00
Donovan Karamat Ali vertelt

Donovan Karamat Ali vertelt

Donovan Karamat Ali is de beste informatiecommissaris van het jaar! Hij is namelijk de eerste en tot nu toe enige informatiecommissaris van Nederland, bij gemeente Utrecht. Wat doet een informatiecommissaris? Hoe vult Donovan zijn rol in en waar loopt hij tegenaan? Heeft hij al successen geboekt in het beschikbaar stellen van meer overheidsinformatie? Je hoort het van Donovan in de Cloud Nine Club!

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Maatschappelijke vraagstukken en open data: hoe verder?
10:45 - 11:15
Tessa de Geus (Kennisland)

Tessa de Geus (Kennisland)

In april dit jaar is het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data van start gegaan, een samenwerking tussen Kennisland (denk- en doetank voor maatschappelijke innovatie) en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Een diverse groep van vijftien gemeenten, van Berkelland tot Amsterdam, kwam in vijf sessies samen om te identificeren welke vragen er spelen rondom open data en hoe de antwoorden daarop in de praktijk gebracht kunnen worden. In deze sessie blikken we met de aanwezigen kort terug op de uitkomsten van het Leernetwerk en kijken we vooral naar de toekomst: hoe krijgen we open data in een stroomversnelling?

Open Data & Ethiek
11:15 - 12:00
SURFnet

SURFnet

Verantwoord omgaan met open data, hoe doe je dat? In deze sessie worden de grenzen van ‘open’ verkend. Waar gaan ethisch en open goed samen, en waar is open té open? Hannes Mühleisen (Centrum Wiskunde & Informatica) haalde de landelijke pers door vanaf zijn woonboot langs het spoor informatie van wifi-gebruikers uit de trein op te vangen. Hoe kijkt hij aan tegen open data en ethiek? Daarnaast is er volop ruimte voor discussie in deze door Roland van Rijswijk - Deij (SURFnet) gemodereerde sessie.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Aan de slag met Right to Challenge
10:45 - 11:45
Ervaringen van de gemeente Utrecht en Rotterdam

Ervaringen van de gemeente Utrecht en Rotterdam

Als bewoners geloven dat zij een gemeentelijke taak beter en anders uit kunnen voeren dan de huidige professionele partij of de gemeente, dan kunnen zij de gemeente uitdagen met een plan. Als zij met een goed plan komen, krijgen zij het beschikbare budget voor uitvoering van de taak van de gemeente. In een filmpje vertellen initiatiefnemers hoe zij dat doen. Het loslaten van taken en budget beschikbaar stellen vraagt een andere rol van ambtenaren. Dit is een hele omslag binnen het gemeentelijk apparaat. Ben je benieuwd naar hoe 030 (Katia Scholder) en 010 (Ines Balkema) hiermee aan de slag gegaan zijn en wil je zelf ervaren hoe het is om een challenge in te dienen en te beoordelen? Volg dan deze inspiratiesessie/ twijfel track.

De Gebruiker Centraal stellen – hoe opener hoe beter
11:45 - 12:15
Edo Plantinga

Edo Plantinga

Het overheidsbrede kennisnetwerk Gebruiker Centraal wil een gebruiksvriendelijke online overheid. Dit doen we zoveel mogelijk professionals te vragen bij te dragen aan de activiteiten van het netwerk. Ook in het bedrijfsleven werken veel professionals aan de online overheid. Hoe betrekken we hen erbij? Hoe gaan we om met mogelijke belangenverstrengelingen? En wat zouden we nog meer kunnen doen? We gaan graag in dialoog.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Wij doen een Boekje Open Over Geld
10:45 - 12:15
Bootcamp Open Over Geld

Bootcamp Open Over Geld

Tijdens de workshop wordt de nieuwe Open Overheid publicatie BOOG (Boekje Open Over Geld) op een stormachtige wijze gelanceerd. De aanwezigen krijgen door Mark Verhijde kort en krachtig te horen waarom de tien voorbeelden uit BOOG zo goed helpen om meer open te worden over (publiek) geld. Daarna zijn er pitches over een aantal BOOG voorbeelden en kunnen de mensen in twee ronden in gesprek met de vele mede-auteurs over welke aanpak en methode hen het best past.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Je organisatie transparanter en opener maken, hoe doe je dat?
10:45 - 11:15
Frans de Graaf

Frans de Graaf

De Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie opgenomen ‘voorop’ te willen lopen bij het transparant maken van provincies. Inmiddels is een enthousiast programmateam al een jaar bezig die ambitie waar te maken. De eerste stappen zijn al gezet, binnenkort worden de besluitnota’s met bijlagen van Gedeputeerde Staten integraal gepubliceerd. Wat komt er kijken bij zo’n integraal programma? Wat zijn valkuilen, hoe ga je om met weerstand in de organisatie? Deze en andere vragen bespreken leden van het programmateam Transparante en Open Provincie tijdens deze sessie met jullie!

Snelle innovatie die werkt, bij Datalab Amsterdam
11:15 - 11:45
Johan Groenen

Johan Groenen

Open overheid, open data, lean, agile, co-creatie, innovatie. Buzz words die je vaak hoort, maar waar je vervolgens weinig van terug ziet. Het Datalab Amsterdam ontwikkelde de FIX methode om deze principes in de praktijk te testen, in korte trajecten van drie maanden. "Zo kwamen we tot concrete oplossingen", zegt Johan Groenen, die tijdens deze sessie zijn ervaringen deelt.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
11:45 - 12:00
Rianca Evers (Huis van Burgerkracht)

Rianca Evers (Huis van Burgerkracht)

Onder deze noemer gingen medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe aan de slag met het verbeteren van de samenwerking met inwoners. Na het opdoen van de nodige inspiratie en kennis bleek dat er vooral behoefte was de concrete vaardigheden te verbeteren: “Wat zeg je nu precies en hoe zeg je het?” Hoe blijf je gericht op samenwerking in lastige situaties? Het Huis van Burgerkracht hielp hen te werken aan concrete checklists voor veel voorkomende lastige situaties, zoals bewonersbijeenkomsten waarin alleen de usual suspects aan het woord zijn, of nee moeten verkopen en toch zorgen dat mensen tevreden de deur uitgaan.

In deze bijdrage laten we u zien hoe concrete vaardigheden in lastige situaties ervoor kunnen zorgen dat inwoners een open contact met de overheid hebben en houden. Met natuurlijk concrete tips en trucs voor u!

Door: Rianca Evers (Huis van Burgerkracht) in samenwerking met gemeente Olst-Wijhe

Kamper kracht in actie: wijkverbinders samen aan de slag
12:00 - 12:15
Anne Marie van Oldeniel

Anne Marie van Oldeniel

Bij de gemeente Kampen hebben medewerkers de keuze gekregen om wijkverbinder te worden. Ambtenaren die graag de interactie aangaan met inwoners konden op die manier actief hun werk anders gaan invullen. De wijkverbinders vormen een schakel tussen inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente. Om ook met elkaar als team te opereren, hebben zij regelmatig intervisie en delen de geleerde lessen met elkaar. Anne Marie van Oldeniel van het Huis van Burgerkracht begeleidt ze daarbij. In deze sessie staat centraal op welke manier je elkaar als ambtenaren kunt helpen en versterken om een open contact te blijven houden met inwoners zonder jezelf of elkaar daarbij te verliezen. Meer informatie: https://www.kampen.nl/wijkverbinders of www.huisvanburgerkracht.nl

Foto door: Nicola Barnett

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Tijdens de Open Track kunnen alle bezoekers de Open Beamer claimen bij trackvoorzitter Kevin Bakker (Leer- en Expertisepunt Open Overheid).
10:45 - 12:15

Wil jij een bijdrage leveren aan het Hoe Open? Festival? Vertel tijdens de #Open track jouw verhaal over Open Overheid. Meld je op 12 december bij Kevin Bakker (Leer- en Expertisepunt Open Overheid) en pak jouw moment of fame!

Foto: Open Track
Beeld: TivoliVredenburg

Vergroot je creatieve denkvermogen
10:45 - 12:15
<i>Think like a Zebra©</i><br><br>

Think like a Zebra©

Tijdens deze workshop ervaar je op een speelse en systematische manier hoe je je creatieve denkvermogen kunt vergroten. Herken je eigen denkpatronen en leer van de zebra, de hagedis, de hond – en zo’n 50 andere dierencoaches! – hoe je tot nieuwe perspectieven, invalshoeken, ideeën en oplossingen kunt komen die je niet eerder had gezien. In deze workshop maak je kennis met de met Think like a Zebra©-methodiek en leer je hoe je je hersenen verleidt om andere wegen in te slaan. Aan de hand van de overlevingsstrategieën van de dieren beantwoord je vervolgens een aantal concrete ‘hoe’-vragen rond het thema ‘open overheid’. Een frisse en verrassende manier om je creatieve mindset te vergroten.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

12:15 – 13:45 uur – Netwerklunch op Plein 6 en ‘vier op een rij’ in de Hertz

Ga tijdens de lunch naar de ‘vier op een rij’ sessie (van 12:30 tot 13:30 uur) waarin vier ervaringsdeskundigen hun verhalen delen:


Rogier van der Sande12:30 uur

Rogier van der Sande, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Rogier vertelt over het hoe en waarom van Transparante en Open Provincie (het TOP-programma) en de Quick Scan openheid en transparantie die bijna 100 inspirerende voorbeelden opleverde.
Bekijk hier de Quick Scan Open Overheid en transparantie.


Hans Alberse12:45 uur

Hans Alberse, oud-raadslid, oud-wethouder in de gemeente Rheden en oud-burgemeester binnen de gemeente Lingewaal en Oude-IJsselstreek, ooit begonnen als vrijwilliger in een wijkcentrum en sinds vorig jaar als zelfstandige werkzaam als adviseur Vernieuwing Democratie. Hoe kijkt hij aan tegen de relatie tussen Open Overheid en democratie?


bredabegroot-313:00 uur

Suzanne van der Eerden, projectleider Breda Begroot. Breda Begroot ging in 2015 als  experiment van start. Inwoners kunnen invloed uitoefenen op (een deel) van de gemeentelijke begroting. Deze ‘Bredase’ burgerbegroting vraagt een nieuwe manier van werken, participatie en democratie. Hoe belangrijk zijn openheid en transparantie hierbij?


Hester Torn13:15 uur

Hester Torn, Informatie Adviseur bij de gemeente Delft. Hester richt zich op de inzet van Open Data als uitgangspunt bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen, de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en informatiebeveiliging. Welke Open Overheid uitdagingen komt zij daarbij tegen en hoe gaat ze daarmee om?

De #Open track is tijdens de lunch gewoon open. Daarnaast kun je tijdens de lunch naar de Serious Game (van 12.30 tot 14.00 uur, hoek westkant Plein 6) of naar de workshop ‘Open Overheid… hoe doe ik dat? (van 12.30-14.00 uur, De Punt).

12:30  14:00 uur  Serious Game (hoek westkant Plein 6) 

Overheden hebben veel ambities en opgaven. Met de komst van de omgevingswet in 2019 gaat veel veranderen. De meeste overheden zijn al begonnen met de technische en juridische implementatie. Echter betekent dit veel voor de manier van werken onderling en met de samenleving. Tijdens de game ervaar je wat de omgevingswet betekent voor het werken aan de fysieke leefomgeving, het samenwerken met inwoners/ondernemers/ organisaties en het onderling samenwerken tussen en binnen overheden. Ook ontdek je tijdens de game de noodzaak voor open contact, open aanpak, open data en open verantwoording. Om de game te spelen heb je een smartphone nodig. Kom jij de game spelen?

12:30  14:00 uur  Workshop ‘Open Overheid…hoe doe ik dat? (De Punt)

In deze workshop krijgt u handvatten om in actie te komen voor uw eigen ambities op het gebied van Open Overheid. We beginnen met verkennen wat ‘openheid’ eigenlijk betekent. Omdat openheid niet vanzelfsprekend is, stellen we Mikis de Winter de vraag Hoe is het initiatief voor Open Overheid begonnen?’. We maken daarna kennis met 2 initiatiefnemers van succesvolle Open Overheid voorbeelden, die ons tips kunnen geven voor succes, als opmaat om zelf aan de slag te gaan met eigen ambities. We gebruiken daarbij het instrument ‘Verder met Open Overheid’.

13.45 – 14.30 uur – Debat over Open Overheid in de Hertz zaal

Een open gesprek met Sabine Gerrese (Oprichtster DisGover), Carlien Roodink (Open State Foundation), Astrid Oosenbrug (Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid) en Erna Ruijer (onderzoeker Universiteit van Utrecht) over Open Overheid vanuit vier perspectieven: de politiek, het bedrijfsleven, de activistische kant en de wetenschap. Het debat staat onder leiding van onze dagvoorzitter Souhail Chaghouani.


sabinegerrese

Sabine Gerrese is oprichtster van DisGover, een trainen bureau wat werkt voor de overheid. Over zichzelf zegt ze: “Mensen in mijn omgeving vragen mij vaak waarom ik in hemelsnaam een trainee-bedrijf ben begonnen gericht op hoogopgeleide jonge mensen met ambitie voor de overheid. Ze hebben een beeld van een stoffige werkomgeving met vooral veel suffe mensen. Het eerste wat ik dan roep is; ”nou kijk maar even op de DisGover website hoe ‘stoffig’ onze trainees zijn!”. Wanneer ze onze super gedreven, hippe en vooral slimme mensen zien dan zijn ze blij verrast en ben ik natuurlijk apetrots!”


carlienroodinkCarlien Roodink houdt zich sinds 2007 bezig met innovaties in de financiële sector. Ze was betrokken bij de oprichting van Holland Fintech en CrowdfundingHub, het Europese kenniscentrum voor alternatieve & community financiering. Als gemeenteraadslid in Amsterdam maakte zij zich sterk voor het gebruik van gemeentelijke data door derden. In 2013 publiceerde zij een boek over open data getiteld ‘Nederland Opent’. In haar presentaties gaat Carlien in op onderwerpen als blockchain, sharing economy, govtech & smart cities. Carlien is als bestuurslid werkzaam voor de openstate foundation.


astridoosenbrugAstrid Oosenbrug is sinds september 2012 lid van de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Haar portefeuille omvat: ICT bij de overheid, Overheidsdienstverlening, TeleCommunicatie, Privacy en Auteursrecht. Daarnaast is ze bestuurslid in het PvdA Roze Netwerk, de werkgroep informatiesamenleving en lid van de Benelux Interparlementaire Essemblee.


ernaruijerErna Ruijer is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ruijer heeft communicatie- en pedagogische wetenschappen gestudeerd. Na enkele jaren als communicatieadviseur voor diverse overheidsorganisaties te hebben gewerkt, verrichtte ze promotieonderzoek aan de Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia. Haar onderzoeksinteresses zijn: transparantie, open data, open overheid en overheidscommuncatie.

14:30 – 14:45 uur – Pauze op Plein 6
14.45 – 16.15 uur – Interactieve thematracks met diverse workshops en informatieve sessies

Klik op de onderstaande blokjes voor meer informatie. Klik hier voor de thematracks in vogelvlucht.

<i>Tracks en zalen</i><br><br>#Actie – De Punt
Wat is het Actieplan Open Overheid eigenlijk? En wat doen de actiehouders precies? Tijdens deze track delen ze hun lessons learned en gaan ze het gesprek aan!
Tracks en zalen

#Actie – De Punt
#Impact – CLOUD NINE
Wat is de impact van Open Overheid? Wat kost een Open Overheid en wat levert het eigenlijk op? En hoe kunnen we met Open Overheid een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken?
#Impact – CLOUD NINE
#RightToKnow – CLUB NINE
Inwoners en bedrijven hebben principieel gezien recht op informatie. In hoeverre is dat recht vertaald in wet- en regelgeving?
#RightToKnow – CLUB NINE
#SODA – Hertz
De Stuiveling Open Data Award (SODA) is bedoeld om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen. Gedurende het festival vinden meerdere Open Data sessies plaats binnen de #SODA track. Ook presenteren de beste SODA inzendingen zich.
#SODA – Hertz
#Twijfel – The Pit
Welke twijfelpunten, weerstand en dilemma's komen we tegen als we werken aan een Open Overheid? En hoe gaan we daar mee om? Twijfel met ons mee in de #twijfel track!
#Twijfel – The Pit
#Storm – Pandora Foyer
Wat doet Open Overheid met jouw organisatie? Gaat het stormen met de komst van meer transparantie? Hijs de zeilen voor de storm track!
#Storm – Pandora Foyer
#Voorbeeld – K.F. Hein Foyer
#HoeOpen? op z'n best. Ons tipt ons! Geef tips en krijg tips aan de hand van vele voorbeelden van Open Overheid. En hoe kunnen we meten #HoeOpen we op dit moment zijn vanuit de overheid?
#Voorbeeld – K.F. Hein Foyer
#Open – Hoek oostkant Plein 6
Wil jij zelf iets vertellen over Open Overheid? Tijdens de Open Track kunnen alle bezoekers de Open Beamer claimen bij trackvoorzitter Kevin Bakker (Leer- en Expertisepunt Open Overheid).
#Open – Hoek oostkant Plein 6
#Workshop – Hoek westkant Plein
Zet jouw eigen ‘Hoe Open’-vraag centraal tijdens één van de verrassende workshops van Think like a Zebra en Ynnovate.
#Workshop – Hoek westkant Plein
14:45
15:15
15:45
Passend Contact met de Overheid – Informele aanpak Wob-verzoeken in de praktijk
14:45 - 15:05
Ministerie van BZK

Ministerie van BZK

De terughoudendheid van ambtenaren en overheidsorganisaties om informatie beschikbaar te stellen gaat vaak verder dan nodig op grond van de Wob-uitzonderingsgronden en de geldende beperkingen op de openbaarheid. Is de wijze waarop de burger en de media met wel openbaar gemaakte informatie omgaan hier debet aan of zijn er andere redenen? Hoe zou de angst van bestuurders en ambtenaren voor het beschikbaar stellen van informatie kunnen worden overwonnen? Is het - naast een grotere inzet op actieve openbaarheid - ook mogelijk om Wob-verzoeken beter en sneller te behandelen? Wat vraagt dit aan vaardigheden en wat is belangrijk in de procesinrichting? We bespreken de knelpunten, ervaringen en oplossingen vanuit de praktijk.

Hoe open ik raadsinformatie?
15:05 - 15:35
Tom Kunzler - Open State Foundation

Tom Kunzler - Open State Foundation

Open Raadsinformatie gaat over het ontsluiten van raadsinformatie van gemeenten als Open Data, op een gestandaardiseerde en goed herbruikbare wijze. Dit heeft als doel om het inzicht in de raadsinformatie te verbeteren en door hergebruik van de informatie nieuwe innovatieve toepassingen mogelijk te maken die de lokale democratie versterken. Zowel raadsleden, journalisten, belangenorganisaties als bedrijven en inwoners hebben profijt van toegankelijkere en beter gemetadateerde raadsinformatie en apps die deze data op nieuwe, innovatieve wijze inzichtelijk maken. Na het succesvol vrijgeven van beter herbruikbare raadsinformatie van de gemeente Utrecht werken we nu aan opschaling naar meer gemeenten en leveranciers, maar ook aan een gezamenlijke standaard. Kom naar de workshop en kom erachter of jouw gemeente mee kan doen met de Praktijkbeproeving Open Raadsinformatie!

Ambtenaar in de Energieke Samenleving
15:35 - 15:55
Joke de Vroom (ministerie van IenM)

Joke de Vroom (ministerie van IenM)

Voor een goede dialoog is het essentieel dat de overheid openstaat voor initiatief uit de samenleving, inwoners actief betrekt in haar beleid en met maatschappelijke partners samenwerkt. De overheid is immers onderdeel van een netwerksamenleving waar zij niet altijd meer de regisseur is, maar juist partner bij de uitoefening van publieke taken. Inwoners van Nederland geven dan ook aan dat het gaat om een overheid die ‘samenwerkt en samen leert’. Maatschappelijke partners geven aan dat er geïnvesteerd moet worden in ambtenaren en medewerkers om hen de juiste vaardigheden te leren om met de dynamiek in de samenleving om te kunnen gaan. Dit heeft consequenties voor het zogenaamde ‘ambtelijk vakmanschap’. Wat zijn de ervaringen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu?

Open Government Partnership: lessons learned
15:55 - 16:15
Paul Maassen (Open Government Partnership)

Paul Maassen (Open Government Partnership)

Paul Maassen (Director for Civil Society Engagement bij Open Government Partnership) blikt terug op de Open Government Partnership (OGP) summit die van 7 tot en met 9 december in Parijs plaats vindt. Ook staat hij stil bij vijf jaar OGP: wat zijn de lessons learned en hoe kijkt hij naar de toekomst?

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Opening #Actie Track
10:45 - 10:50

Introductie Actieplan Open Overheid Wat is het nationale Actieplan Open Overheid 2016 -2017 eigenlijk? Korte introductie door Ilse Ambachtsheer van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO).

Zo makkelijk is het om een extra dataset te openen!
10:50 - 11:30

Tom Kunzler (Open State Foundation)

Tijdens deze korte workshop praat Tom Kunzler van de Open State Foundation je bij over Open Spending Detaildata. Maar ook over hoe jouw overheid eenvoudig een extra financiële dataset kan vrijgeven via Open Spending. Een goede overheid laat zich namelijk controleren. Lokale overheden geven ons geld uit. Om een overheid goed te kunnen controleren is inzicht in de inkomsten en uitgaven vereist en voor participatie is inzicht in de financiële stromen van de overheid essentieel. Hoe kunnen inwoners Right to Challenge uitoefenen als ze niet weten hoeveel het bedienen van een brug of het maaien van het gras in het park kost? In deze workshop laten we je daarom zien hoe je financiële detaildata uit de boekhouding met een aantal eenvoudige stappen als Open Data kunt vrijgeven.

4 vragen over actieve openbaarmaking van informatie
11:30 - 11:45
Wouter Jongepier (ministerie van BZK)

Wouter Jongepier (ministerie van BZK)

‘Wat is de definitie van een onderzoeksrapport?’ en 3 andere vragen over actieve openbaarmaking van informatie. Bij vijf ministeries hebben medewerkers - bij wijze van experiment - zelf gezorgd voor de publicatie van onderzoeksrapporten die zij laten maken. Omdat dit niet via een automatisch proces verloopt, was het nodig om een projectleider aan te wijzen om een werkproces in te richten en alle betrokken collega’s te informeren over het plan. Wil je meer weten over hoe je dit organiseert en welke weerstanden je dan moet overwinnen? Ga dan in gesprek met actiehouder Wouter Jongepier!

Maatschappelijke impact op basis van Open Data
11:45 - 12:15

Erna Ruijer (Universiteit Utrecht) & Peter Millenaar (Provincie Groningen)

Tijdens een interactieve workshop gaan we aan de slag met de vraag hoe open data kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De workshop gaat van start met de ervaringen die de Provincie Groningen heeft opgedaan rondom het vraagstuk leefbaarheid. De Provincie Groningen is één van de partners in het Europese innovatieproject Route-to-pa (www.routetopa.eu). De deelnemers van de workshop gaan vervolgens zelf in groepjes aan de slag met de vraag hoe open data kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken: wat is een geschikt vraagstuk? Wat is het uitgangspunt: data, de vragen van burgers of juist vraagstukken van de overheid? Welke vormen van communicatie of open aanpak kunnen werken of werken al in de praktijk? En wie nodig je uit om aan de slag te gaan met open data?

12:15 - 13:45

12:30 - 13:30

13:45 - 14:30

Impact vanuit onderzoek
14:45 - 15:30
Guido Brummelkamp & Jaap Wils

Guido Brummelkamp & Jaap Wils

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inventariseren Guido Brummelkamp en Jaap Wils de impact van een Open Overheid vanuit een wetenschappelijk perspectief. Welke onderbouwing is er vanuit wetenschappelijk onderzoek en hoe kan dit leiden tot effectief Open Overheid beleid?

Impact met start-ups
15:30 - 16:15
Katrien Westendorp, Startupdelta

Katrien Westendorp, Startupdelta

Oplossingen voor vraagstukken van de overheid kunnen ook op slimmere manieren worden aangepakt. Start-ups hebben vaak interessante oplossingen in huis die een uitstekende alternatieve en innovatieve oplossing kunnen betekenen. Hoe kan een overheid een open samenwerking aangaan met een start-up? En hoe kan een start-up met open data van de overheid aan de slag? Dit zijn vraagstukken die aan de orde komen tijdens deze sessie, die wordt georganiseerd door het start-up network. Het start-up network bestaat uit ambassadeurs van overheidsorganisaties die een start-up hierbij kunnen helpen.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Impact en het doel van inventariseren
10:45 - 11:30
Frank Verschoor, Ton Zijlstra

Frank Verschoor, Ton Zijlstra

Ontdek in deze sessie hoe je een data inventarisatie uitvoert met impact als uitgangspunt. Om open data beschikbaar te stellen moet je weten wat je als organisatie in huis hebt. Daarvoor kun je een inventarisatie uitvoeren. Een inventarisatie uitvoeren door simpelweg te verzamelen wat er beschikbaar is, is vaak niet heel motiverend. Het wordt interessant als je met zicht op impact bekijkt welke data beschikbaar is. In deze sessie leer je van de inventarisaties die zijn uitgevoerd bij de provincie Noord-Holland, de gemeente Leeuwarden en de Gemeente Eindhoven.

Impact van open bij de ‘big 5’
11:30 - 12:15
5 grote Open Data leveranciers

5 grote Open Data leveranciers

Vijf grote open data leveranciers vertellen welke impact open data op hun Organisaties heeft. Leidt open data tot extra inzet van mensen en middelen? Leidt open data tot meer gebruik van hun data? En welke maatschappelijke impact signaleren zij?

Vijf grote Open Data leveranciers:

  1. Nienke Zeijlemaker: Directeur Inwinning en Gegevensanalyse bij Rijkswaterstaat.
  2. Dick Eertink: Adviseur Strategie en Beleid bij het Kadaster.
  3. Wim Som de Cerff : Computer scientist bij het KNMI.
  4. Martine van Heijnsbergen : Senior adviseur bij de RDW (Dienst Wegverkeer)
  5. Ruben Dood : Directeur CBS

12:15 - 13:45

12:30 - 13:30

13:45 - 14:30

Open het systeem: over actieve openbaarheid en informatie registers
14:45 - 15:25
Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie)

Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie)
Het informatieregister speelt in de initiatiefwet Open Overheid een centrale rol. Hoe wordt in het buitenland met informatieregisters omgegaan, hoe kan een informatieregister eruit zien en welke rol vervult zo’n informatieregister? Guido Enthoven laat het ons zien.

Conventioneel en niet conventioneel openen van datasets
15:25 - 15:55
Arjan El Fassed (Open State Foundation) & Brenno de Winter

Arjan El Fassed (Open State Foundation) & Brenno de Winter
Data open krijgen, hoe doe je dat? Vragen, verzoeken, scrapen… Arjan El Fassed & Brenno de Winter nemen ons mee in de praktijk van het conventioneel en minder conventioneel openen van datasets.

Transparantie en de kloof met de burger
15:55 - 16:15
Brenno de Winter

Brenno de Winter

Waarom loopt het toch zo moeizaam tussen burger en bestuur op het dossier van transparantie? Welke rol speelt technologie in het gedrag bij bestuurders en hoe kunnen ze dit te lijf gaan? Wat kan de burger doen? Een analyse van problemen, oplossingen en de introductie van een nieuwe oplossing.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Q&A: In gesprek met Marens Engelhard
10:45 - 11:00
Marens Engelhard

Marens Engelhard

“Openbaarheid is geen lichte kost” sprak Rijksarchivaris Marens Engelhard eerder. Toch staat hij bekend als warm pleitbezorger van openbaarheid. Tijdens het Hoe Open? Festival is hij een van de keynote speakers. Wil jij direct na zijn vlammende betoog in gesprek over de kansen van openbaarheid, of juist de risico’s ervan? Heb je vragen naar aanleiding van zijn speech? Dan ben je van harte welkom bij deze intieme sessie in de Cloud Nine Club!

Pauze
11:00 - 11:15

Wat doet de informatiecommissaris?
11:00 - 12:00
Donovan Karamat Ali vertelt

Donovan Karamat Ali vertelt

Donovan Karamat Ali is de beste informatiecommissaris van het jaar! Hij is namelijk de eerste en tot nu toe enige informatiecommissaris van Nederland, bij gemeente Utrecht. Wat doet een informatiecommissaris? Hoe vult Donovan zijn rol in en waar loopt hij tegenaan? Heeft hij al successen geboekt in het beschikbaar stellen van meer overheidsinformatie? Je hoort het van Donovan in de Cloud Nine Club!

12:15 - 13:45

12:30 - 13:30

13:45 - 14:30

Presentaties van de SODA inzenders
14:45 - 16:15
SODA inzenders

SODA inzenders

De Stuiveling Open Data Award (SODA) is bedoeld om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen. De beste SODA inzendingen presenteren zich op het Hoe Open? Festival op Plein 6 (het centrale plein van het Hoe Open? Festival).

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Lessen van het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data
10:45 - 11:15
Tessa van Geus (Kennisland)

Tessa van Geus (Kennisland)

In april dit jaar is het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data van start gegaan, een samenwerking tussen Kennisland (denk- en doetank voor maatschappelijke innovatie) en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Een diverse groep van vijftien gemeenten, van Berkelland tot Amsterdam, kwam in vijf sessies samen om te identificeren welke vragen er spelen rondom open data en hoe de antwoorden daarop in de praktijk gebracht kunnen worden. In deze sessie blikken we met de aanwezigen kort terug op de uitkomsten van het Leernetwerk en kijken we vooral naar de toekomst: hoe krijgen we open data in een stroomversnelling?

Open Data & Ethiek
11:15 - 12:00
SURFnet

SURFnet

Verantwoord omgaan met open data, hoe doe je dat? In deze sessie worden de grenzen van ‘open’ verkend. Waar gaan ethisch en open goed samen, en waar is open té open? Hannes Mühleisen (Centrum Wiskunde & Informatica) haalde de landelijke pers door vanaf zijn woonboot langs het spoor informatie van wifi-gebruikers uit de trein op te vangen. Hoe kijkt hij aan tegen open data en ethiek? Daarnaast is er volop ruimte voor discussie in deze door Roland van Rijswijk - Deij (SURFnet) gemodereerde sessie.

12:15 - 13:45

12:30 - 13:30

13:45 - 14:30

Open mindset: werken vanuit weerstand en twijfels
14:45 - 15:45
Tom Keek

Tom Keek

Open Overheid? Nog meer gedoe! Kom ik dan nog wel aan mijn gewone werk toe? Tijdens deze workshop gaan we de weerstand tegen een Open Overheid met beide handen aanpakken. We sturen je naar huis met een open mindset en ´next steps´ voor Open Overheid. Zo maak je van weerstand binnen jouw organisatie een open uitnodiging voor een warme dialoog.

Tom Keek (veranderversneller bij de overheid) is ondernemer in het publieke en het maatschappelijke domein.

Reflectiemoment #twijfel track
15:45 - 16:15
Albert Meijer

Albert Meijer

Als hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht onderzoekt Albert Meijer vernieuwing in de publieke sector. Open Overheid en Open Data maken deel uit van zijn onderzoeksterrein. Hij reflecteert op de in deze track geuite twijfelpunten rond Open Overheid.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Aan de slag met Right to Challenge
10:45 - 11:45
Ervaringen van de gemeente Utrecht en Rotterdam

Ervaringen van de gemeente Utrecht en Rotterdam

Als bewoners geloven dat zij een gemeentelijke taak beter en anders uit kunnen voeren dan de huidige professionele partij of de gemeente, dan kunnen zij de gemeente uitdagen met een plan. Als zij met een goed plan komen, krijgen zij het beschikbare budget voor uitvoering van de taak van de gemeente. In een filmpje vertellen initiatiefnemers hoe zij dat doen. Het loslaten van taken en budget beschikbaar stellen vraagt een andere rol van ambtenaren. Dit is een hele omslag binnen het gemeentelijk apparaat. Ben je benieuwd naar hoe 030 (Katia Scholder) en 010 (Ines Balkema) hiermee aan de slag gegaan zijn en wil je zelf ervaren hoe het is om een challenge in te dienen en te beoordelen? Volg dan deze inspiratiesessie/ twijfel track.

De Gebruiker Centraal stellen – hoe opener hoe beter
11:45 - 12:15
Edo Plantinga

Edo Plantinga

Het overheidsbrede kennisnetwerk Gebruiker Centraal wil een gebruiksvriendelijke online overheid. Dit doen we zoveel mogelijk professionals te vragen bij te dragen aan de activiteiten van het netwerk. Ook in het bedrijfsleven werken veel professionals aan de online overheid. Hoe betrekken we hen erbij? Hoe gaan we om met mogelijke belangenverstrengelingen? En wat zouden we nog meer kunnen doen? We gaan graag in dialoog.

12:15 - 13:45

12:30 - 13:30

13:45 - 14:30

Designing digital democracy
14:45 - 16:15
Democratic Challenge & NetDem

Democratic Challenge & NetDem

Experimenteren met digitale democratie in Nederlandse gemeenten, het komt nog maar mondjesmaat van de grond. Een aantal ontwikkelaars van e-democratie tools heeft zich aangemeld bij de Democratic Challenge (een experimenteer- en leerprogramma van Min. BZK, uitgevoerd door de VNG). Daarnaast zijn er ook gemeenten die willen experimenteren met de toepassingen van digitale democratie. De hoogste tijd om in kleine groepen aan de slag te gaan met de vraag: op welke manier kan ik in mijn gemeente aan de slag met e-democratie tools?

We zullen deze sessie aftrappen met een paar geslaagde voorbeelden uit binnen- en buitenland die hun verhaal vertellen. Onder andere komt Róbert Bjarnason, directeur van Citizens Foundation in IJsland en medeoprichter van Your Priorities/Better Reykjavik vertellen over zijn ervaring met deze e-democratietool. Better Reykjavik is zo succesvol dat het officieel onderdeel uitmaakt van de werkwijze van de stadsraad. Na deze inspirerende verhalen is er volop ruimte om samen te verkennen hoe jij aan de slag kunt met digitale democratie.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Wij doen een Boekje Open Over Geld
10:45 - 12:15
Bootcamp Open Over Geld

Bootcamp Open Over Geld

Tijdens de workshop wordt de nieuwe Open Overheid publicatie BOOG (Boekje Open Over Geld) op een stormachtige wijze gelanceerd. De aanwezigen krijgen door Mark Verhijde kort en krachtig te horen waarom de tien voorbeelden uit BOOG zo goed helpen om meer open te worden over (publiek) geld. Daarna zijn er pitches over een aantal BOOG voorbeelden en kunnen de mensen in twee ronden in gesprek met de vele mede-auteurs over welke aanpak en methode hen het best past.

12:15 - 13:45

12:30 - 13:30

13:45 - 14:30

Open voorbeelden, tips en onthullingen
14:45 - 15:15
Eric Terlien - Provincie Zuid-Holland

Eric Terlien - Provincie Zuid-Holland

In de Quick Scan Openheid en Transparantie komen bijna honderd goede voorbeelden naar voren. In deze sessie worden persoonlijke favorieten toegelicht van Olle de Geest (UvW), Korald Postuma (KING) en Eric Terlien (Provincie Zuid-Holland). Praten over een open overheid is interessant, maar we kijken naar overheden die het al doen. Wat kunnen we van hen leren? Daarnaast onthult Eric Terlien hoe spannend het proces was, om ongeveer de 120 grootste overheidsinstellingen met elkaar te vergelijken. Tot slot schetsen we de toekomst van de Quick Scan Openheid en Transparantie en daarbij telt vooral jouw mening! Kom naar deze sessie en maak Nederland zelf meer open en transparant.

Lessen van het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data
15:15 - 15:45
Kennisland

Kennisland

Tijdens deze sessie introduceert Kennisland de lessen en tips uit het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data, een traject dat zij samen met het Leer- en Expertisepunt Open Overheid hebben georganiseerd. Deelnemers van dit leernetwerk nemen de aanwezigen op sleeptouw door in groepen te discussiëren over een stelling naar aanleiding van hun ervaring met het openen van gemeentedata. Als je van ervaringsdeskundigen op het gebied van open data wilt leren mag je deze sessie niet missen.

Hoe Open? Samen!
15:45 - 16:15
LSA & Movisie

Thijs van Mierlo, coördinator LSABewoners (LSABewoners is het landelijk samenwerkingsverband van actieve bewoners www.lsabewoners.nl)
Mellouki Cadat, senior adviseur actief burgerschap Movisie (Movisie is het landelijke instituut voor aanpak van maatschappelijke vraagstukken www.movisie.nl)


Hoe open? Samen! It takes two to tango! Openheid en transparantie zijn resultaat van de waarderende houding van overheidsorganisaties, burgers en bedrijven naar elkaar toe. Het gaat om verantwoording nemen en zeggenschap krijgen: buurt- en burgerrechten, open data en open mindset. Op het Hoe Open? Festival lopen wij nieuwsgierig en onbevangen de hele dag rond. De oogst van de zoektocht delen wij eind van de middag. In een halfuur wrapping-up, komen wij bijeen met festivalpartners, ambtenaren en ondernemers. Wij voeren met elkaar, vanuit burgersperspectief, korte, waarderende gesprekken. Want het antwoord op de hoe-vraag luidt: een Open Overheid in de praktijk brengen, doe je samen!

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Je organisatie transparanter en opener maken, hoe doe je dat?
10:45 - 11:15
Frans de Graaf

Frans de Graaf

De Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie opgenomen ‘voorop’ te willen lopen bij het transparant maken van provincies. Inmiddels is een enthousiast programmateam al een jaar bezig die ambitie waar te maken. De eerste stappen zijn al gezet, binnenkort worden de besluitnota’s met bijlagen van Gedeputeerde Staten integraal gepubliceerd. Wat komt er kijken bij zo’n integraal programma? Wat zijn valkuilen, hoe ga je om met weerstand in de organisatie? Deze en andere vragen bespreken leden van het programmateam Transparante en Open Provincie tijdens deze sessie met jullie!

Snelle innovatie die werkt, bij Datalab Amsterdam
11:15 - 11:45
Johan Groenen

Johan Groenen

Open overheid, open data, lean, agile, co-creatie, innovatie. Buzz words die je vaak hoort, maar waar je vervolgens weinig van terug ziet. Het Datalab Amsterdam ontwikkelde de FIX methode om deze principes in de praktijk te testen, in korte trajecten van drie maanden. "Zo kwamen we tot concrete oplossingen", zegt Johan Groenen, die tijdens deze sessie zijn ervaringen deelt.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
11:45 - 12:00
Rianca Evers (Huis van Burgerkracht)

Rianca Evers (Huis van Burgerkracht)

Onder deze noemer gingen medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe aan de slag met het verbeteren van de samenwerking met inwoners. Na het opdoen van de nodige inspiratie en kennis bleek dat er vooral behoefte was de concrete vaardigheden te verbeteren: “Wat zeg je nu precies en hoe zeg je het?” Hoe blijf je gericht op samenwerking in lastige situaties? Het Huis van Burgerkracht hielp hen te werken aan concrete checklists voor veel voorkomende lastige situaties, zoals bewonersbijeenkomsten waarin alleen de usual suspects aan het woord zijn, of nee moeten verkopen en toch zorgen dat mensen tevreden de deur uitgaan.

In deze bijdrage laten we u zien hoe concrete vaardigheden in lastige situaties ervoor kunnen zorgen dat inwoners een open contact met de overheid hebben en houden. Met natuurlijk concrete tips en trucs voor u!

Door: Rianca Evers (Huis van Burgerkracht) in samenwerking met gemeente Olst-Wijhe

Kamper kracht in actie: wijkverbinders samen aan de slag
12:00 - 12:15
Anne Marie van Oldeniel

Anne Marie van Oldeniel

Bij de gemeente Kampen hebben medewerkers de keuze gekregen om wijkverbinder te worden. Ambtenaren die graag de interactie aangaan met inwoners konden op die manier actief hun werk anders gaan invullen. De wijkverbinders vormen een schakel tussen inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente. Om ook met elkaar als team te opereren, hebben zij regelmatig intervisie en delen de geleerde lessen met elkaar. Anne Marie van Oldeniel van het Huis van Burgerkracht begeleidt ze daarbij. In deze sessie staat centraal op welke manier je elkaar als ambtenaren kunt helpen en versterken om een open contact te blijven houden met inwoners zonder jezelf of elkaar daarbij te verliezen. Meer informatie: https://www.kampen.nl/wijkverbinders of www.huisvanburgerkracht.nl

Foto door: Nicola Barnett

12:15 - 13:45

12:30 - 13:30

13:45 - 14:30

Tijdens de Open Track kunnen alle bezoekers de Open Beamer claimen bij trackvoorzitter Kevin Bakker (Leer- en Expertisepunt Open Overheid).
14:45 - 16:15

Wil jij een bijdrage leveren aan het Hoe Open? Festival? Vertel tijdens de #Open track jouw verhaal over Open Overheid. Meld je op 12 december bij Kevin Bakker (Leer- en Expertisepunt Open Overheid) en pak jouw moment of fame!

Foto: Open Track
Beeld: TivoliVredenburg

Open Innovatie Boost
14:45 - 16:15
Ynnovate

Ynnovate

Hoe Open? Daar weet Ynnovate wel raad mee! Tijdens een flits-workshop maak je kennis met diverse creatieve methodieken. Je ontdekt de kracht van het veranderen van je perspectief en het loslaten van bestaande patronen. Doe mee, start met jouw 'hoe open ...'-vraag en ontdek via de creatieve technieken van Ynnovate totaal nieuwe antwoorden. Meer informatie over Ynnovate en het Ynnovatos Netwerk is te vinden op www.ynnovate.it

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Vergroot je creatieve denkvermogen
10:45 - 12:15
<i>Think like a Zebra©</i><br><br>

Think like a Zebra©

Tijdens deze workshop ervaar je op een speelse en systematische manier hoe je je creatieve denkvermogen kunt vergroten. Herken je eigen denkpatronen en leer van de zebra, de hagedis, de hond – en zo’n 50 andere dierencoaches! – hoe je tot nieuwe perspectieven, invalshoeken, ideeën en oplossingen kunt komen die je niet eerder had gezien. In deze workshop maak je kennis met de met Think like a Zebra©-methodiek en leer je hoe je je hersenen verleidt om andere wegen in te slaan. Aan de hand van de overlevingsstrategieën van de dieren beantwoord je vervolgens een aantal concrete ‘hoe’-vragen rond het thema ‘open overheid’. Een frisse en verrassende manier om je creatieve mindset te vergroten.

12:15 - 13:45

12:30 - 13:30

13:45 - 14:30

16:15 – 16:30 uur  Pauze op Plein 6
16.30 – 17.30 uur – Uitreiking Stuiveling Open Data Award in de Hertz zaal

Minister Plasterk


Feestelijke uitreiking van de allereerste Stuiveling Open Data Award door Minister Plasterk, in aanwezigheid van Saskia J. Stuiveling (tot medio 2015 president van de Algemene Rekenkamer), voorafgegaan door een keynote van Minister Plasterk. De award is bedoeld om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen. Gedurende de dag vinden meerdere Open Data sessies plaats binnen de #SODA track.

17:30 – 19.00 uur – Netwerkborrel met warme en koude happen op Plein 6

Vergeet als je vertrekt niet onze goodybag mee te nemen. De goodybag bevat een informatiepakket voor jou om
samen met anderen de overheid nog opener te maken.

Ben jij er ook bij op 12 december in TivoliVredenburg? Meld je dan nu aan!

Wil je de gehele dag in de vorm van een blokkenschema zien? Klik dan hier.
Alle interactieve thematracks in één kort overzicht? Klik hier!