Expertisepunt Open Overheid

Programma Hoe Open?  Festival op 12 december 2016

09:30 – 10:00 uur – Inloop en welkom

Bij de ingang van TivoliVredenburg krijgt je een festivalfolder en ga je met de roltrappen naar boven. Drink alvast een kop koffie of thee op het ontmoetingsplein (Plein 6). De gehele dag kun je daar:
… de ‘dames van het compliment’ tegenkomen
… ontdekken wat ‘lockpicking’ is en wat dat met Open Overheid te maken heeft
… samen eten en drinken
… in gesprek met onze keynotelisteners
… iets op onze vraagmuur of klaagmuur schrijven
… een moment van rust vinden in ons fotohokje om een ‘foto met een twist’ van jezelf te maken
… je weg vinden naar één van de vele subruimtes voor interactieve thematracks of een sessie in de centrale Hertz zaal

10:00 – 10:30 uur – Opening en  Keynote speeches in de Hertz zaal

Dagvoorzitter Souhail Chaghouani opent de dag. Souhail werkt als Controller Maatschappelijke Ontwikkeling voor de gemeente Utrecht en is verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2016. Hij begeleidt alle plenaire onderdelen in de Hertz zaal. Marleen Stikker is directeur en mede-oprichtster van Waag Society, waar openheid één van de speerpunten is. Marens Engelhard is de algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Waarom vindt hij Open Overheid van belang?
souhail-chaghouaniMarleen Stikkermarens-engelhard-633-x-480
Dagvoorzitter Souhail Chaghouani. Keynotes van Marleen Stikker en Marens Engelhard

10:30 – 10:45 uur  Pauze op Plein 6
10:45 – 12:15 uur – Interactieve thematracks met diverse workshops en informatieve sessies

Klik op de onderstaande blokjes voor meer informatie. Klik hier voor de thematracks in vogelvlucht.

[timetable id=”9″ layout=”horizontal”]

12:15 – 13:45 uur – Netwerklunch op Plein 6 en ‘vier op een rij’ in de Hertz

Ga tijdens de lunch naar de ‘vier op een rij’ sessie (van 12:30 tot 13:30 uur) waarin vier ervaringsdeskundigen hun verhalen delen:


Rogier van der Sande12:30 uur

Rogier van der Sande, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Rogier vertelt over het hoe en waarom van Transparante en Open Provincie (het TOP-programma) en de Quick Scan openheid en transparantie die bijna 100 inspirerende voorbeelden opleverde.
Bekijk hier de Quick Scan Open Overheid en transparantie.


Hans Alberse12:45 uur

Hans Alberse, oud-raadslid, oud-wethouder in de gemeente Rheden en oud-burgemeester binnen de gemeente Lingewaal en Oude-IJsselstreek, ooit begonnen als vrijwilliger in een wijkcentrum en sinds vorig jaar als zelfstandige werkzaam als adviseur Vernieuwing Democratie. Hoe kijkt hij aan tegen de relatie tussen Open Overheid en democratie?


bredabegroot-313:00 uur

Suzanne van der Eerden, projectleider Breda Begroot. Breda Begroot ging in 2015 als  experiment van start. Inwoners kunnen invloed uitoefenen op (een deel) van de gemeentelijke begroting. Deze ‘Bredase’ burgerbegroting vraagt een nieuwe manier van werken, participatie en democratie. Hoe belangrijk zijn openheid en transparantie hierbij?


Hester Torn13:15 uur

Hester Torn, Informatie Adviseur bij de gemeente Delft. Hester richt zich op de inzet van Open Data als uitgangspunt bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen, de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en informatiebeveiliging. Welke Open Overheid uitdagingen komt zij daarbij tegen en hoe gaat ze daarmee om?

De #Open track is tijdens de lunch gewoon open. Daarnaast kun je tijdens de lunch naar de Serious Game (van 12.30 tot 14.00 uur, hoek westkant Plein 6) of naar de workshop ‘Open Overheid… hoe doe ik dat? (van 12.30-14.00 uur, De Punt).

12:30  14:00 uur  Serious Game (hoek westkant Plein 6) 

Overheden hebben veel ambities en opgaven. Met de komst van de omgevingswet in 2019 gaat veel veranderen. De meeste overheden zijn al begonnen met de technische en juridische implementatie. Echter betekent dit veel voor de manier van werken onderling en met de samenleving. Tijdens de game ervaar je wat de omgevingswet betekent voor het werken aan de fysieke leefomgeving, het samenwerken met inwoners/ondernemers/ organisaties en het onderling samenwerken tussen en binnen overheden. Ook ontdek je tijdens de game de noodzaak voor open contact, open aanpak, open data en open verantwoording. Om de game te spelen heb je een smartphone nodig. Kom jij de game spelen?

12:30  14:00 uur  Workshop ‘Open Overheid…hoe doe ik dat? (De Punt)

In deze workshop krijgt u handvatten om in actie te komen voor uw eigen ambities op het gebied van Open Overheid. We beginnen met verkennen wat ‘openheid’ eigenlijk betekent. Omdat openheid niet vanzelfsprekend is, stellen we Mikis de Winter de vraag Hoe is het initiatief voor Open Overheid begonnen?’. We maken daarna kennis met 2 initiatiefnemers van succesvolle Open Overheid voorbeelden, die ons tips kunnen geven voor succes, als opmaat om zelf aan de slag te gaan met eigen ambities. We gebruiken daarbij het instrument ‘Verder met Open Overheid’.

13.45 – 14.30 uur – Debat over Open Overheid in de Hertz zaal

Een open gesprek met Sabine Gerrese (Oprichtster DisGover), Carlien Roodink (Open State Foundation), Astrid Oosenbrug (Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid) en Erna Ruijer (onderzoeker Universiteit van Utrecht) over Open Overheid vanuit vier perspectieven: de politiek, het bedrijfsleven, de activistische kant en de wetenschap. Het debat staat onder leiding van onze dagvoorzitter Souhail Chaghouani.


sabinegerrese

Sabine Gerrese is oprichtster van DisGover, een trainen bureau wat werkt voor de overheid. Over zichzelf zegt ze: “Mensen in mijn omgeving vragen mij vaak waarom ik in hemelsnaam een trainee-bedrijf ben begonnen gericht op hoogopgeleide jonge mensen met ambitie voor de overheid. Ze hebben een beeld van een stoffige werkomgeving met vooral veel suffe mensen. Het eerste wat ik dan roep is; ”nou kijk maar even op de DisGover website hoe ‘stoffig’ onze trainees zijn!”. Wanneer ze onze super gedreven, hippe en vooral slimme mensen zien dan zijn ze blij verrast en ben ik natuurlijk apetrots!”


carlienroodinkCarlien Roodink houdt zich sinds 2007 bezig met innovaties in de financiële sector. Ze was betrokken bij de oprichting van Holland Fintech en CrowdfundingHub, het Europese kenniscentrum voor alternatieve & community financiering. Als gemeenteraadslid in Amsterdam maakte zij zich sterk voor het gebruik van gemeentelijke data door derden. In 2013 publiceerde zij een boek over open data getiteld ‘Nederland Opent’. In haar presentaties gaat Carlien in op onderwerpen als blockchain, sharing economy, govtech & smart cities. Carlien is als bestuurslid werkzaam voor de openstate foundation.


astridoosenbrugAstrid Oosenbrug is sinds september 2012 lid van de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Haar portefeuille omvat: ICT bij de overheid, Overheidsdienstverlening, TeleCommunicatie, Privacy en Auteursrecht. Daarnaast is ze bestuurslid in het PvdA Roze Netwerk, de werkgroep informatiesamenleving en lid van de Benelux Interparlementaire Essemblee.


ernaruijerErna Ruijer is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ruijer heeft communicatie- en pedagogische wetenschappen gestudeerd. Na enkele jaren als communicatieadviseur voor diverse overheidsorganisaties te hebben gewerkt, verrichtte ze promotieonderzoek aan de Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia. Haar onderzoeksinteresses zijn: transparantie, open data, open overheid en overheidscommuncatie.

14:30 – 14:45 uur – Pauze op Plein 6
14.45 – 16.15 uur – Interactieve thematracks met diverse workshops en informatieve sessies

Klik op de onderstaande blokjes voor meer informatie. Klik hier voor de thematracks in vogelvlucht.

[timetable id=”10″ layout=”horizontal”]

16:15 – 16:30 uur  Pauze op Plein 6
16.30 – 17.30 uur – Uitreiking Stuiveling Open Data Award in de Hertz zaal

Minister Plasterk


Feestelijke uitreiking van de allereerste Stuiveling Open Data Award door Minister Plasterk, in aanwezigheid van Saskia J. Stuiveling (tot medio 2015 president van de Algemene Rekenkamer), voorafgegaan door een keynote van Minister Plasterk. De award is bedoeld om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen. Gedurende de dag vinden meerdere Open Data sessies plaats binnen de #SODA track.

17:30 – 19.00 uur – Netwerkborrel met warme en koude happen op Plein 6

Vergeet als je vertrekt niet onze goodiebag mee te nemen. De goodiebag bevat een informatiepakket voor jou om
samen met anderen de overheid nog opener te maken.