Expertisepunt Open Overheid

Tip 2. Bepaal samen de definitie
Definities van RtC verschillen, daarom is onze tip om als gemeente en als betrokken inwoners samen te bepalen wat jullie definitie is. Onze keuze viel op:
RtC is het recht van buurtgebonden (sociale) ondernemers en bewonersgroepen om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen of te coproduceren, wanneer zij denken dat het op deze wijze beter of anders kan.

RtC verschilt in onze definitie van het ondersteunen van een maatschappelijk initiatief, omdat het bij RtC gaat om het overnemen of coproduceren van bestaande lokale voorzieningen en taken die voorheen van de gemeente waren. Maatschappelijke initiatieven zijn vaak aanvullingen op de bestaande taken of springen in op taken die de gemeente niet meer uitvoert (bijvoorbeeld in verband met bezuinigingen). RtC verschilt ook van maatschappelijk aanbesteden, want het initiatief voor de challenge ligt bij de buurtgebonden (sociale) ondernemers en bewonersgroepen en bij maatschappelijk aanbesteden ligt het initiatief bij de overheid. RtC en maatschappelijk aanbesteden kunnen elkaar wel ondersteunen.

Onze tip is om samen de definitie van RtC vast te stellen en je hier dan aan te houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk om vast te stellen of RtC als overkoepelende term wordt gebruikt of dat je het wilt opsplitsen naar buurtrechten, bijvoorbeeld ‘right to bid’ of het recht op buurtplanning. Een heldere keuze loont, want anders gaat het snel in algemene zin over hoe om te gaan met bewonersinitiatief. Een gezamenlijke definitie van RtC houdt iedereen scherp in gesprekken en bij gezamenlijke activiteiten over dit onderwerp.

Right to Challenge Tip 2: Bepaal samen de definitie

Meer weten over de 10 tips

Tip 1. Kies er bewust voor
Tip 2. Bepaal samen de definitie
Tip 3. Leg een basis met transparantie
Tip 4. Experimenteer, leer en reflecteer!
Tip 5. Houd een breed perspectief
Tip 6. Denk en werk procesmatig
Tip 7. Werk toe naar volwaardig partnerschap
Tip 8. Zoek ruimte in de regels
Tip 9. Werk met een vaste contactpersoon
Tip 10. Laat je inspireren

Download hier het boekje met de 10 tips voor inwoners en gemeenten over Right to Challenge.