Expertisepunt Open Overheid

Tip 3. Leg een basis met transparantie
Transparantie over data, documenten en informatie legt de basis voor de RtC. Zo is het de bedoeling dat initiatiefnemers vooraf weten voor hoeveel geld een overheidstaak op de begroting staat, wat de bijbehorende resultaatafspraken zijn en tot welke datum de gemeente nog vast zit aan lopende contracten. Als dit bekend is, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbestedingskalender, dan voorkomt dit verspilde moeite en teleurstelling bij initiatiefnemers. Soms raken challenges meerdere beleidsvelden. Daarom hebben initiatiefnemers soms behoefte aan informatie en data over de financiën via doorsnedes uit meerdere beleidsvelden. Deze informatie is op dit moment nog niet altijd op korte termijn leverbaar. Begrip en inlevingsvermogen van gemeenten en inwoners zijn daarbij van groot belang. Wees ook transparant over de beoordelingscriteria waar de challenge aan moet voldoen en deel de argumenten voor toekenning of afwijzing. Als een gemeente serieus met RtC aan de slag wil, zal ze de financiële informatie op maat beschikbaar moeten stellen. Onze tip: leg met transparantie over data, documenten en informatie de basis voor de RtC.

#3 Leg een basis met transparantie

Meer weten over de 10 tips

Tip 1. Kies er bewust voor
Tip 2. Bepaal samen de definitie
Tip 3. Leg een basis met transparantie
Tip 4. Experimenteer, leer en reflecteer!
Tip 5. Houd een breed perspectief
Tip 6. Denk en werk procesmatig
Tip 7. Werk toe naar volwaardig partnerschap
Tip 8. Zoek ruimte in de regels
Tip 9. Werk met een vaste contactpersoon
Tip 10. Laat je inspireren

Download hier het boekje met de 10 tips voor inwoners en gemeenten over Right to Challenge.