Expertisepunt Open Overheid

Tip 4. Experimenteer, leer en reflecteer!
RtC vraagt inspanningen van meerdere partijen. Een nieuwe wereld in stappen, doe je simpelweg met de eerste stap. Dus begin ermee en wacht niet tot alles op papier is uitgekristalliseerd. Experimenten kunnen hierbij enorm behulpzaam zijn. Kijk wat werkt en leer van de opgedane ervaringen. Werk eventueel met een onafhankelijke partij die tussenevaluaties uitvoert. Reflecteer voortdurend op je eigen houding en gedrag. Voorkom wij/zij denken en ‘jij-bakken’. Het gaat om het benutten van elkaars kennis en expertise. In veel gevallen vullen deze elkaar aan en ontstaat er een mooie samenwerking.

Natuurlijk is RtC ‘het recht op’, maar het recht alleen is kaal en zakelijk. RtC gaat pas leven als inwoners voelen dat de gemeente ‘oprecht’ de diep doorleefde intentie heeft om RtC te laten slagen. Omgekeerd voelen gemeenten het ook als inwoners oprecht samen willen zoeken naar wat er mogelijk is bij het uitoefenen van RtC. Gevoelens van twijfel en onzekerheid horen bij een open zoekproces en horen niet onder maar op tafel. Dus ambtenaren: wees open over het interne proces en wees bereid argumenten te delen over waarom iets wel of niet kan. En bestuurders: als jullie niet durven, dan heeft RtC weinig kans van slagen. En inwoners: wees open over de risico’s die je voelt of ziet. Onze tip aan ambtenaren, bestuurders en inwoners is: sta open voor experimenten en nieuwe leerervaringen die ontstaan als je reflecteert op je eigen handelen.

#4 experimenteer, leer en reflecteer

Meer weten over de 10 tips

Tip 1. Kies er bewust voor
Tip 2. Bepaal samen de definitie
Tip 3. Leg een basis met transparantie
Tip 4. Experimenteer, leer en reflecteer!
Tip 5. Houd een breed perspectief
Tip 6. Denk en werk procesmatig
Tip 7. Werk toe naar volwaardig partnerschap
Tip 8. Zoek ruimte in de regels
Tip 9. Werk met een vaste contactpersoon
Tip 10. Laat je inspireren

Download hier het boekje met de 10 tips voor inwoners en gemeenten over Right to Challenge.