Expertisepunt Open Overheid

Tip 5. Houd een breed perspectief
Een groot gevaar bij RtC is dat er alleen gekeken wordt naar de vraag of het voor hetzelfde budget of goedkoper kan. Dit werkt vaak verlammend. Houd daarom een breed perspectief, dus kijk bijvoorbeeld vanuit meerdere beleidsterreinen. En kijk niet alleen naar de economische meerwaarde maar ook naar de democratisch/bestuurlijke meerwaarde, zoals meer betrokkenheid en begrip en naar de maatschappelijke meerwaarde voor een bepaald gebied. Wat levert het de wijk of buurt op? Wat is de meerwaarde in brede zin?

Voorkom dat challengers strenger worden beoordeeld dan de huidige uitvoerders. Voorkom beoordeling van challenges vanuit ambtelijke diensten als het ambtelijk apparaat sterk verkokerd is. Leg in zulke situaties de beslissing voor het toekennen of het afwijzen van een challenge bij de politiek, bij een onafhankelijke organisatie of een netwerk van ambtenaren en professionals die dit namens de politiek binnen de kaders kan beslissen. Waar je ook voor kiest; onze tip blijft ‘zorg er voor dat het perspectief breed blijft’.

#5 houd een breed perspectief

Meer weten over de 10 tips

Tip 1. Kies er bewust voor
Tip 2. Bepaal samen de definitie
Tip 3. Leg een basis met transparantie
Tip 4. Experimenteer, leer en reflecteer!
Tip 5. Houd een breed perspectief
Tip 6. Denk en werk procesmatig
Tip 7. Werk toe naar volwaardig partnerschap
Tip 8. Zoek ruimte in de regels
Tip 9. Werk met een vaste contactpersoon
Tip 10. Laat je inspireren

Download hier het boekje met de 10 tips voor inwoners en gemeenten over Right to Challenge.