Expertisepunt Open Overheid
Wet open overheid (Woo)

De noodzaak tot modernisering van de openbaarheidswetgeving is iets waar Nederland al vaker op is aangesproken. Door (een onderdeel van) de Woo in het actieplan op te nemen, bijv. PLOOI, spelen we in op deze terechte vraag.

Open Communicatie (Direct Duidelijk Brigade)

De Direct Duidelijk Brigade helpt overheden bij het schrijven van duidelijke teksten die voor iedereen te begrijpen zijn, om zo de dienstverlening aan inwoners en hun informatiepositie te verbeteren.

Open Communicatie (Direct Duidelijk Brigade)

De Direct Duidelijk Brigade helpt overheden bij het schrijven van duidelijke teksten die voor iedereen te begrijpen zijn, om zo de dienstverlening aan inwoners en hun informatiepositie te verbeteren.