Expertisepunt Open Overheid

API
Een API is een Application Programming Interface. Een API is een verzamelnaam voor het koppelen van systemen via een programmeer interface. Er zijn veel standaarden die daarbij gebruikt kunnen worden, voor een verdere toelichting op API’s en standaarden verwijs ik naar het forum standaardisatie https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/application-programming-interfaces-api

API en Open Data
Een API kan worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van Open Data. Een hergebruiker krijgt via deze API Open Data direct toegang tot de Open Data van de verstrekker.

Waarmee moet je rekening houden bij het beschikbaar stellen van Open Data via een API:

  1. Een API biedt directe toegang tot de meest actuele data
  2. Een hergebruiker hoeft zelf geen database in te richten om zijn toepassing te kunnen laten werken
  3. Via een API is Open Data eenvoudiger herbruikbaar
  4. Er moet een open toegang tot systemen zijn wat vraagt om een specifieke inrichting van de beveiliging
  5. Bij veel bevraging van de API kan de performance van het systeem van de verstrekker van de data vertraging oplopen
  6. Een API vraagt altijd programmeerkennis van de hergebruiker
  7. Een API levert alleen datgene wat door de verstrekker van de data is aangegeven
  8. Een hergebruiker heeft een API-Key nodig om te kunnen werken met de API (afhankelijk van de API inrichting)

Webservice
Een Webservice is een API vorm waarin gebruik gemaakt wordt van webstandaarden zoals HTTP en HTTPS. (https://www.w3.org/TR/ws-gloss/)

Afweging
Een API geeft een hergebruiker dus een eenvoudige vorm van toegang tot Open Data. Er moet wel rekening gehouden worden met de beperkingen van een API. Via een API kan de hergebruiker alleen data krijgen op een manier zoals die bedacht is door de verstrekker van de data. Als de hergebruiker de data op een andere (innovatieve?) manier in wil zetten kan het zijn dat de vorm waarin de data beschikbaar komt net anders is dan de hergebruiker wil. Het is daarom altijd van belang om naast de API ook een directe download mogelijkheid van de Open Data beschikbaar te hebben.