Expertisepunt Open Overheid

Beslisbomen
Voor het vaststellen van de mogelijkheden tot beschikbaar stellen van open data  zijn een aantal instrumenten ontwikkeld. De gemeente Rotterdam heeft een beslisboom, specifiek voor de gemeente, door Rijkswaterstaat is een beslisboom ontwikkeld en op data.overheid.nl is een handreiking geplaatst.

Handreiking data.overheid.nl
Door de rijksoverheid wordt een generieke tool geboden die kan worden gebruikt door alle overheden. De handreiking is de meest volledige, juridische aspecten zijn tot op een diepgravend niveau beschouwd.

Handreiking data.overheid.nl

Beslisboom Rijkswaterstaat
Om een snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden kan de beslisboom van Rijkswaterstaat worden toegepast. Deze beslisboom is op een aantal unten specifiek gemaakt voor het domein van Rijkswaterstaat, zo zijn vragen toegevoegd ten aanzien van milieu emissies en inspecties.

Beslisboom open data Rijkswaterstaat

 

Beslisboom Gemeente Rotterdam
Mogelijkheden voor het gebruik van een beslisboom door een gemeente worden geboden in de beslisboom van de gemeente Rotterdam. Deze beslisboom is specifiek gemaakt voor de Gemeente Rotterdam, maar is ook in XMLK beschikbaar. Deze versie kan worden aangepast aan de lokale situatie.

Handreiking Open Data Gemeente Rotterdam

Deze handreiking is ook beschikbaar in XML