Expertisepunt Open Overheid

Bij het beschikbaar stellen van Open Data is het van belang om aan te geven welke rechten samenhangen met het gebruiken van deze data. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Creative Commons als licentiemodel. Creative Commons kent een aantal licentiemodellen en geeft een goed kader voor het maken van afspraken tussen de partij die ‘werken’ ter beschikking stellen en partijen die deze ‘werken’ willen hergebruiken.

Voor het beschikbaar stellen van Open Data komen 2 Creative Commons modellen in aanmerking. CC0 en CC-BY 4.0.

CC0 in lekentaal
CC0 is een afstandsverklaring, de partij die Open Data beschikbaar stelt neemt afstand van alle rechten die hij heeft op de data. En als er rechten op de data berusten waarvan geen afstand gedaan kan worden dan belooft de partij die de data beschikbaar stelt dit recht niet uit  te oefenen. Er zijn dus geen juridische beperkingen in het gebruiken van Open Data die zijn vrijgegeven met een CC0 verklaring. Tevens wordt de Open Data vrijgegeven zonder ‘garantie’, geen garantie dat de data ergens geschikt voor zou zijn, of dat er fouten in de data kunnen zitten. Het beschikbaar stellen van Open Data met een CC0 verklaring is hiermee in juridische zin een hele veilige manier om Open Data beschikbaar te stellen.

De volledige CC0 verklaring is hier te vinden: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.nl

CC-BY 4.0 in lekentaal
De juridische beperking in CC-BY 4.0 is dat de naam van de partij die de Open Data beschikbaar stelt vermeld wordt. Daarnaast dienen auteursrechten vermeld te worden, een verwijzing naar de CC-BY 4.0 licentie, een verwijzing naar de uitsluiting van garanties en een verwijzing naar de oorspronkelijke bron van de Open Data. Het werken met Open Data die is vrijgegeven met een CC-BY 4.0 verklaring vergt dus meer werk van de hergebruiker dan het alleen vermelden van de naam.

De volledige CC-BY 4.0 licentie is hier te vinden: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl