Expertisepunt Open Overheid

Linked Data is een methode om samenhang in informatie te brengen. Linked Data bestaat uit twee belangrijke elementen, vindbaarheid en structuur.

Vindbaarheid
Met behulp van URI’s wordt de data vindbaar gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld alle wetten vindbaar gemaakt met behulp van een URI, de Wet openbaarheid van bestuur die ingegaan is op 1 oktober 2016 is altijd vindbaar op deze URI: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2016-10-01.

Structuur
Structuur wordt gegeven door de toepassing van RDF. RDF is een manier om de samenhang tussen data elementen te beschrijven. In onderstaand filmpje wordt een voorbeeld gegeven van het werken met Linked Data.

Voordelen
Linked Data heeft grote voordelen, de data is beter te koppelen aan andere data, de data is beter te begrijpen, en hergebruikers kunnen ervan op aan dat de data beschikbaar is. Toch is de Open Data die overheidsorganisaties beschikbaar stellen meestal geen Open Data. De meeste Open Data die beschikbaar gesteld wordt is data zoals deze ook in de bedrijfsvoering van overheden voorkomt. De data wordt beschikbaar gesteld “as-is”. Het omzetten van deze Open Data naar Linked Open Data is een extra slag die gemaakt moet worden. Voor deze omzettingsslag zijn allerlei tools en gereedschappen beschikbaar, maar het zal altijd inspanning vergen.

Bedrijfsvoering
Uiteindelijk zou het het beste zijn als de data die “as-is” beschikbaar gesteld wordt uit de bedrijfsvoering ook direct beschikbaar komt als Linked Open Data. Dat zou echter wel betekenen dat de bedrijfsvoering ook gebruik maakt van Linked Data standaarden. Iets wat op termijn een goede zaak zou zijn.

Meer informatie
Meer informatie over Linked Data is te vinden op het Platform Linked Data Een initiatief waar de Linked Open Data voorman Erwin Folmer coordinator van is. Erwin is te vinden op de URI http://www.pilod.nl/wiki/Erwin_Folmer. Tevens is er veel achtergrond informatie over Linked Open Data te vinden op de website van het W3C https://www.w3.org/standards/semanticweb/data

Lustrum
Het Platform Linked Data heeft onlangs zijn zijn eerste lustrum gevierd met een Publicatie Platform Linked Data