Expertisepunt Open Overheid

Metadata is de beschrijving van de data. Metadata geeft antwoord op vragen als: Van wie is de data? Wat is de geldigheidsduur van de data? Onder welke voorwaarde is de data beschikbaar? En in welk formaat is de data beschikbaar?

  1. Metadata op orde brengen betekent dat je een goede beschrijving van de data maakt. Vaak is deze informatie al bekend en hoef je deze alleen maar bij elkaar te brengen. Metadata is erg belangrijk voor Open Data. Het zorgt ervoor dat de data goed wordt begrepen door hergebruikers en verkleint de kans op “verkeerde” manieren van hergebruik van de data. Ook voor het vindbaar maken van de Open Data op data.overheid.nl is metadata belangrijk. Op data.overheid.nl kun je een goede beschrijving vinden van de benodigde metadata in het stappenplan publiceren van Open Data.
  2. Een belangrijk onderdeel van de metadata is de omschrijving. Door het geven van een goede omschrijving kunnen eventuele aansprakelijkheidsrisico’s worden ingeperkt. Een onderzoek naar Open Data en aansprakelijkheidsrisico’s is hier terug te vinden.