Expertisepunt Open Overheid

Actueel

Nieuws en blogs

Open Overheid

Beleidsintimiteit, organisatiecultuur en vrijblijvendheid

12 augustus 2019 | Geplaatst in: Actueel

Open Overheid dilemma’s onder de loep tijdens Actiehoudersbijeenkomst Op 11 juli vond de tweede actiehoudersbijeenkomst van dit jaar pl…

Lees verder
luisterpaal Utrecht participatie

Participeren in Utrecht: in de zaal en bij de paal

16 juli 2019 | Geplaatst in: Actueel

Dit interview verscheen 11 juli op lokale-democratie.nl Om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de omgevingsvisies en andere gemee…

Lees verder
open overheid

Doe mee aan gemeentelijke proeftuin Wet open overheid

11 juli 2019 | Geplaatst in: Actueel

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die als doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De…

Lees verder
Open Overheid

Open moet het zijn! Update #4

28 juni 2019 | Geplaatst in: Actueel

Elke acht weken publiceren we een blog waarin je de laatste stand van zaken over alle actiepunten uit het Actieplan Open Overheid leest…

Lees verder

Agenda

open overheid

Internationale conferentie Gebruiker Centraal

4 maart 2019 | Geplaatst in: Agenda

Gebruiker Centraal organiseert van 18 t/m 20 november de driedaagse conferentie International Design in Government in Rotterdam. Kijk h…

Lees verder
Participatie

Dag van de Participatie

23 juli 2019 | Geplaatst in: Agenda

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Erasmus Universiteit Rotterd…

Lees verder
Accountability Hack

Accountability Hack 2019

21 juni 2019 | Geplaatst in: Agenda

Doe jij op 4 oktober mee aan de derde editie van Accountability Hack. Tijdens dit evenement ga je met behulp van Open Data aan de slag…

Lees verder
Democratiefestival 2019

Democratiefestival

3 juni 2019 | Geplaatst in: Agenda

Op 30 en 31 augustus organiseren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksr…

Lees verder

Gastblogs

Open Overheid

Studenten aan het woord over Open Overheid

13 maart 2019 | Geplaatst in: Gastblog

De ontwikkeling van een Open Overheid vindt niet alleen in de praktijk plaats, maar wordt ook vanuit wetenschappelijk oogpunt onderzoch…

Lees verder
Open Data

Open Data Governance in Nederland

13 maart 2019 | Geplaatst in: Gastblog

Mijn naam is Anne Dijkstra, masterstudent Publiek Management aan de Universiteit Utrecht en afstudeerstagiair bij de Open State Foundat…

Lees verder
Open Data

“Het ‘zijn’ van een Open Overheid betekent ook het contact zoeken met de ‘gebruiker’ van de producten die overheid levert.”

13 maart 2019 | Geplaatst in: Gastblog

Mijn naam is Judith de Vries en ik studeerde bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ik ben bezig met de afrond…

Lees verder
Open Overheid

“Open overheid is in mijn beleving cultuur en emotie”

13 maart 2019 | Geplaatst in: Gastblog

Mijn naam is Renske Verstege en ik studeerde Sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerstage…

Lees verder

Interviews

Actieplan Open Overheid

“We willen open zijn over algoritmen en het gesprek hierover voeren.”

21 augustus 2019 | Geplaatst in: Interview

“We willen open zijn over algoritmen en het gesprek hierover voeren.” Maak kennis met het actiepunt Open Algoritmen Van 2018 tot en met…

Lees verder
Actieplan Open Overheid

“Open Aanbesteden zorgt ervoor dat inwoners openheid van zaken krijgen over de besteding van het belastinggeld.”

6 augustus 2019 | Geplaatst in: Interview

“Open Aanbesteden zorgt ervoor dat inwoners openheid van zaken krijgen over de besteding van het belastinggeld.” Maak kennis met het ac…

Lees verder

“We maken besluitvorming inzichtelijk: Thorbecke 2.0”

21 juni 2019 | Geplaatst in: Interview

“We maken besluitvorming inzichtelijk: Thorbecke 2.0” Maak kennis met het actiepunt Open Besluitvorming bij gemeenten en provincies Van…

Lees verder
Actieplan Open Overheid

“Transparantie zorgt voor betere discussies”

15 mei 2019 | Geplaatst in: Interview

“Transparantie zorgt voor betere discussies” Maak kennis met het actiepunt Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Van 201…

Lees verder