Expertisepunt Open Overheid

Actueel en Agenda

Logo pioniersnetwerk open overheid

Kick-off bijeenkomst pioniersnetwerk Open Overheid

21 juni 2018 | Geplaatst in: Agenda

Vind jij het ook belangrijk dat overheden zich openstellen voor inwoners en met hen in gesprek gaan, zodat het beleid kan aansluiten bi…

Lees verder

5 experts aan het woord over digitalisering en democratie

18 juni 2018 | Geplaatst in: Actueel

Welke invloed heeft digitalisering op onze democratie? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties int…

Lees verder

“Ook op inkoopgebied geldt: hoe transparanter, hoe beter”

7 juni 2018 | Geplaatst in: Interview

“Ook op inkoopgebied geldt: hoe transparanter, hoe beter” Rondom aanbestedingstrajecten van de overheid is vaak veel doen. Hoe deze pro…

Lees verder

Archiefdagen 2018: workshops Nationaal Archief

7 juni 2018 | Geplaatst in: Agenda

Archiveren is meer dan het bewaren van informatie. Het is alles wat nodig is om informatie duurzaam en voor iedereen toegankelijk te ma…

Lees verder

Leer- en Expertisepunt Open Overheid

‘Wij’ zijn Paul Suijkerbuijk, Ilse Ambachtsheer en Marieke Schenk van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Wij merken dat er in de praktijk veel vragen zijn rond Open Overheid. Veel antwoorden ontstaan door te doen, praktisch en doordacht. Ideeën en leerervaringen beginnen klein en groeien uit tot nieuwe werkwijzen en inzichten. Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid brengt deze voor jou in beeld en organiseert kennis- en ervaringsdeling.

Meer weten en doen?
Ben jij een medewerker van een publieke organisatie die meer wil weten over en meer wil doen met het thema Open Overheid? Wij kennen een grote groep (ervarings)deskundigen op het gebied van Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open Verantwoording en vervullen indien nodig de rol van kennismakelaar. Neem dus vooral contact met ons op als we iets kunnen betekenen. Onze kennisinstrumenten helpen je op weg met Open Overheid.

Wat wij zoal doen

Marieke Schenk

 • Dinsdag bezoek ik de lunchbijeenkomst Democratie en Digitalisering, georganiseerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en BZK.
 • Woensdag naar Amsterdam voor een terug- en vooruitblik op de activiteiten van de Open State Foundation tijdens de zomerborrel.
 • De workshop tijdens de OGP Global Summit in Georgië volgende maand vraagt deze week verdere voorbereiding.
 • Ook de OECD themagroep ‘Data-driven Public Sector’ vraagt deze week de nodige aandacht. Zo kijken we alvast naar welke uitkomsten we willen presenteren, om de opgedane kennis met nog meer landen te kunnen delen.
 • Volgende week is er weer een interdepartementale stuurgroep open data die we deze week voorbereiden.

Paul Suijkerbuijk

 • Maandag bespreken we de vorderingen omtrent de herziening van de ‘PSI directive’ (Wet hergebruik overheidsinformatie). In de middag om tafel met Rijkswaterstaat over het actiepunt Open Algoritmen.
 • Dinsdag naar de lunchbijeenkomst Democratie en Digitalisering, georganiseerd door ROB en BZK.
 • Woensdag naar een bijeenkomst van tada.nl, state of the region.
 • Donderdag een bijeenkomst van VNG realisatie over Ethiek en Algoritmen.

Ilse Ambachtsheer

 • Deze week (vrijwel) niet voor het LEOO aan het werk. Wat ik wel doe? Maandag reis ik met Hackatrain naar Berlijn, daar bezoek ik onder andere Tech Open Air.

Doe mee

Zet jouw initiatief op de kaart

Zet jouw initiatief op de kaart

Blijf op de hoogte

Ben jij er van overtuigd dat meer openheid kansrijk is voor de samenleving en de overheid? Wil jij:

 1. actief luisteren naar de behoeften van inwoners, ondernemers en initiatiefnemers om daaraan ondersteunend te zijn?
 2. data en informatie van de overheid bruikbaar en vindbaar maken?
 3. initiatiefnemers de ruimte geven om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken?
 4. onderzoeken wat er nodig is om dit in praktijk te brengen?

Dan zijn wij er voor jou als je:

 1. graag inspiratie haalt uit verhalen en ideeën van anderen.
 2. gelijkgestemden wilt ontmoeten om kennis en ervaring te delen.
 3. een vraag wilt stellen of jouw eigen inzichten wilt inbrengen.

 

“Als ik het signaal krijg dat wij ergens geen informatie willen vrijgeven, dan zet ik me er voor in om te kijken waardoor dat komt.” –   Donovan Karamat Ali, informatiecommissaris in Utrecht

Open Overheid op Twitter

twitter_OOBlauw

Open Data op Twitter

twitterOpenDataNL

Ga in gesprek op LinkedIn

linkedinOOBlauw

Bekijk ons YouTube-kanaal

YouTube button