Home

Werken aan een Open Overheid

De Rijksoverheid werkt aan meer openbaarheid en transparantie. Dat betekent dat we snel verantwoording kunnen afleggen, onze taken goed uitvoeren en bieden we rechtszekerheid aan burgers en bedrijven. Maar hoe doe je dat op een goede en toegankelijke manier? De website Open-overheid.nl helpt door de weg te wijzen naar diensten en handreikingen van verschillende ondersteunende organisaties. Ze zijn op deze plek overzichtelijk voor jou bij elkaar gebracht. Hiermee kunnen we als professionals het goede gesprek stimuleren over wat het betekent om als ambtenaar én organisatie open en transparant te zijn.

Open-overheid.nl is bedoeld voor rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. Behoor je niet tot die groep? Kijk waar je terecht kunt voor meer informatie.

Myrthe: Het zijn van een open overheid gaat eigenlijk over het duurzaam toegankelijk maken van informatie. Dus dat de informatie goed vindbaar, toegankelijk, doorzoekbaar en betrouwbaar is. Eigenlijk alles wat met informatie te maken heeft, dus ook de mensen die die informatie genereren, hoe die informatie wordt opgeslagen, wat er uiteindelijk mee gebeurt.

Aleid: Een goede informatiehuishouding betekent dat de overheid in staat is om z’n informatie terug te kunnen vinden, maar ook verantwoording af te kunnen leggen. En niet alleen vandaag en morgen, maar ook wellicht over 10 jaar of over 20 jaar. En een betrouwbare overheid is ook in control over z’n eigen informatievoorziening.

Dominique: En we moeten ook niet vergeten dat de burger ook het vertrouwen moet hebben dat alle tandwielen en moertjes die die motor draaiende houden, goed geolied zijn. Maar dat tegelijkertijd de privacy-gevoeligheid van die data ook in acht wordt genomen. Dus we zijn niet alleen aan het kijken naar manieren of dat makkelijker kan, maar hoe doen we dat veilig, secuur en op een nette manier.

Myrthe: Er zal echt een verandering plaats moeten vinden zowel in de techniek als bij de ambtenaren zelf. Dat dit een onderdeel wordt van ieders werk. En hun ook te laten zien wat dit hun kan opleveren. Het zijn van een open overheid gaat vanuit de gedachte van de burger ten dienste staan.

Lisanne: Je weet welke mailtjes van persoon A naar persoon B zijn gestuurd over welke motie, of over welke nota. En wij zorgen er eigenlijk voor dat ons systeem zo is ingericht zodat alle meta-data eventueel meegenomen kan worden. En zo wordt die mail veel betekenisvoller, want als jij weet waarop een beleid is gebaseerd, kan dat het wantrouwen wegnemen.

Myrthe: Onder de WOO, de Wet Open Overheid zijn een aantal informatiecategorieën. Daar zijn we dadelijk toe verplicht om actief al informatie openbaar te maken. Het idee daarachter, is dat waar nu informatieverzoeken worden ingediend, dat mensen eigenlijk zelf al een heleboel kunnen vinden. Nou ja, dat is dus eigenlijk een ambitie, een verplichting die we onszelf opleggen – daar hebben we ons ook aan te houden.

Activiteiten rondom Open Overheid

Informatiesessie over het werven van informatiespecialisten

Aan tafel! Schuif aan bij de live sessie over het werven van informatiespecialisten op donderdag 9 februari en ontdek hoe je je eigen werving kunt versterken. Ontvang praktische adviezen van experts en maak na afloop kennis met professionals uit jouw vakgebied. Schrijf je nu in voor de informatiesessie van 15:00 tot 17:00 uur bij het Nationaal Archief in Den Haag. Meer informatie over de inhoud van het programma volgt later. Meld je alvast voor de sessie.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Training Gedragsverandering en overheidsinformatie voor leidinggevenden

Als rijksambtenaar werk je dagelijks met allerlei vormen van belangrijke informatie. Die informatie moet veilig worden opgeslagen en nu en in de toekomst toegankelijk en deelbaar zijn. De eisen op het gebied van informatiehuishouding kunnen een uitdaging zijn. Voor een betrouwbare en transparante overheid zijn actieve openbaarmaking en goede digitale informatiehuishouding cruciaal. Die werkwijzen staan of vallen met procedures en systemen, maar net zo goed met het gedrag van rijksambtenaren.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht

Uitgelichte onderwerpen

Nieuws

Meer nieuws