Home

Werken aan een Open Overheid

De Rijksoverheid werkt aan meer openbaarheid en transparantie. Dat betekent dat we snel verantwoording kunnen afleggen, onze taken goed uitvoeren en bieden we rechtszekerheid aan burgers en bedrijven. Maar hoe doe je dat op een goede en toegankelijke manier? De website Open-overheid.nl helpt door de weg te wijzen naar diensten en handreikingen van verschillende ondersteunende organisaties. Ze zijn op deze plek overzichtelijk voor jou bij elkaar gebracht. Hiermee kunnen we als professionals het goede gesprek stimuleren over wat het betekent om als ambtenaar én organisatie open en transparant te zijn.

Open-overheid.nl is bedoeld voor rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. Behoor je niet tot die groep? Kijk waar je terecht kunt voor meer informatie.

Myrthe: Het zijn van een open overheid gaat eigenlijk over het duurzaam toegankelijk maken van informatie. Dus dat de informatie goed vindbaar, toegankelijk, doorzoekbaar en betrouwbaar is. Eigenlijk alles wat met informatie te maken heeft, dus ook de mensen die die informatie genereren, hoe die informatie wordt opgeslagen, wat er uiteindelijk mee gebeurt.

Aleid: Een goede informatiehuishouding betekent dat de overheid in staat is om z’n informatie terug te kunnen vinden, maar ook verantwoording af te kunnen leggen. En niet alleen vandaag en morgen, maar ook wellicht over 10 jaar of over 20 jaar. En een betrouwbare overheid is ook in control over z’n eigen informatievoorziening.

Dominique: En we moeten ook niet vergeten dat de burger ook het vertrouwen moet hebben dat alle tandwielen en moertjes die die motor draaiende houden, goed geolied zijn. Maar dat tegelijkertijd de privacy-gevoeligheid van die data ook in acht wordt genomen. Dus we zijn niet alleen aan het kijken naar manieren of dat makkelijker kan, maar hoe doen we dat veilig, secuur en op een nette manier.

Myrthe: Er zal echt een verandering plaats moeten vinden zowel in de techniek als bij de ambtenaren zelf. Dat dit een onderdeel wordt van ieders werk. En hun ook te laten zien wat dit hun kan opleveren. Het zijn van een open overheid gaat vanuit de gedachte van de burger ten dienste staan.

Lisanne: Je weet welke mailtjes van persoon A naar persoon B zijn gestuurd over welke motie, of over welke nota. En wij zorgen er eigenlijk voor dat ons systeem zo is ingericht zodat alle meta-data eventueel meegenomen kan worden. En zo wordt die mail veel betekenisvoller, want als jij weet waarop een beleid is gebaseerd, kan dat het wantrouwen wegnemen.

Myrthe: Onder de WOO, de Wet Open Overheid zijn een aantal informatiecategorieën. Daar zijn we dadelijk toe verplicht om actief al informatie openbaar te maken. Het idee daarachter, is dat waar nu informatieverzoeken worden ingediend, dat mensen eigenlijk zelf al een heleboel kunnen vinden. Nou ja, dat is dus eigenlijk een ambitie, een verplichting die we onszelf opleggen – daar hebben we ons ook aan te houden.

Activiteiten rondom Open Overheid

Dag van het Beleid

Goed beleid maken doe je niet van de ene op de andere dag. Je moet nadenken over wat je wilt bereiken met een beleidsvoornemen? Wat betekent een beleid voor de uitvoerders? En hoe kun je een beleid aanpassen als het in de praktijk toch anders uitpakt dan je had verwacht. Kortom beleid maken is een vak, een vak waar je gestructureerd mee aan de slag kan. Om dat te onderstrepen wordt op 29 maart de eerste Dag van het Beleid georganiseerd.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Fokker Terminal, Den Haag

iPoort debat “Informatiehuishouding & Digital Skills”

Op donderdag 30 maart organiseert iPoort een debat over Informatiehuishouding en de benodigde digitale vaardigheden. Tijdens dit debat gaan o.a. Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding; Hind Dekker-Abdulaziz, lid Tweede Kamer en Perry van der Weyden, Netcompany met elkaar ingesprek.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Perscentrum Nieuwspoort

Opening Innovatielab Tekstberichten

Houd jij je bezig met chat- en e-mailarchivering, loop je tegen complexe problemen aan binnen de informatiehuishouding, of ben je op zoek naar nieuwe methoden en technieken? Meld je dan nu aan voor de feestelijke opening van het Innovatielab Tekstberichten op 6 april!

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Uitgelichte onderwerpen

Nieuws

Meer nieuws