Home

Samen werken aan een Open Overheid

Als overheid willen we transparant en open zijn voor de hele samenleving. Daarom werken we aan het beter opslaan en openbaar maken van overheidsinformatie. Voor nu en in de toekomst. Dit is belangrijk voor een gezonde democratie. Overheidsorganisaties functioneren zo beter en burgers, journalisten en volksvertegenwoordigers kunnen de overheid op deze manier goed controleren.

Om een open overheid voor elkaar te krijgen moeten we samen aan de slag. Er zijn al veel hulpmiddelen gemaakt door verschillende organisaties. Open-overheid.nl brengt deze hulpmiddelen bij elkaar. Hiermee kunnen we als professionals aan de slag en het gesprek stimuleren over wat het betekent om als ambtenaar én organisatie open en transparant te zijn. Via open-overheid.nl delen we ook het laatste nieuws, interessante bijeenkomsten en verhalen uit de praktijk.

Open-overheid.nl ondersteunt rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. Een deel van de informatie en tools zijn ook interessant voor collega’s van medeoverheden. En natuurlijk kun je ook op open-overheid.nl terecht als je benieuwd bent naar hoe de overheid werkt aan een open overheid.

Myrthe: Het zijn van een open overheid gaat eigenlijk over het duurzaam toegankelijk maken van informatie. Dus dat de informatie goed vindbaar, toegankelijk, doorzoekbaar en betrouwbaar is. Eigenlijk alles wat met informatie te maken heeft, dus ook de mensen die die informatie genereren, hoe die informatie wordt opgeslagen, wat er uiteindelijk mee gebeurt.

Aleid: Een goede informatiehuishouding betekent dat de overheid in staat is om z’n informatie terug te kunnen vinden, maar ook verantwoording af te kunnen leggen. En niet alleen vandaag en morgen, maar ook wellicht over 10 jaar of over 20 jaar. En een betrouwbare overheid is ook in control over z’n eigen informatievoorziening.

Dominique: En we moeten ook niet vergeten dat de burger ook het vertrouwen moet hebben dat alle tandwielen en moertjes die die motor draaiende houden, goed geolied zijn. Maar dat tegelijkertijd de privacy-gevoeligheid van die data ook in acht wordt genomen. Dus we zijn niet alleen aan het kijken naar manieren of dat makkelijker kan, maar hoe doen we dat veilig, secuur en op een nette manier.

Myrthe: Er zal echt een verandering plaats moeten vinden zowel in de techniek als bij de ambtenaren zelf. Dat dit een onderdeel wordt van ieders werk. En hun ook te laten zien wat dit hun kan opleveren. Het zijn van een open overheid gaat vanuit de gedachte van de burger ten dienste staan.

Lisanne: Je weet welke mailtjes van persoon A naar persoon B zijn gestuurd over welke motie, of over welke nota. En wij zorgen er eigenlijk voor dat ons systeem zo is ingericht zodat alle meta-data eventueel meegenomen kan worden. En zo wordt die mail veel betekenisvoller, want als jij weet waarop een beleid is gebaseerd, kan dat het wantrouwen wegnemen.

Myrthe: Onder de WOO, de Wet Open Overheid zijn een aantal informatiecategorieën. Daar zijn we dadelijk toe verplicht om actief al informatie openbaar te maken. Het idee daarachter, is dat waar nu informatieverzoeken worden ingediend, dat mensen eigenlijk zelf al een heleboel kunnen vinden. Nou ja, dat is dus eigenlijk een ambitie, een verplichting die we onszelf opleggen – daar hebben we ons ook aan te houden.

Activiteiten rondom Open Overheid

Ontbijtsessie 2 jaar Woo & uitreiking Transparantieprijs

Op donderdagochtend 23 mei organiseert de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken (MCOIG) een ontbijtsessie over de ontwikkelingen van de Wet open overheid (Woo). Het is de derde sessie op rij sinds de lancering van de Woo in 2022. Vaste tafelgast is staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK, Digitalisering), en deze keer wordt zij vergezeld door haar ambtsgenoot staatssecretaris Fleur Gräper (OCW, Cultuur en Media). Gastheer is Bas Eenhoorn, hij neemt de honneurs waar voor Arre Zuurmond die helaas zijn functie als regeringscommissaris Informatiehuishouding eerder dan verwacht moest neerleggen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Open Gov Week 2024

Van 27 tot en met 31 mei is het Open Gov Week. Dit is een internationale week in het teken van het belang van Open Overheid. Overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners komen bij elkaar om oplossingen te bedenken, kennis te delen en elkaar te inspireren.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Digitaal en op locatie

KOOP Informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst geeft KOOP een toelichting op de stand van zaken van de Woo-index. Voor u is dit een mogelijkheid u te oriënteren op de achtergrond van de zoekfunctie, de wijze van ontwikkeling, de gebruikte standaarden, werking en publicatiestandaarden. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Uitgelichte onderwerpen

Nieuws

Meer nieuws