Over Open Overheid

Open-overheid.nl is een website van het programma Open Overheid. De informatie op deze website is bedoeld om rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, communicatieadviseurs, juristen en informatieprofessionals, te helpen om aan de slag te gaan met het werken aan een open overheid. Behoor je niet tot die groep? Kijk hieronder waar je terecht kunt voor informatie.  

Informatie voor burgers over een open overheid

Rijksoverheid.nl

Openbaargemaakte documenten

Overheid.nl (PLOOI)

Informatie voor rijksmedewerkers

Rijksportaal

Opleidingsaanbod rijksmedewerkers

Toolkit voor rijksmedewerkers

Programma Open Overheid

Het Rijksbrede programma Open Overheid heeft tot doel om de openheid van de Rijksoverheid te vergroten en haar informatiehuishouding en -voorziening te verbeteren. Door ruimer en actiever overheidsinformatie te delen, neemt de transparantie rondom beleidskeuzes toe. Openheid draagt ook bij aan het goed functioneren van de overheid. Een goede informatiehuishouding stelt de Rijksoverheid daarbij in staat om op een betrouwbare en transparante wijze haar taken uit te voeren. Journalisten, burgers en onderzoekers worden zo beter en sneller geholpen. Het programma verbindt drie sporen die in wisselwerking met elkaar moeten leiden tot een (meer) open overheid. Deze sporen zijn: (1) openbaarmaking, (2) informatiehuishouding en (3) de nieuwe Archiefwet.

Het programma Open Overheid zelf biedt ook informatie en aanbod, namelijk de Rijksbrede instructie voor het afhandelen van Woo-verzoeken en het Nationaal Actieplan Open Overheid (in kader van het Open Government Partnership).

Ondersteunende organisaties

Verschillende ondersteunende organisaties nemen deel aan het programma Open Overheid. Hieronder leggen we uit wie zij zijn en wat hun bijdrage is aan het programma.