Over Open Overheid

Open-overheid.nl is een website van het rijksbrede programma Open Overheid. De website ondersteunt rijksprofessionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. Sommige informatie en tools zijn ook interessant voor collega’s van medeoverheden. En natuurlijk kun je ook op open-overheid.nl terecht als je benieuwd bent naar hoe de overheid werkt aan een open overheid.

Vind je hier niet de informatie die je nodig hebt? Bekijk hieronder de lijst met andere websites waar je terecht kunt voor meer informatie of stel jouw open overheid vraag.

Informatie voor burgers over een open overheid

Rijksoverheid.nl

Openbaargemaakte documenten

Overheid.nl (PLOOI)

Informatie voor rijksmedewerkers

Rijksportaal

Opleidingsaanbod rijksmedewerkers

Toolkit voor rijksmedewerkers

Programma Open Overheid

Het Rijksbrede programma Open Overheid heeft tot doel om de openheid van de Rijksoverheid te vergroten en haar informatiehuishouding en -voorziening te verbeteren. Door ruimer en actiever overheidsinformatie te delen, neemt de transparantie rondom beleidskeuzes toe. Openheid draagt ook bij aan het goed functioneren van de overheid. Een goede informatiehuishouding stelt de Rijksoverheid daarbij in staat om op een betrouwbare en transparante wijze haar taken uit te voeren. Journalisten, burgers en onderzoekers worden zo beter en sneller geholpen. Het programma verbindt drie sporen die in wisselwerking met elkaar moeten leiden tot een (meer) open overheid. Deze sporen zijn: (1) openbaarmaking, (2) informatiehuishouding en (3) de nieuwe Archiefwet.

Het programma Open Overheid zelf biedt ook informatie en aanbod, namelijk de Rijksbrede instructie voor het afhandelen van Woo-verzoeken en het Nationaal Actieplan Open Overheid (in kader van het Open Government Partnership).

Ondersteunende organisaties

Verschillende ondersteunende organisaties nemen deel aan het programma Open Overheid. Hieronder leggen we uit wie zij zijn en wat hun bijdrage is aan het programma.