Actieplan Open Overheid (OGP)

Op deze pagina lees je alles over het Nederlandse Actieplan Open Overheid, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert in het kader van het lidmaatschap aan het Open Government Partnership (OGP).

Wat is het Actieplan Open Overheid?

OGP is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waar meer dan 75 landen bij zijn aangesloten. Deze landen stellen in het kader van hun OGP-lidmaatschap eens in de twee jaar een Actieplan Open Overheid op. Het Actieplan moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. Waarom dit belangrijk is? Een opener overheid is een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven.

Let op: het Actieplan Open Overheid is iets anders dan de actieplannen die voortkomen uit Open op Orde.

Meedenken en meedoen

Wil jij meer weten over het Actieplan Open Overheid? Zie jij kansen voor samenwerking? Laat het ons weten, we vertellen je graag meer over het actieplan en brengen je graag in contact met de juiste personen. Ook nodigen we jou van harte uit om lid te worden van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Daarnaast kun je meedenken over de invulling en uitvoering van het Actieplan Open Overheid via het stakeholderforum.

Actieplan 2020-2022

“Open organisaties voor een open democratie” staat centraal in het vierde Actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van BZK. Democratie is namelijk niet vanzelfsprekend. We moeten eraan blijven werken. Openheid is een van de manieren waarmee we dat doen. En we bereiken een open democratie alleen als er openheid is binnen overheidsorganisaties én naar buiten toe.

BZK werkt samen met overheden en partijen binnen en buiten de overheid aan de 13 actiepunten van het actieplan. Deze 13 acties verdeelden we over 7 thema’s. Nieuwsgierig naar het actieplan?

Lees het Actieplan Open Overheid 2020-2022 (pdf).

Bestel een gedrukte versie van het Actieplan Open Overheid 2020-2022.

Uitvoering Actieplan Open Overheid 2020-2022

Hoe staat het ervoor met de actiepunten uit het Actieplan Open Overheid 2020-2022? De actiehouders houden je op de hoogte van de laatste stand van zaken. Bekijk de updates:

Update 1 – 14 april 2021

Update 2 – 5 juli 2021

Update 3 - 14 september 2021

Update 4 - 6 december 2021

Update 5 - 21 februari 2022

Update 6 - 30 juni 2022

Update 7 - 20 december 2022

Wil je de voortgang van het Actieplan Open Overheid volgen? Bekijk hier een overzicht van de verslaglegging over bijeenkomsten en documenten over het Actieplan Open Overheid.

Vorige actieplannen

Het Actieplan 2020-2022 is het vierde actieplan. Wil je meer weten over de vorige actieplannen?

Actieplan Open Overheid 2014 (zelfevaluatie)

Actieplan Open Overheid 2016-2017

Actieplan Open Overheid 2018-2020