Actieplan Open Overheid (OGP)

Op deze pagina lees je alles over het Nederlandse Actieplan Open Overheid, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert in het kader van het lidmaatschap aan het Open Government Partnership (OGP).

Wat is het Actieplan Open Overheid?

OGP is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waar meer dan 75 landen bij zijn aangesloten. Deze landen stellen in het kader van hun OGP-lidmaatschap eens in de twee jaar een Actieplan Open Overheid op. Het Actieplan moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. Waarom dit belangrijk is? Een opener overheid is een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. 

Let op: het Actieplan Open Overheid is iets anders dan de actieplannen die voortkomen uit Open op Orde.

Actieplan 2023-2027

Het vijfde Actieplan Open Overheid heeft het thema ‘Open voor iedereen’. Het is een ambitieus plan dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid en het verbeteren van de informatierelatie tussen overheid en inwoners. Het Actieplan Open Overheid bevat 17 actiepunten verdeeld over zeven thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Om de krachten tussen overheid en maatschappelijk middenveld te bundelen is het actieplan een nauwe samenwerking aangegaan met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Daarom is dit actieplan ingedeeld naar de verschillende oplossingsrichtingen die de maatschappelijke coalitie in haar manifest Over Informatie Gesproken voorstelt. De coalitie streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid.

Lees het Actieplan Open Overheid 2023-2027

Updates 

Ieder kwartaal geven de actiehouders een update over hun actiepunt. De updates vind je bovenaan deze pagina.

Interviewserie

De komende tijd spreken we de verschillende de actiehouders over hun actiepunt en het belang daarvan voor een open en transparantie overheid. 

Geef inwoners grip op eigen gegevens, actiepunt 1: De burger is eigenaar van zijn eigen informatie

Bij een transparante overheid hoort ook open inkoop, actiepunt 13: Open inkoop

Veilig met open standaarden, actiepunt 4: Open standaarden

Streven naar evenwicht in de informatiekloof, actiepunt 6: de informatiepositie van burgers in geschillen met de overheid

Meedenken en meedoen

Wil jij meer weten over het Actieplan Open Overheid? Zie jij kansen voor samenwerking? Stuur een mail naar ons mailadres en laat het weten, we vertellen je graag meer over het actieplan en brengen je graag in contact met de juiste personen. Ook nodigen we jou van harte uit om lid te worden van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Daarnaast kun je meedenken over de invulling en uitvoering van het Actieplan Open Overheid via het stakeholderforum.

Vorige actieplannen

Het Actieplan 2023-2027 is het vijfde actieplan. Wil je meer weten over de vorige actieplannen?

Actieplan Open Overheid 2014 (zelfevaluatie)

Actieplan Open Overheid 2016-2017

Actieplan Open Overheid 2018-2020

Actieplan Open Overheid 2020-2022