Terugblik 'Kick-off Actieplan Open Overheid 2023-2027'

Op donderdag 9 november vond de kick-off van het Actieplan Open Overheid 2023-2027 plaats tijdens een extra Open Donderdag bij het Nationaal Archief. Tijdens de kick-off presenteerden ProDemos en de gemeente Amsterdam hun actiepunten en reflecteerde Paul Maassen, chief country support Open Government Partnership (OGP) op het nieuwe actieplan.

Kick-off Actieplan Open Overheid 2023-2027, Paul Maassen OGP
Paul Maassen, chief country support Open Government Partnership

Het actieplan bestaat uit 17 actiepunten, te veel om tijdens een Open Donderdag te presenteren. Daarom gaven twee actiehouders tijdens de kick-off een korte pitch over hun actiepunt.

ProDemos over Open Parlement

Eric Stokkink, directeur ProDemos, lichtte het actiepunt Open Parlement toe. ProDemos legt de spelregels van de democratie uit en dat doen ze door zoveel mogelijk mensen te informeren en te betrekken bij de democratie. ProDemos organiseert diverse activiteiten en richt zich ook specifiek op jongeren. Een nieuw parlementair Bezoekerscentrum is een van de belangrijkste doelen van ProDemos.

Gemeente Amsterdam over Openbaarheidscentrum Amsterdam

In de tweede pitch gaf Jaike Rothengatter van gemeente Amsterdam ons een inkijkje in het Openbaarheidscentrum Amsterdam. De gemeente werkt aan een plek waar iedereen met een informatievraag terecht kan. Ook is het een plek om in gesprek te gaan over een open overheid.

De kracht van het actieplan: samenwerking

Het nieuwe actieplan is tot stand gekomen met veel partijen van binnen en buiten de overheid. En dat is ook de kracht achter dit actieplan, want een open overheid gaat juist ook over het betrekken van de samenleving.  Het actieplan ging een nauwe samenwerking aan met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. De coalitie streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid.

Deze coalitie en alle actiehouders werden tijdens de kick-off in het zonnetje gezet. Vanwege een andere belangrijke verplichting kon staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen dat helaas niet zelf doen. Mark Vermeer, directeur Digitale Overheid bij BZK, sprak daarom namens haar. Ook overhandigde hij namens de staatssecretaris een symbolisch cadeau aan Frank van Iersel (secretaris van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken) en aan alle andere deelnemers van het actieplan: de Calathea plant. Deze plant heeft een bijzonder blad, dat zodra het donker wordt sluit en de volgende dag weer opent. “Dat symboliseert jullie vermogen om iedere dag opnieuw te werken aan een open overheid.”

'Neem meer leiderschap'

Nederland maakte het Actieplan Open Overheid als onderdeel van het lidmaatschap aan het Open Government Partnership (OGP). Vanuit het OGP was Paul Maassen, Chief Country Support OGP, aanwezig om meer te vertellen over het OGP. Ook deelde hij zijn ideeën over het nieuwe actieplan van Nederland. Hij benadrukte dat het mooi is hoe het actieplan voortbouwt op het vorige actieplan en in samenwerking met maatschappelijke partners tot stand is gekomen. “We weten dat samenwerken beter beleid oplevert”. Ook gaf hij aan dat Nederland in dit opzicht voorop loopt. Dat in Nederland maatschappelijke partijen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van actiepunten is uniek.

'Toon meer ambitie'

De inhoud van het plan is sterk, maar hij had ook een aantal tips: 1. zorg dat Open Overheid geen niche blijft, maar dat de cultuur binnen de overheid echt gaat veranderen, 2. wordt minder bescheiden en neem internationaal meer leiderschap, 3. en toon meer ambitie; leg de lat hoger. Dat laatste geldt niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen en ook voor OGP zelf, geeft Paul aan. Hij roept Nederland op om vooral gebruik te maken van OGP.

Meer weten over de actiepunten en het actieplan? Bekijk het Actieplan Open Overheid 2023-2027.

Save the date: 11 januari

Op 11 januari is er opnieuw aandacht voor actieplan bij Open Donderdag. Dan staat het actiepunt professionalisering van participatie van het ministerie van IenW (Kennisknooppunt Participatie) op de agenda.

Open Donderdagen worden op initiatief van de regeringscommissaris Informatiehuishouding in samenwerking met het Nationaal Archief georganiseerd op de donderdagen van elke even week van de maand voor de informatieprofessional van binnen en buiten de overheid. De borrels zijn op een vaste tijd van 17.00 – 18.30 uur in het Nationaal Archief en zijn vrij te betreden.