Openbaar maken

Burgers hebben recht op informatie van de overheid. Overheidsorganisaties maken daarom zoveel mogelijk informatie openbaar: op eigen initiatief én op verzoek. Zo kunnen bedrijven, onderzoekers, niet-gouvernementele organisaties, volksvertegenwoordigers, journalisten en burgers beter volgen en nagaan hoe de Rijksoverheid besluiten neemt. 

Er is informatie over twee deelonderwerpen beschikbaar: actief openbaar maken en openbaar maken op verzoek. Daarnaast is er een pagina met antwoorden op veelgestelde vragen over openbaarmaking